FinancialServices

SimplICiTy Magazine

Speciale Editie Financial Services

Download het magazine hieronder

De sector van de financiële dienstverlening bevindt zich momenteel in woelig vaarwater. Banken en verzekeraars voelen dat de businessmodellen waarin ze vandaag werken stilaan beginnen te wankelen en dat er nood is aan acceleratie. Ze komen, onder andere door de snelle opkomst van FinTech bedrijven, onder druk te staan om met innovatieve technologie aan de slag te gaan.

Realdolmen wil samen met banken en verzekeraars de digitale uitdaging aangaan. To get there, together; daar draait het bij ons allemaal om.  Niet alleen in onze interne werking, maar ook  - en vooral – in de samenwerking met onze klanten.  Bovendien heeft Realdolmen alle competenties onder één dak om de verschillende technologieën en oplossingen aan elkaar te knopen in één ‘connected’ visie, afgestemd op de financiële sector. Dat willen we in deze Financial Services editie van Simplicity Magazine onder de aandacht brengen.

Simplicity Magazine Financial Services - cover

Enkele van de topics die aan bod komen

Trends

We hebben bij enkele onafhankelijke experts gepolst naar de belangrijkste trends in de sector. Zo gingen we te rade bij Alain Grijseels, Head of IT bij de financiële toezichthouder FSMA en  bij Wauthier Robyns, Spokesman bij Assuralia.  Bart-Jan Engelen van ING Wholesale Bank vertelde ons hoe ING WB – o.a. met de hulp van Realdolmen - inspeelt op de veranderingen in de financiële dienstverlening.

Oplossingen en toepassingen 

Onze experts lichten de toepassingen en diensten toe die we specifiek voor de financiële sector hebben ontwikkeld of aangepast, in functie van hun specifieke noden.

  • Hoe wordt u als bank of verzekeraar “customer-centric”? 
  • Waarom is de bank als platform de toekomst van de financiële dienstverlening? 
  • Welke rol spelen de FinTech bedrijven in de digitale transformatie? 
  • Hoe zit het met de spelregels rond privacy en security in de Cloud? 
  • Wat te denken over blockchain?
  • Welke rol kan IT outsourcing spelen voor banken in de 21ste eeuw?
Related news