Migreren naar de cloud? Doe het voor de juiste redenen!

Migreren naar de cloud? Doe het voor de juiste redenen!

13 februari 2023

Products & licensing
Technology review
Hybrid Cloud

Migreren naar de cloud enkel en alleen om kosten te besparen, is zelden een goed idee. Het moderniseren van je applicaties kan dan weer wel een prima reden zijn om eindelijk die strategische stap naar de cloud te zetten. Onderzoeksbureau IDC polste eveneens in de Benelux bij organisaties, actief in twintig sectoren, hoe zij tegen de verschillende cloudvormen aankeken. De resultaten werden gedeeld op hun ‘Future of Infrastructure‘ event in november en december waar ook wij van de partij waren. De uitkomst schetst een gemengd beeld. Alvast de belangrijkste vaststellingen.

Hoewel veel bedrijven – een op de drie in de Benelux (33%) – de cloud nog steeds zien als een middel om kosten te besparen, mag dat niet de enige en zelfs niet de eerste reden zijn om in cloudtechnologie te investeren.

Importance of cloud in Benelux in 2022

Gelukkig kiezen de meeste Benelux-bedrijven (38%) nu al voor de cloud om bijvoorbeeld hun applicaties te moderniseren. Eén op de vier respondenten (25%) beschouwt de cloud als een platform om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. En voor bijna één op de drie ondervraagden (30%) dient de cloud zelfs als basis voor nieuwe bedrijfsmodellen en inkomstenstromen.

Application modernization en operational optimization: een onlosmaakbare combinatie

Net als de onderzoekers van IDC kunnen we het niet genoeg herhalen en beklemtonen: migreren naar de cloud is meer dan een louter technologische upgrade. Het legt mee de basis voor jouw digitale business. De stap naar de cloud zet je voor de juiste redenen: je doet het in functie van de business. Naast investeren in digitale innovatie gaat het dan bijvoorbeeld om het bevorderen van duurzaamheid, het verbeteren van je databeheer of het moderniseren van je applicaties.

Ook application modernization biedt meer dan kostenbesparing. Voor bedrijven in de Benelux gaat het bovenal om de belofte van meer veerkracht en veiligheid (26%) en het vooruitzicht op extra wendbaarheid en efficiëntie voor hun business (24%). Als belangrijkste uitdagingen of hindernissen op hun pad naar application modernization zien zij het opstarten van het migratieproces (30%), het tekort aan talent met de juiste vaardigheden (29%) en het bepalen van het bedrijfsresultaat van die modernisering van hun applicaties (27%). Bedrijven denken daarbij vooral aan applicaties rond Business Analytics & Big Data, Front-End Development, Human Capital Management, Finance & Accounting, Sales & Marketing, Data Warehousing & Data Lakes.

Application modernization (en application innovation) heeft echter ook impact op de onderliggende infrastructuur en operationeel beheer. “Onze klanten hebben ook hier nieuwe en hogere verwachtingen. Ze zien het tegelijk als een opportuniteit om te verbeteren op het vlak van efficiëntie, security, beschikbaarheid en flexibiliteit”, verduidelijkt Stefan Smeets, Business Line Manager Multi-Cloud & Data and Integration. Applicatiemodernisatie en -innovatie gaan duidelijk hand in hand met infrastructuur- & operationele optimalisatie.

Cloudcontinuüm

Toch is – zoals altijd bij de cloud – ook de investering in application modernization geen zwart-witverhaal. Het is geen binair gegeven, waarbij applicaties het ene moment nog lokaal draaien en het volgende moment al volledig in de cloud zitten. Het gaat hier eerder om een evolutionair proces. Je zou in zekere zin kunnen spreken van een cloudcontinuüm waarbij een organisatie een andere aanpak kan hanteren, afhankelijk zelfs van de individuele applicaties, datasystemen en platformen.

Aan het ene uiterste van het spectrum vind je dan applicaties die een organisatie on-premise houdt (11% in de Benelux volgens de IDC-studie) of zelfs opnieuw on-premise brengt (3%), terwijl het andere uiterste wordt ingenomen door bestaande applicaties die een organisatie volledig aan de nieuwe cloudomgeving heeft aangepast, lees: gemoderniseerd.

Application modernisation Benelux 2022

Dat kunnen zogenoemde cloud native applicaties zijn, geheel op maat van de organisatie ontwikkeld (16%), maar ook SaaS-toepassingen (Software-as-a-Service) die de organisatie als een dienst kan afnemen (12%). 

Daartussenin vind je bestaande applicaties die zonder substantiële aanpassingen in de publieke cloud zijn gezet (8%) via een zogenoemde lift & shift, ook bekend als rehosting. Verder zijn er ook applicaties die wel al in zekere mate gemoderniseerd zijn, doordat ze zijn aangepast om voordeel te halen uit het gebruik van de publieke cloud (25%): een aanpak die ook bekend staat als replatforming. En ten slotte zijn er nog bestaande applicaties die verregaand maar niet volledig zijn gemoderniseerd binnen een ontwikkelomgeving in de cloud (18%). Dat concept noemen we refactoring of rearchitecting.

applicatiemodernisatie

Elke strategie rond applicatiemodernisatie komt met een bepaalde effort, zowel in kost als tijd, maar biedt tegelijk opportuniteiten om de applicatie en operationele processen te optimaliseren naar de noden van de business vandaag en in de toekomst.

 

“Het is glashelder: cloud is geen doel op zich”, aldus Stefan Smeets. “Op basis van de businessnoden en -ambities moeten organisaties de juiste keuzes maken voor hun applicaties en data. Uiteraard binnen de omgeving en operationele keuzes die uw IT-afdeling moet maken. Analisten zoals IDC (en andere) zeggen dat cloud 3.0 een business-georienteerde cloud is. Het zijn de businessresultaten die bepalend zijn. Met andere woorden: there is no silver bullet.”

Hybride zet de toon

Eenzelfde gemengd, complex beeld duikt op wanneer IDC polst naar de attitude tegenover het gebruik van publieke clouddiensten. Een schamele 2% van de respondenten slechts kiest ervoor exclusief gebruik te maken van de publieke cloud. Ruim één op de acht (13%) geeft nog altijd de voorkeur aan een eigen infrastructuur, on-premise of in colocatie bij een hostingprovider.

Maar de belangrijkste vaststelling is toch wel dat niet minder dan vier op de vijf bedrijven (84%) vandaag kiezen voor een hybride aanpak. Een derde van de respondenten (35%) geeft weliswaar de voorkeur aan de eigen infrastructuur, maar indien nodig maken zij toch ook gebruik van de publieke cloud. Een veel kleiner aantal bedrijven (6%) kiest voor het omgekeerde scenario, waarbij de publieke cloud in principe voorrang krijgt, maar waarbij het ook mogelijk blijft lokaal te werken. De meesten (43%) houden de kerk voorlopig in het midden en trachten een zo goed mogelijk evenwicht te vinden tussen het gebruik van de eigen infrastructuur en de publieke cloud.

Het beste van alle werelden

“We staan nog maar aan het begin van de reis naar de cloud”, besluit IDC. Dat verklaart allicht ook waarom zoveel organisaties nog met één been in het oude, vertrouwde landschap staan en met één been alvast in het nieuwe. Dat hoeft echter geenszins problematisch te zijn. En al zeker niet als je een goede partner hebt die je op die reis kan begeleiden. “Afhankelijk van de oplossing die je in de cloud wenst te zetten, kies je voor een mix op basis van vier cloudtypes”, vult Stefan Smeets aan.

  • Publieke cloud: je oplossing draait op de infrastructuur van een zogenoemde hyperscaler, zoals Microsoft Azure of Amazon Web Services (AWS);
  • Regionale cloud: je oplossing draait op de infrastructuur van een externe partner, zoals Inetum-Realdolmen (rCloud);
  • Private cloud: je oplossing draait op de centrale infrastructuur in je eigen datacenter;
  • Edge cloud: je oplossing draait op lokale infrastructuur dichtbij of op de locatie waar ze het meest nodig is, zoals een productieatelier of de operatiezaal van een ziekenhuis.

YrCloud: hybride oplossing

Zoals het onderzoek van IDC aantoont, houden heel wat bedrijven vast aan hun on-premise datacenter. Uit praktische overwegingen, maar evengoed omwille van wettelijke verplichtingen of beperkingen. Om op die blijvende vraag en behoefte van klanten te kunnen inspelen, ontwikkelde Inetum-Realdolmen een nieuw aanbod: YrCloud, onze nieuwe managed services-offering voor private cloud en edge cloud. Concreet combineer je hiermee de voordelen van de publieke cloud met die van je eigen, on-premise datacenter. Kortom, we zetten onze rCloud (Regional cloud) letterlijk bij je neer. Je stapt over van capex naar opex. De servers en storage die je in je on-premise datacenter nodig hebt, koop je niet langer zelf aan. We stellen de infrastructuur ter beschikking en beheren die voor je. Vervolgens gebruik je ze – in je eigen datacenter – volgens het consumptiemodel en de ervaring  van de publieke cloud. Dankzij die nieuwe clouddienst hoef je de harde keuze tussen de publieke cloud en een on-premises infrastructuur alvast niet meer te maken.

Meer info?

Benieuwd naar de vele voordelen van onze managed services voor private cloud in een pay-per-use-model? In deze blogpost lees je er meer over. Of al nagedacht over de toekomstmogelijkheden die de hybrid cloud je organisatie kan bieden? Onze experten informeren niet alleen over de verschillende mogelijkheden, maar gaan ook actief mee op zoek naar de beste oplossing, perfect op je maat gesneden. Aarzel niet om contact op te nemen via info@inetum-realdolmen.world. of via je vertrouwde contactpersoon.

 

Schrijf u in voor onze maandelijkse Wiki Feed!

Blijft u graag op de hoogte van de laatste nieuwigheden en updates in het domein van hardware & licenses?

Schrijf u hier in.