Sustainable

Duurzaam handelen als sleutel voor de toekomst

3 augustus 2023

Het runnen van een succesvolle organisatie draait niet alleen om winst. Hoorde je al eens van de triple bottom line of de drie P’s van duurzaamheid? Het gaat om Profit: hoe economisch rendabel zijn we? People: wat zijn de sociale consequenties van ons handelen? En Planet: welke ecologische gevolgen heeft ons handelen? Hanne Vanmarsenille is één van onze collega’s met een hart voor duurzaam en verantwoord ondernemen. Ontdek samen met haar hoe we als bedrijf continu op zoek gaan naar de beste balans tussen onze economische, sociale en ecologische verantwoordelijkheid.

Hanne Vanmarsenille

Hanne, als Business Consultant Sustainability zet jij mee je schouders onder het duurzaamheidsverhaal van ons bedrijf. Vanwaar jouw interesse?

Tot enkele jaren geleden dacht ik niet veel na over duurzaamheid. Toen ik mama werd, wijzigden mijn prioriteiten geleidelijk aan in functie van de toekomst van mijn kinderen. Initieel dacht ik dat het moeilijk zou zijn om te consuminderen met oog voor mens en natuur zonder dat het impact zou hebben op onze levenskwaliteit, maar al snel ontdekte ik dat elke kleine stap helpt. Het voelt ook helemaal niet als een last. Ik haal er écht voldoening uit, zoveel zelfs dat ik vorig jaar besloot die focus ook toe te passen op mijn werk. Bedrijven spelen immers een belangrijke rol in de transitie naar meer duurzaamheid en daar wilde ik graag aan bijdragen. Net op dat moment werd de vacature voor Business Consultant Sustainability uitgeschreven. De sterren stonden dus goed; die kans kon ik niet laten liggen.

Als we het hebben over bedrijfsvoering en duurzaamheid, hoor je regelmatig stemmen over de ogenschijnlijke paradox tussen winst en duurzaamheid.

Er is wat mij betreft geen paradox tussen winst en duurzaamheid, tenzij je een kortetermijnvisie hanteert. Vanuit sociaalecologische druk is een succesvol duurzaamheidsbeleid van vitaal belang geworden. Duurzaam handelen is noodzakelijk om waarde te kunnen blijven creëren. Het staat vandaag dan ook bovenaan op de agenda van elk bedrijf, ook de onze, en heeft te maken met sociaal engagement en beleid rond ethiek en ecologie.

Toch ben ik van mening dat sociaal geëngageerd, ethisch en ecologisch ondernemen niet moet gebeuren vanuit een overlevingsdrang maar wel vanuit de overtuiging dat dit de enige manier van werken is die écht voldoening geeft. Aan alle belanghebbenden, de gemeenschap in het algemeen maar ook onze medewerkers, klanten, leveranciers en aandeelhouders. Met die ingesteldheid gaan we dan ook aan de slag, zowel intern als naar onze klanten toe.

Hoe vertaalt zich dit dan naar de rol die je opneemt als Business Consultant Sustainability?

Vanuit Business Sector Consulting helpen we klanten op verschillende vlakken met het verankeren van duurzaamheid in hun manier van werken.

Alles start met bewustwording. Duurzaamheid is een breed en divers thema, maar voor velen nog abstract en theoretisch. De focus zal altijd weer wat anders moeten liggen. We gebruiken onze sector- en duurzaamheidsexpertise om duurzaamheid tastbaar te maken, aangepast aan de context. Zo helpen we met het verwerken en eigen maken van wat duurzaamheid voor organisaties kan betekenen.

Een volgende stap is de overgang van het begrijpen op persoonlijk vlak naar duurzaamheid onderdeel te laten uitmaken van een organisatie. Dit is niet iets dat je van de ene op de andere dag implementeert, ook al is het bewustzijn aanwezig. Culturele verandering vraagt een mindshift, eentje die we graag ondersteunen.

Dat gaat hand in hand met het opzetten van een plan van aanpak waar alle stakeholders in betrokken worden; het uittekenen of optimaliseren van businessprocessen op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Een concreet voorbeeld is de dubbele materialiteitsanalyse, om richting te geven, maar ook als voorbereiding op de nieuwe regelgevingen die eraan komen, zoals de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive. Een ander voorbeeld is het in kaart brengen van de huidige, meestal lineaire processen, en vanuit een continue verbetermethodologie toewerken naar geoptimaliseerde circulaire modellen.

Leggen jullie als IT-bedrijf ook de link met de impact van IT in het duurzaamheidsverhaal?

Jazeker, het duurzaamheidsvraagstuk is zo complex en uitgebreid dat het een systemische aanpak vereist om voortgang te maken. Een constante hierin is het belang van technologische toepassingen om een duurzame mindset te ondersteunen. Vanuit dat standpunt vorm ik actief de schakel met de rest van onze organisatie.

We willen klanten in een positieve digitale flow brengen, daarom zijn we voortdurend op zoek naar digitale strategieën die op een duurzame manier beantwoorden aan de zakelijke uitdagingen van onze klanten. Denk bijvoorbeeld aan het verlengen van de levensduur van apparatuur, het ontwikkelen van inclusieve, toegankelijke en duurzame diensten (Useful, Usable en Used), een correct GDPR-beleid waarbij we alleen nuttige en noodzakelijke gegevens voor de dienstverlening verzamelen, en het zichtbaar maken van de impact van IT-producten en ga zo maar verder. Een belangrijk onderwerp is analyseren hoe we duurzaamheidsdata kunnen identificeren, capteren, verwerken en delen aan de hand van technologische toepassingen, zodat organisaties deze kunnen inschakelen in hun duurzaamheidsverhaal.

Samengevat wil dit zeggen dat we de negatieve impact van IT op onze samenleving maximaal proberen te reduceren. En langs de andere kant de positieve impact inzetten als hefboom naar een duurzame toekomst.

Heb je nog een laatste woordje voor wie met vragen rond duurzaamheid zit?

Inspireren en geïnspireerd worden zijn belangrijke kernwoorden voor mij. Elke kleine individuele actie heeft waarde, maar ik geloof er sterk in dat we samen écht voor een omslag kunnen zorgen. Je weet me dus te vinden als je wilt sparren over de rol die duurzaamheid kan spelen binnen jouw organisatie.

 

Bouwen aan duurzaamheid doe je niet alleen. Daarom steekt ons bedrijf dagelijks de eigen grenzen over en gaan we op zoek naar de magie van gebundelde krachten. In deze infographic geven we graag een niet-limitatief lijstje van mooie samenwerkingen mee!