Sint-Martens-Latem laat ICT-infrastructuur beheren door Inetum-Realdolmen

Sint-Martens-Latem laat ICT-infrastructuur beheren door Inetum-Realdolmen

Hoe onmisbaar ICT vandaag ook is voor een goed werkend gemeentebestuur, een gemeente is geen ICT-bedrijf. Met dat besef voor ogen wil het lokaal bestuur van Sint-Martens-Latem zijn ICT-infrastructuur voortaan zoveel mogelijk in de cloud onderbrengen. Voor die migratie, maar ook voor het beheer en de beveiliging van de nieuwe ICT-omgeving, rekent dat lokaal bestuur op ICT-partner Inetum-Realdolmen.

latem

Met ruim 8.000 inwoners is de Oost-Vlaamse gemeente Sint-Martens-Latem, ook bekend als kunstenaarsdorp, een relatief kleine gemeente. Een honderdtal medewerkers verzorgen er de dienstverlening aan de burger. “Rode draad doorheen die dienstverlening is efficiëntie. Om die reden werken de gemeente en het OCMW hier al sinds 2015 heel nauw samen”, vertelt Wim De Bruyne, die binnen het gemeentebestuur de functie van financieel directeur combineert met die van informatiemanager. In die laatste rol is hij onder meer verantwoordelijk voor de uitbouw van de gemeentelijke ICT-dienst met de bijbehorende infrastructuur.

Strategische toegevoegde waarde

“In het kader van ons streven naar efficiëntie zetten wij ook sterk in op digitalisering”, licht Wim De Bruyne de belangrijkste ICT-ambities van Sint-Martens-Latem toe. Daarom staat een collega hem ook bij in die strategische opdracht. Luc Vervaecke vormt als ‘procescoördinator digitalisering’ mee de schakel tussen het lokaal bestuur en externe ICT-partners zoals Inetum-Realdolmen.

We willen ons niet bekommeren om netwerken, servers en andere puur operationele hardware-investeringen”, zegt Wim De Bruyne. “Daarvoor willen wij een beroep kunnen doen op een gespecialiseerde externe partner. Zo kunnen wij ons intern maximaal toeleggen op het beheer van onze data, op de implementatie en verdere ontwikkeling van onze toepassingen en op de verbetering van onze processen: stuk voor stuk strategisch belangrijke ICT-taken die de dienstverlening aan de burger ten goede komen.

De informatiemanager wijst ook op de vele specialisaties die in de loop der jaren zijn ontstaan op het gebied van ICT. “Dat maakt dat je als klein bestuur niet langer in staat bent om een volwaardige ICT-dienst efficiënt uit te bouwen zonder externe support.” 

We willen ons niet bekommeren om netwerken, servers en andere puur operationele hardware-investeringen”, zegt Wim De Bruyne. “Daarvoor willen wij een beroep kunnen doen op een gespecialiseerde externe partner. Zo kunnen wij ons intern maximaal toeleggen op strategisch belangrijke ICT-taken die de dienstverlening aan de burger ten goede komen.

Wim De Bruyne | Financieel Directeur en Informatiemanager @ Gemeente Sint-Martens-Latem

Cloudmigratie: logische stap

In 2019 liet Sint-Martens-Latem een studie naar de eigen ICT-dienst uitvoeren door V-ICT-OR, de Vlaamse ICT Organisatie. “Bij die doorlichting werd ook de maturiteit van onze informatievoorziening in kaart gebracht. Daaruit bleek dat de fundamenten van onze ICT-infrastructuur – de hardware, zeg maar, waaronder ons serverpark – aan herziening toe waren. Om ons in dat verbeterproces te ondersteunen, zijn we op zoek gegaan naar een geschikte nieuwe ICT-partner.”

Uit de studie van V-ICT-OR bleek dat een strategische keuze zich opdrong: ofwel verder blijven investeren in een eigen on-premise-serverpark, ofwel resoluut de kaart van de cloud trekken. Sint-Martens-Latem besloot voluit voor de cloud te gaan. Begeleid door V-ICT-OR startte de gemeente een selectieprocedure waarbij Inetum-Realdolmen uiteindelijk als meest geschikte kandidaat uit de bus kwam. “Die procedure viel midden in de coronatijd en verliep integraal online, wat ons nogmaals confronteerde met het feit dat een betrouwbare en flexibele ICT-infrastructuur vandaag echt wel onmisbaar is”, merkt Wim De Bruyne op.

latem

Bepalend in de keuze voor Inetum-Realdolmen was de diepgaande expertise en rijke ervaring met cloudmigratieprojecten bij lokale besturen van deze leverancier.. “Aangezien wij sterk inzetten op de kantoorsoftware van Microsoft, vonden wij het niet meer dan logisch om voor Microsoft Azure te kiezen.” Doordat Sint-Martens-Latem kon instappen in een bestaand raamcontract dat Stad Brugge eerder al aan Inetum-Realdolmen had gegund, kon de eigenlijke migratie bovendien meteen van start gaan.

WPaaS: handige flexformule

In het kader van het aangegane ICT-verbetertraject besloot Sint-Martens-Latem ook het beheer van zijn Dell-pc-park aan Inetum-Realdolmen toe te vertrouwen. “Voor een gemeente die haar filosofie rond efficiëntie en outsourcing helemaal wil doortrekken, komt een flexformule als WPaaS of Workplace as a Service als geroepen”, verklaart Wim De Bruyne. “Vooral omdat Inetum-Realdolmen ook het beheer van alle bestaande toestellen overneemt, met uitzondering van de hele oude toestellen die sowieso aan vernieuwing toe zijn. Je hoeft dus niet in één dure klap je hele pc-park te vernieuwen.”

Bovendien is diezelfde handige formule, die zowel de nodige hardware als een reeks managed services omvat, ook toepasbaar op mobiele toestellen. “Om ons in de ‘war for talent’ te onderscheiden van andere lokale besturen, bieden wij iedere medewerker een iPhone aan. Het beheer, inclusief de beveiliging van die toestellen is nu in handen van Inetum-Realdolmen, dat bij verlies of defect ook steeds een vervangtoestel garandeert.”

“En nu we het toch over beveiliging hebben: Inetum-Realdolmen vernieuwde recent nog onze firewall van Fortinet en zette er in één moeite een back-upfirewall bij. Hun experts hielpen ons ook bij de optimalisatie van onze Microsoft-licenties. Op hun advies zijn we intussen overgestapt naar Microsoft 365 Business Premium, dat ook het beveiligingspakket Microsoft Defender for Business omvat. Ten slotte kunnen onze medewerkers met al hun vragen en problemen steeds te rade gaan bij de experts van de helpdesk. Zo zorgt Inetum-Realdolmen voor de perfecte ontzorging”, besluit Wim De Bruyne.

Alle cases

Lees ook onze andere klantenverhalen uit verschillende sectoren

Andere cases en testimonials