Security & Digital Identity

Security & Digital Identity

In een digitale wereld is veiligheid een belangrijk thema. We gebruiken voor zowat elk aspect van ons (werk-)leven digitale toepassingen met daarin gevoelige en/of waardevolle data. Wanneer er een datalek is of de data gecompromitteerd raakt, zijn de gevolgen vaak groot. Voor bedrijven kan de imagoschade en het omzetverlies zich nog jaren laten voelen. Het komt er dus op aan om alle applicaties en infrastructuur voldoende uit te rusten zodat de veiligheidsrisico’s, met wisselende kans en impact, afgedekt worden.

identity

Evolueer van perimeter naar Zero Trust

De traditionele manier van perimeterbeveiliging is geen oplossing meer om de veiligheid van moderne en complexe digitale oplossingen te garanderen. We spreken over een nieuw paradigma, Zero Trust genaamd. Dit houdt in dat toegang overal wordt gecontroleerd, en least privileged access wordt toegepast. Bovendien gaan we meer aandacht besteden aan reactie op en opvolging van security events in plaats van preventie. Kortom, deze methodologie concentreert zich op het beperken van de impact en het meer bewust managen van security incidenten.

Vind de oplossing die veilig én vlot is

Het belang van een sterke digitale identiteit staat centraal. Maar er is meer nodig dan een doorgedreven beveiliging. In onze huidige wereld verwachten de digitale consument en medewerker immers een naadloze en vlotte online beleving. Het gebruiksgemak staat voorop, voor elk dataveiligheidsniveau en voor elke gebruikscontext. Ga voor een weldoordachte oplossing die ervoor zorgt dat confidentialiteit, integriteit en beschikbaarheid gewaarborgd blijven.

Samen in de verdediging

De experts van Inetum-Realdolmen staan voor u klaar om een doordachte visie uit te bouwen en deze in de praktijk te brengen. We wegen elke veiligheidsmaatregel steeds af ten opzichte van het mogelijke risico. Zo bent u zeker van een beveiliging op maat, zonder te minimaliseren of te overdrijven. We combineren verschillende diensten om zo tot een totaaloplossing te komen die alles afdekt. We moeten ook blijven werken op de continue verbetering. Daarom is een langdurig partnership nodig. Wat vandaag genoeg is, is dat immers morgen niet meer.

"Security is als liefde, je moet eraan blijven werken." - Stefan Smeets, Security expert @Inetum-Realdolmen

Onze diensten

In kaart brengen van mogelijke risico’s

Wees u bewust van wat er allemaal kan misgaan zodat je alle (mogelijke) gaten kan dichttimmeren. Ga ervan uit dat preventief werken niet voldoende is.

Application & Host Security

Een firewall rondom uw bedrijf is niet meer voldoende. Elke component op zich (applicatie, server, service, netwerk) moet zo veilig mogelijk worden gemaakt.

Identity & Credentials

Uiteraard kan niet alles hermetisch afgesloten worden. Een juiste en veilige toegang is, in tijden waar remote werken de norm is geworden, van groot belang. Een adaptief en slim veiligheidsbeleid is niet optioneel.

Data Security

Neem de juiste maatregelen om uw gegevens te beschermen. Dat behelst dat je data moet classificeren, encrypteren, labelen en de juiste aanpak moet ontwikkelen.

Devices

Het monitoren van de gezondheid en compliance van devices is cruciaal. Devices vormen immers een favoriet doelwit voor cybercriminelen gezien de data flows van de devices naar on-premise workloads en de cloud.

Netwerken

Beperk, via netwerksegmentatie, welke componenten met elkaar mogen communiceren. Maar zorg er ook vooral voor dat anomalieën gedetecteerd en verhinderd worden.

Businessopportuniteiten lokaliseren

Digitale identiteiten zijn meer dan een beveiligingsmechanisme. Ze zijn ook de sleutel naar vele nieuwe digitale businessmodellen. Veiligheid en gebruiksvriendelijkheid hoeven geen paradox meer te vormen, mits ze slim worden toegepast.

Governance

Ontwikkel een langetermijnvisie en actief beleid wat betreft security. Zet een kader en zorg ervoor dat dit evolutief beheerd wordt. Dat is voornamelijk mensenwerk, maar de juiste tooling kan u hierbij helpen.

Vragen? Onze experten staan voor u klaar!