Smart Mobility

Smart Mobility

Smart Mobility

Een Smart City maakt de werking van een stad of gemeente efficiënter via het gebruik van digitale technologie. Tot de doelen behoren onder meer de verbetering van mobiliteit, veiligheid en milieu.

Smart Mobility staat voor de uitbouw van een intelligent mobiliteitsnetwerk. Smart Mobility hertekent de klassieke benadering van de mobiliteit in de stad. Nieuwe technologie laat immers toe alle facetten van de mobiliteit te connecteren en te innoveren. 

Het resultaat is een efficiënter, duurzamer en geïntegreerd gebruik van alle vervoersmiddelen, mobiliteitsdiensten en deelinfrastructuur. Bewoners en bezoekers van de stad combineren daarbij naadloos de eigen auto en fiets met alle vormen van openbaar vervoer, gedeelde diensten (deelauto, deelstep, deelfiets), on-demand oplossingen (zoals Uber en Lyft) en gedeelde infrastructuur (zoals laadstations).

Via Smart Mobility zet het stadsbestuur in op een zichtbare verandering van het stadsbeeld. Door de beschikbaarheid van geïntegreerde mobiliteitsdiensten kiezen mensen minder snel voor de aankoop van een eigen wagen. Dat heeft een onmiddellijk effect op de leefbaarheid binnen de stad: minder verkeerscongestie, een hoger niveau van verkeersveiligheid en een betere luchtkwaliteit. 

De 5 pijlers van Smart Mobility

Flexibiliteit

Bewoners en bezoekers hebben keuze uit verschillende manieren om zich te verplaatsen, afhankelijk van de behoeften en omstandigheden van het moment.

Integratie

Slimme toepassingen combineren de verschillende vervoersmodi en diensten tot een naadloos traject.

Efficiëntie

Geïntegreerde mobiliteitsdiensten zorgen voor de kortste en snelste verplaatsing. Verkeerscongestie – en de bijhorende economische kosten – neemt af.

Schone technologie

Diesel- en benzinemotoren verdwijnen geleidelijk uit het straatbeeld, ten voordele van emissievrije voertuigen. De luchtkwaliteit stijgt.

Veiligheid

Slimme verkeersgeleiding verbetert de sturing en het beheer van het verkeer, met minder ongevallen en verkeersdoden als resultaat.

4 sleutels tot succes

Gedeelde realtime informatie

In de praktijk steunt het succes van Smart Mobility op de doorstroming van informatie. Lokale overheden en aanbieders van diensten ondersteunen elkaar daarbij. Het delen van realtime informatie biedt een basis voor actieve verkeersgeleiding, onder meer met dynamische verkeersborden en snelheidsbeperkingen, maar ook voor de verspreiding van informatie over verkeersproblemen, wegwerkzaamheden, enzovoort. Dat laat toe efficiënt in te grijpen bij incidenten en het verkeer bij te sturen, maar ook om proactieve maatregelen te nemen en zo mogelijke verkeershinder te vermijden.

Samenwerking

Om resultaten te behalen met die gedeelde informatie, is actieve samenwerking tussen alle stakeholders nodig. Enerzijds gaat het om de lokale overheden (provincies, steden en gemeenten) met de bijhorende politie- en brandweerzones, naast non-profitorganisaties die rond mobiliteit en verkeersveiligheid werken. Anderzijds zijn ook mensen en bedrijven betrokken partij: zowel de gebruikers als de aanbieders van transport, openbaar vervoer en andere mobiliteitsdiensten.

Sensibilisering

In een volgende stap overtuigt gerichte informatie burgers en bedrijven van de voordelen, de noodzaak en de meerwaarde van Smart Mobility. Communicatie over geboekte resultaten is daarbij essentieel. Succesverhalen creëren momentum voor nieuwe initiatieven.

Meerwaarde

Smart Mobility koppelt daarbij ook informatie terug. Nieuw inzicht in het verkeer biedt een basis voor de verdere bijsturing van het mobiliteitsbeleid. Dat leidt tot een tastbare meerwaarde voor alle bewoners en bezoekers van een stad of gemeente: vlotter en veiliger verkeer, een efficiënter gebruik van het mobiliteitsbudget, naast een verbeterde leefbaarheid en luchtkwaliteit.

Inetum-Realdolmen: uw partner voor Smart Mobility

We zijn uw trusted partner doorheen uw complete Smart Mobility-traject: van de eerste analyse van de bestaande mobiliteitssituatie tot de uitrol van concrete toepassingen. Essentieel in onze aanpak is dat ieder project steunt op de actieve samenwerking tussen alle stakeholders.

Belangrijk is dat we een horizontale oplossing bouwen. Zo vermijden we dat er nieuwe silo’s ontstaan. Op basis van co-creatie komen we tot een toekomstgerichte data-omgeving die de basis vormt voor uiteenlopende Smart Mobility-oplossingen, specifiek op maat van de concrete behoeften van een stad of gemeente: van een diepgaande analyse van de bestaande toestand, tot gerichte toepassingen voor bijvoorbeeld slimme parkeerbegeleiding of de aansturing van verkeerslichten of straatverlichting.

Handshake

Twee oplossingen uit eigen huis staan in onze aanpak centraal. City Of Things is een modulaire oplossing waarmee we de data van camera’s en sensoren omzetten in informatie. De oplossing houdt rekening met de GDPR, is multi-inzetbaar en beperkt het aantal toestellen in het stadsbeeld. Het Smart City Data Platform, gehost op Microsoft Azure en geënt op FIWARE als context broker, zorgt voor gestandaardiseerde en gelinkte data. Het platform vormt de basis voor een volgende generatie toepassingen waarbij de gebruiker, omgeving en het doel centraal staan.

Smart Mobility in de praktijk

Benieuwd wat Smart Mobility voor uw stad of gemeente kan betekenen? Ontdek hier hoe Harelbeke vandaag al geniet van de voordelen van Smart Mobility.