Whitepaper Bedrijfsstrategie

Whitepaper Bedrijfsstrategie

Strategische ICT-keuzes voor een wendbare organisatie

Download onze whitepaper onderaan deze pagina

In de ideale wereld ondersteunt IT uw bedrijfsstrategie. Uw IT-processen helpen dan om snel in te spelen op nieuwe mogelijkheden of veranderende marktomstandigheden. Maar in werkelijkheid is IT in veel bedrijven eerder een hinderpaal dan een middel om de organisatie wendbaar, innovatief en succesvol te maken. Hoe zit dat bij u? In onze whitepaper leest u op welke manier Realdolmen uw IT en uw bedrijfsstrategie op elkaar helpt af te stemmen.

Onze aanpak is als volgt:

Stap 1: de architectuur bepalen

We gaan op zoek naar een architectuur die het beste past bij uw specifieke situatie. We starten daarbij vanuit uw bedrijfsstrategie. Vervolgens lichten we de verschillende fases toe die nodig zijn om tot de gewenste architectuur te komen.

Stap 2: het proces standaardiseren

Op basis van uw bedrijfsvoering bepalen we welke IT-processen u kunt standaardiseren en voor welke processen u beter maatwerk voorziet. Alleen de processen die volgens uw bedrijfsdoelstellingen onderscheidend zijn, mogen afwijken van de standaardaanpak. Door te standaardiseren naar best practices, kunt u kosten verlagen en de efficiëntie verhogen.

Stap 3: een roadmap opstellen

We stellen een roadmap op waarbij we de prioriteit van uw IT-projecten bepalen in functie van hun complexiteit en hun toegevoegde waarde. Voor een maximaal resultaat is het belangrijk dat u projecten als een coherent geheel beschouwt.

IT en business op één lijn

De Business Enabling Architecten van Realdolmen begeleiden u gedurende uw hele groeitraject. Ze slaan een brug tussen uw bedrijfsstrategie en de technologische onderbouw die nodig is om die strategie te realiseren. Daarbij volgen ze een pragmatische aanpak en vertalen ze het project naar elke betrokkene - van het directiecomité tot de IT-verantwoordelijke. Overleg is cruciaal omdat u alleen op die manier evolueert naar een situatie waarbij uw IT uw business echt ondersteunt.