smart city

3 uitdagingen waar slimme steden moeiteloos langs navigeren

16 september 2020

Innovation
Smart City

Een stad is slim als data die recht uit de stad komt, wordt aangewend om betere beleidsbeslissingen te nemen. Om de titel van zo’n Smart City te bemachtigen moeten er eerst heel wat uitdagingen overwonnen worden. We bespraken deze en nog veel meer tijdens een (te herbekijken) webinar. Hier leest u alvast de key takeaways!

Uitdaging 1: vandaag optimaliseren en morgen innoveren

Vandaag is elk bestuur bezig met het optimaliseren van de stad. Dit komt vaak neer op het verbeteren van de dienstverlening voor inwoners, maar ook voor ondernemingen. Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van lokale handel of consumenten terug naar de stadskern loodsen. Terwijl het bestaande up-and-running wordt gehouden en zelfs wordt verbeterd, loert morgen om de hoek. Nieuwe uitdagingen zoals drones, slimme gebouwen en 5G staan klaar. Hoe gaat u hier mee om? Heeft u al een visie met een onmisbare technologische dimensie? Data en communicatie zullen centraal staan. Artificiële intelligentie en samenwerking zijn de manieren om deze nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden.

Om vandaag met morgen te verbinden is er nood aan een continu proces dat is opgenomen in het beleidsplan. Dat proces zit vervat in de Digital Flow-gedachte, een continuüm van 4 activiteiten om in beweging te blijven.

Het webinar was nuttig en welkom. We worden allemaal zo meegesleurd in de dagelijkse operationele taken dat er (te) weinig tijd gaat naar structureel denken. Zo'n webinar helpt om even stil te staan, visie te vormen en vooruit te kijken. Kort, maar inspirerend.

Els Van Cleemput - Directeur Interne Organisatie, Lokaal bestuur Lievegem

Uitdaging 2: ICT als hulpmiddel, niet als doel op zich

Een Smart City is vaak een City of Things. Doorheen de stad zijn heel wat sensoren en camera’s te vinden die gegevens verzamelen en doorsturen naar een infrastructuur waar deze geanalyseerd worden. Deze inzichten kunnen op hun beurt dan gebruikt worden om actie te ondernemen. Zo kan je bijvoorbeeld auto’s tellen en bij veel drukte het verkeer automatisch omleiden door alternatieve routes voor te stellen op informatieborden langs de weg. Een goede werking van alle toestellen is cruciaal, alsook een goede infrastructuur die alles samenbrengt. Een Edge-platform zorgt ervoor dat je alle verschillende sensoren en camera’s kan beheren. Het toont hun algemene werking, stelt je in staat om updates en configuraties vanop afstand door te voeren en is een veilige manier om met data om te gaan. Beelden worden bijvoorbeeld lokaal verwerkt en niet opgeslagen omdat ze meteen worden gebruikt. Dit zijn maar enkele ICT-toepassingen die in een stad kunnen worden binnengeloodst, het belangrijkste is dat alles vertrekt vanuit een beleidsdoelstelling en niet vanuit de drang om met een slimme camera te pronken.

Uitdaging 3: realisatie door interne daad- en draagkracht

Organisaties zijn complex. Heel vaak zien we dat afdelingen opereren als silo’s en dat van samenwerking of kruisbestuiving zo goed als geen sprake is. Daarnaast zijn ook de middelen vaak schaars en heeft ICT niet altijd de juiste rol. Een Smart City-visie vraagt heel wat draagkracht, doorheen uw hele organisatie. Agile en Lean kunnen helpen om die draagkracht te realiseren. Implementatie gebeurt hierbij in stappen, waarbij luisteren de cruciale eerste is. Noden en verwachtingen van alle stakeholders verzamelen, verantwoordelijken per domein als sleutelpersonen aanduiden en zo samen bepalen wat wanneer nodig is, is de manier om buy-in te creëren. Tijdens de implementatie geregeld terugkoppelen over het proces en de resultaten zorgen ervoor dat je op tijd kan bijsturen.

 

Laat u door het Smart City-landschap loodsen

Realdolmen kan op korte of lange termijn strategisch advies verlenen en Smart City-projecten opstarten voor grote of kleine steden en gemeenten.

Ontdek alle blogs
Lees meer

Schrijf je in en ontvang onze blogs in je mailbox

Inschrijven op de nieuwsbrief

Blijft u graag op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en events over onderwerpen die u zelf kiest?

Schrijf u hier in