Microsoft Dynamics 365 Finance

Microsoft Dynamics 365 Finance

Een complete oplossing voor uw financiën

  • Beheer uw financiële en project gerelateerde activiteiten eenvoudig en efficiënt.
  • Controleer uw prestaties met budgetbeheer, financiële planning en analyses.
  • Maak op een simpele manier gebruik van een flexibel rekenschema en dimensies.
  • Wees wendbaar bij veranderende financiële en wettelijke regelgevingen en rapportages via no‑coding configuratie.
finance

Neem de touwtjes in handen wat betreft de financiële prestaties van uw bedrijf

Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations is een uitgebreid softwareplatform voor financieel beheer en boekhouding dat voldoet aan de vereisten van de meest complexe bedrijfsstructuren zoals die van multinationals. De financiële boekhoudmodules zijn nauw geïntegreerd met de projectbeheermodules. Ingevoerde gegevens door uw medewerkers, ziet u snel als transacties door het systeem stromen. De transparantie wordt onmiddellijk verbeterd, mede dankzij de geïntegreerde Power BI.

Core accounting

Maak gebruik van geïntegreerde boekhoudmodules zoals grootboek, bankieren, crediteuren en uitgaande boekhoudingen.

Elektronisch bankieren

Maak een rechtstreekse koppeling met uw banken om elektronisch bankieren met CODA, SEPA betalingen & ISABEL banksoftware te integreren.

Budgetteren & planning

Gebruik een geïntegreerde budgetterings- en planningsoplossing voor het beheren van uw begrotings- en prognoseprocessen.

Fixed asset management

Volg de volledige levenscyclus van uw vaste activa, van acquisitie tot uit dienst.

Belastingen en taxen

Beheer van BTW, verlegging van heffingen en andere wereldwijde belastingvereisten.

Consolidatie & multi layer reportage

Consolideer snel legale entiteiten (inclusief eliminatieregels) en genereer management & financiële rapporten die voldoen aan alle gangbare internationale normen (US GAAP, IFRS, enz.).

Interne audit

Ingebouwde functies beschikbaar voor segregation of duties, audit policies en andere compliance-initiatieven.

Een duidelijk zicht op elk project

Beheer de volledige levenscyclus van uw projecten. Stroomlijn uw financiële, budgettaire en project gerelateerde processen. Optimaliseer het beheer van resources en maak zichtbaar wat nodig is om de winstgevendheid te maximaliseren.

Projectschatting

Bouw nauwkeurige projectschattingen met behulp van ingesloten kosten en factureringstarieven, schattingssjablonen en WBS-tools.

Work breakdown structure

Creëer gedetailleerde lijsten met taken op een oneindig detailniveau in de Microsoft Project WBS stijl.

Projectbudgetbeheer

Gebruik een ingebedde budgetterings- en planningsoplossing voor het beheren van uw budget- en prognoseprocessen.

Resources

Zoek de best passende werkkrachten en plan toekomstige resource eisen met behulp van embedded resource forecasting en planningstools.

Tijd- en kostenbeheer

Voer projecttijd en -kosten snel in en keur deze goed. U heeft ook toegang vanaf uw mobiele apparaten.

Revenu recognition

Deze functie beschikt over een flexibel framework voor het nauwkeurig spreiden of toewijzen van omzet aan vooraf definieerbare perioden.

Facturatie

Automatiseer de factuurgeneratie-, beoordelings- en goedkeuringscyclus met geïntegreerde factuur workflows en zeer flexibele opmaakmogelijkheden voor uw facturen.

Managen van projecten

Bewapen uw projectmanagers met de tools die ze nodig hebben om projecten succesvol af te leveren, waaronder goedkeuringen van projecttransacties, voortgangscontrole, analyse van omzet, projectrapporten, analyses en meer.

Samenwerken 

Gebruik Office 365-tools zoals SharePoint en Yammer om de communicatie en samenwerking binnen zowel interne als externe projectteams te verbeteren.