4 concrete toepassingen die symbool staan voor een slimme energie- en nutssector

4 concrete toepassingen die symbool staan voor een slimme energie- en nutssector

1 juni 2021

Innovation

Door de klimaatverandering, de daaruit voortvloeiende vraag naar duurzame energievoorziening en de uitdaging om met schaarse energiebronnen om te gaan, is de transformatie van de energie- en nutssector niet meer te stoppen. In de praktijk zal elke speler in de waardeketen worden beïnvloed. Bent u zich bewust van de toekomstige uitdagingen? Weet u hoe technologieën deze verandering kunnen ondersteunen? We bespreken 4 concrete toepassingen die waarde creëren in deze uitdagende context.

Deze toepassingen werden uitgebreid besproken op ons Innovation Thursday webinar van april dat volledig in het teken stond van Smart Energy & Utilities. Bekijk de opname nu.

Een slim net stemt vraag en aanbod op elkaar af

De huidige energiewaardeketen start bij de grote producenten, hierna wordt de energie getransporteerd, gedistribueerd en uiteindelijk verkocht aan bedrijven en gezinnen. De grenzen van die verschillende stappen zijn aan het vervagen, ook gezinnen worden door hun zonnepanelen ‘prosumers’. Het net is een grid van stroomleidingen die elektriciteit vervoeren van de energiecentrales naar de verbruikers. In het verleden was het mogelijk dat zo’n netwerk faalde om aan de vraag van de markt te voldoen. Er werd dan ingezet op meer productie, vaak met fossiele brandstoffen. Door slimme technologie binnen te sluizen in dat netwerk, verstaan we beter hoe zo’n netwerk opereert. Een slim netwerk staat dan ook voor tweezijdige interactie tussen alle spelers in de waardeketen. Het netwerk maakt voorspellingen over hoeveel energie op welk moment nodig is en kan zelfs de vraag beïnvloeden. Het delen van informatie met elkaar zorgt voor een optimalisatie van het netwerk.

Energie-eilanden, in functie van lokale noden en opportuniteiten

Naast het gewone net, kunnen we ook energie-eilanden opzetten die een bepaalde buurt van energie voorzien. Op zo’n eiland brengen we allerhande energievectoren samen en worden ze ook samen beheerd. Dit verschilt van de normale gang van zaken, waarbij ze op een ontkoppelde manier worden beheerd. In zo’n totaalplaatje kan duurzame energie ook veel gemakkelijker z’n plaats opeisen. Een fabriek met zonnepanelen gebruikt bijvoorbeeld z’n zelf geproduceerde energie in de week maar in het weekend gaat er vaak veel verloren. Binnen zo’n energie-eiland kan deze energie dan ter beschikking gesteld worden van de gezinnen die zich in de buurt bevinden van die fabriek. Zo’n eilanden staan op zichzelf maar kunnen ook inspringen wanneer het gewone net dreigt te falen.

Medegefinancierd door de Europese Commissie, werken we aan het RENergetic-project. Dit project draait rond door de gemeenschap gedreven duurzame multi-vector energie-eilanden. Het doel van het RENergetic-project is het verbeteren van de efficiëntie, de betrokkenheid van de gemeenschap bij en de sociaaleconomische levensvatbaarheid van drie stedelijke energie-eilanden. Waarvan trouwens eentje gelokaliseerd is in Gent.

Smart Energy

Electrific, de compagnon voor elektrisch rijden

Het doel van dit project is om het rijden met elektrische wagens aantrekkelijker te maken voor alle stakeholders. Dit project wordt gesteund door de Europese Unie en gecoördineerd door Inetum-Realdolmen. We willen elektrisch rijden een boost geven door bij het opladen meer gebruik te maken van hernieuwbare energie en door de batterijlevensduur te verhogen. Terwijl is het ook de bedoeling om de druk van elektrische wagens op het energienetwerk te verlagen. Dit wordt gedaan door relevantie informatie aan bestuurders beschikbaar te stellen via een app. De app helpt om een optimale route uit te stippelen en suggereert groene oplaadpunten voor onderweg. Daarnaast omvat het project een oplossing om laadstations "slim" te maken, zodat ze kunnen helpen het net te stabiliseren in geval van plaatselijke problemen. De laadpunten zijn in staat om de stroom, die aan de aangesloten voertuigen wordt geleverd, te moduleren. Er is dus een lokale monitoring van de netstatus. Als het net in orde is, gaat het laden snel. Als de oplossing lokale problemen vaststelt, stelt het laadstation het oplaadvermogen bij.

InterConnect zorgt voor een slim energiegebruik thuis

InterConnect brengt meer dan 50 partners samen om geavanceerde oplossingen te ontwikkelen en te demonstreren voor het verbinden en convergeren van digitale huizen en gebouwen met de elektriciteitssector. Het project legt de basis voor de toekomst van slimme energiebeheeroplossingen en maakt gebruik van zeven met elkaar verbonden grootschalige testlocaties in Portugal, België, Duitsland, Nederland, Italië, Griekenland en Frankrijk. Het overkoepelende doel is om efficiënt energiebeheer binnen het bereik van eindgebruikers te brengen.

De oplossing omvat een gecentraliseerd systeem dat in staat is te weten/identificeren wanneer energie het best wordt verbruikt (of niet wordt verbruikt). Dit systeem is in staat om het hele huishouden op een holistische manier te besturen en tegelijkertijd met de netbeheerders te communiceren, zodat de huizen ‘actieve’ spelers worden. Je geeft bijvoorbeeld aan je wasmachine een tijdsframe van 9 uur om een was te draaien. Of je stelt het zo in dat de boiler enkel water verwarmt op momenten dat de energieprijs laag staat. Passieve consumenten worden zo empowered om een actieve en slimme rol te spelen in hun eigen energieverbruik.

Dompel uzelf volledig onder in alle mogelijkheden

Herbekijk het Innovation Thursday webinar rond dit thema.

Ontdek alle blogs
Lees meer

Schrijf je in en ontvang onze blogs in je mailbox

Inschrijven op de nieuwsbrief

Blijft u graag op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en events over onderwerpen die u zelf kiest?

Schrijf u hier in