Team

Authenticiteit op de werkvloer: een veilige haven voor iedereen

6 oktober 2023

Een veilige en open werkomgeving, een inclusief HR-beleid, een open blik naar kandidaten, gelijkgezinde samenwerkingen en respect voor ieders eigenheid. Dat betekent authenticiteit voor ons bedrijf. Veerle Van Keyenberg maakt deel uit van een multidisciplinair team dat werkt rond diversiteit, inclusie en gelijkheid. Samen met haar collega’s inspireert ze interne stakeholders rond mogelijke acties die ruimte geven aan échte authenticiteit, onder collega’s, in onze dagelijkse werking en in onze processen. Samen met hen zorgt ze ervoor dat ons authenticiteitsverhaal ook echt authentiek en op de radar blijft. Niet enkel woorden maar ook daden. Wij gingen met Veerle praten over dit thema en polsten naar haar visie. 

Veerle Van Keyenberg - Enterprise Architecte & Team Lead

Veerle, laat ons starten met jouw persoonlijke drijfveer. Vanwaar je interesse in het thema diversiteit en inclusie?

Sinds een vijftal jaar heb ik resoluut de kaart van mijn authentieke zelf getrokken en dat heeft mijn blik en wereld positief veranderd. Maar diversiteit en inclusie binnen onze organisatie staan natuurlijk los van mijn persoonlijke verhaal. Het was gewoon een startpunt voor mij, want door mijn eigen verhaal kwamen andere collega’s met hun persoonlijke verhalen aankloppen. Mijn openheid creëerde blijkbaar een soort van veilige haven. Hun verhalen waren trouwens heel divers. Of het nu ging over collega's met een andere culturele achtergrond of geaardheid, collega’s met beperkingen, zwangere collega's... noem maar op. En toch zat er een heel duidelijke rode draad in, namelijk volledig je unieke zelf kunnen zijn. Als het sociaal dier dat ik ben, vond ik dat ik daar iets mee moest doen. 

Je blik en wereld zijn positief veranderd, zeg je, maar wat was de impact voor jou op werkvlak?

Door volledig mezelf te zijn op de werkvloer, is mijn manier van werken toch wel wat veranderd. Niet langer puur en alleen vanuit mijn ingenieursachtergrond, rationeel vanuit het 0-en-1-denken, maar met meer zelfvertrouwen en eigen accenten. Ik volg meer mijn buikgevoel, dat uiteraard nog sterk gevoed wordt door ratio en ervaring, maar het sociale element dat ook in mij zit, komt nu veel sterker tot uiting én ten goede van de organisatie. Het heeft ook mijn carrière een nieuwe wending gegeven, want naast mijn rol in ons authenticiteitsverhaal, ben ik bijvoorbeeld Team Lead geworden, iets wat anders mogelijk niet op mijn pad was gekomen.  

Dat is een mooi voorbeeld van persoonlijke groei. En hoe komt het dan onze organisatie ten goede?

Vooral door geen kansen te laten verloren gaan, maar zoveel mogelijk van ons menselijk potentieel te benutten. Als mensen volledig in balans zijn met zichzelf, staan ze gewoon sterker in hun schoenen, hebben ze meer durf om zich uit te spreken, stralen ze zelfzekerheid en vertrouwen uit en inspireren ze ook anderen. Klanten kopen ook sneller van mensen die ze vertrouwen en waarin ze zichzelf herkennen. Door een verscheidenheid aan mensen met een andere bril naar uitdagingen te laten kijken, kom je automatisch tot betere ideeën en creatievere oplossingen. Iemand binnen je ontwikkelingsteam die slechtziend is, zal bijvoorbeeld meer aandacht hebben voor de leesbaarheid van een website. Door een veelheid aan brillen, maak je je eindresultaat rijker. En zo kan je aan oplossingen bouwen die de maatschappij van vandaag ten goede komen en vertegenwoordigen.

Je spreekt eigenlijk over authenticiteit, niet zozeer over diversiteit of inclusie. Is dat een bewuste woordkeuze?

De termen diversiteit en inclusie, hoe goed bedoeld ook, zijn mede door het toedoen van de media intussen wat ‘verbrande’ termen en kunnen activistisch overkomen. En dat is niet wat we zelf beogen. In de werkgroep hebben we hier vaak over gepraat, en of het nu gaat over gender, talenten en beperkingen, andere achtergronden of persoonlijkheden, geaardheid of leeftijd, … het komt eigenlijk altijd neer op gewoon jezelf kunnen zijn op de werkvloer. Het is een verhaal voor iedereen, niet voor enkelingen, inclusief zijn doe je steeds met z’n allen. Dat is de boodschap die we willen uitdragen, dus vandaar die woordkeuze. 

Is Inetum België een toonbeeld van diversiteit? Er is ongetwijfeld nog ruimte voor verandering?

We doen het zeker niet slecht. Vanuit mijn persoonlijke ervaring en rol als Team Lead ervaar ik een groot menselijk draagvlak binnen ons bedrijf, gaande van de preventiedienst, vertrouwenspersonen, directe en HR-collega's, andere Team Leads, hun manager maar zeker ook onze directie. Dat is een van de redenen waarom ik hier zelf zo graag werk. 

Naast de menselijke warmte lopen er uiteraard verschillende initiatieven die ons authenticiteitsverhaal mee ondersteunen. Denk aan het verbreden van ons acADDemICT-traject voor atypische profielen, onze open rekruteringsaanpak waar we met zo weinig mogelijk bias willen werken, het connecteren met de Franstalige scholen, het actief luisteren naar onze medewerkers, een duidelijke leiderschapsvisie, enzovoort.

Zolang we bij de kern van de zaak blijven en we de echte betekenis van authenticiteit niet verloren laten gaan, vind ik persoonlijk dat we er gerust nog meer over mogen spreken, zowel intern als naar de buitenwereld toe. We hebben soms schrik om te veel mee te gaan met de hype en zo aan windowdressing te doen. Of althans die perceptie te creëren. Maar hierdoor blijven misschien verkeerde veronderstellingen of vooringenomenheden bestaan. 

Het allerbelangrijkste is sowieso om aan een veilige en open omgeving te blijven bouwen waar mensen over hun bezorgdheden durven te praten. We moeten blijven luisteren naar elkaar, in dialoog gaan, transparant zijn over wie we zijn en wat we doen, en zo kunnen we zeker nog enorm groeien.

Hoe verloopt de dialoog en samenwerking met het multidisciplinaire team?

Goed, het is een team van vrijwillige ambassadeurs met grote interesse in het thema en vanuit alle hoeken van onze organisatie. We komen regelmatig samen om open te reflecteren en te bekijken welke stappen we best zetten. We hebben eerst gewerkt aan de nodige managementbuy-in, we hebben een visie uitgeschreven die je trouwens op onze website kan inkijken, we hebben marktonderzoek gedaan en onze eigen kennis verruimd. 

Er werden achter de schermen al heel wat kleine interventies gedaan, zoals het herbekijken van vacatures, inspiratiesessies, enzovoort, maar we willen vooral relevant zijn voor onze mensen door actief te luisteren. Op zich zijn er nu geen zware problemen gekend, maar er zijn zeker wel kleine subtiele elementen waar we ons niet altijd bewust van zijn. Door daar actief op te werken, willen we gericht verder bouwen aan een inclusiever en authentieker bedrijf. 

Stap voor stap nemen we bepaalde thema’s onder de loep. Zo focussen we momenteel op hoe het is voor vrouwen om bij Inetum België te werken. In onze organisatie is ongeveer 21,5% van al onze collega’s vrouw, dat is iets hoger dan het Belgische gemiddelde, maar feit is dat vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in de IT-sector. Nu, vooraleer we dit thema verder uitdiepen en concrete stappen ondernemen, polsen we zoals altijd eerst wat er leeft en of er wel een concrete behoefte bestaat. Iets doen ‘om te doen’, zonder dat er een draagvlak voor is, heeft weinig zin en doet het echte authenticiteitsverhaal eigenlijk teniet. Dan vervlakken we het tot een modeterm en dat willen we niet.

Tot slot, heb jij zelf nog één goed advies voor ons? Hoe kunnen we zelf ons steentje bijdragen?

Ik heb er zelfs twee. Eerst en vooral, als er iets is waardoor je je niet 100% lekker in je vel voelt, spreek erover. En ten tweede: luister echt naar elkaar. Als een collega je aanspreekt, luister dan met je volle aandacht, onbevooroordeeld en respectvol. Dat zijn volgens mij de twee basisingrediënten van een veilige en authentieke werkplek.