Smart Machines

Smart Machines

Sneller, correcter en veiliger inspelen op veranderingen

Geen ICT zonder IoT

Het Internet of Things (IoT) is geen toekomstmuziek, het is pure werkelijkheid. Steeds meer machines, toestellen en andere systemen zijn uitgerust met slimme sensoren en connectoren, waardoor ze via het internet informatie uitwisselen met elkaar. De massa’s gegevens die deze verbonden wereld voortbrengt, vormt de grondstof voor nieuwe toepassingen en bedrijfsmodellen. In veel organisaties wordt een IoT-strategie een essentieel onderdeel van de algemene ICT-strategie, en Realdolmen wil daar een voortrekkersrol in spelen.

Veiliger en efficiënter

De ontwikkeling van het IoT hangt nauw samen met de opkomst van een andere trend: Smart Machines. Die werken op een autonome manier en zijn vaak veiliger en efficiënter dan wanneer mensen dit werk zouden uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan slimme robots in de auto- en bouwindustrie, drones voor hulpverlening en goederenbezorging of zelfrijdende voertuigen. Maar het kunnen ook heel kleine objecten zoals sensoren of wearables zijn. Experts verwachten niet dat smart machines mensen zullen vervangen, omdat we nodig blijven om ‘het schip te sturen’. Ze zullen vooral worden ingezet om efficiëntieverbeteringen in bedrijfsprocessen aan te pakken.

Smart en hulpvaardig

De brug tussen het IoT en smart machines wordt gevormd door Big Data, de massa’s gegevens die gegeneerd worden door al die communicerende objecten. Daardoor ontstaat een ‘connected world’, waarin allerlei wijzigende omgevingsfactoren direct kunnen worden gedetecteerd, gecapteerd en gevoed aan de smart machines. Om die Big Data in realtime en op een zinvolle manier te interpreteren, maken smart machines dankbaar gebruik van artificiële intelligentie. Ze bepalen dus zelf waarvoor ze al die binnenkomende gegevens gaan gebruiken. Daardoor kunnen smart machines ook virtuele machines of de zogenaamde Virtual Personal Assistants zijn, zoals Siri of Cortana, de software van respectievelijk Apple en Microsoft.

Impact op tal van sectoren

Smart Machines zijn zelflerend; via zogenaamde Autonomous Machine Learning Algorithms zullen ze ons helpen om sneller, correcter en veiliger in te spelen op wat wijzigt in onze dagelijkse activiteiten. Het zal een impact hebben op diverse sectoren – denk bijvoorbeeld aan de auto-industrie, het onderwijs, de communicatiesector, fraudebestrijding, financiën, gezondheidszorg, productie, enzovoort. Ook ons privéleven zal er niet aan ontsnappen. Realdolmen is via co-creatie en een ecosysteembenadering heel actief in de evaluatie en implementatie van deze nieuwe mogelijkheden, met als uiteindelijk doel het creëren van meerwaarde voor u en uw klanten.

To get there, together!

Laat ons weten wat we voor u kunnen betekenen. We nemen graag uw ICT-zorgen uit handen en werken mee aan de toekomst van uw organisatie.

Contacteer ons