Verkeersovertreders sneller vervolgd bij FOD Justitie

Verkeersovertreders sneller vervolgd bij FOD Justitie

Snellere dossierafhandeling gevolg van de transformatie naar één centrale dossierbeheerapplicatie

Met het oog op een snellere dossierafhandeling wil de federale overheidsdienst (FOD) Justitie met één centrale dossierbeheerapplicatie miljoenen nationale gegevens continu beschikbaar stellen voor alle lokale sites van het parket en de rechtbank zodat ze ook sneller automatisch verwerkt kunnen worden. De FOD werkt hiervoor samen met Hewlett Packard Enterprise (HPE) voor de technologische infrastructuur en Realdolmen voor de (IT-)integratie. Zo ontvangen verkeersovertreders sinds deze transformatie in 2018 in combinatie met meer slimme camera’s langs onze wegen, al vanaf 6 dagen na de inbreuk een proces-verbaal met uitnodiging tot betaling van een verkeersboete.

‘Mammouth at Central Hosting’ of kortweg MaCH, is de software waarmee op termijn alle sites van het parket en de rechtbanken van eerste aanleg zouden moeten werken. Vandaag is het systeem al geïnstalleerd bij onder andere alle Belgische vredegerechten, parketten, politierechtbanken en correctionele rechtbanken. De centrale dossierbeheerapplicatie bevat momenteel ongeveer 108 miljoen dossiers die te raadplegen zijn door 53 % van de 10 144 medewerkers binnen justitie.

In 2007 had elk politieparket en de daaraan verbonden politierechtbank nog één lokale server waar alle gegevens werden opgeslagen. Het parket- en griffiepersoneel moest toen rondbellen om bepaalde informatie op te vragen. Nu staat informatie op een beveiligde centrale server die de medewerkers via de applicatie MaCH online kunnen raadplegen. Bovendien is die informatiehub nu 24/7 beschikbaar: geen overbodige luxe want ook op updatemomenten zoals op zaterdag draaien rechtbanken op volle toeren.

Verkeersdossier zo snel afgehandeld

Ivan Verborgh, directeur Stafdienst ICT bij de FOD Justitie: ‘De data van en voor de lokale vredegerechten en politierechtbanken waren al langer beschikbaar, in 2018 integreerden we ook de correctionele keten van eerste aanleg. Nu wacht ons de uitdaging om de arbeidsrechtbanken en ondernemingsrechtbanken aan MaCH toe te voegen. Verder willen we in de toekomst ons platform ook koppelen aan een waaier van toepassingen van de vele instanties waar we nauw mee samenwerken. Door alle info te centraliseren en beschikbaar te stellen aan alle betrokken juridische partijen, investeert de FOD proactief in een overzichtelijkere en kostenefficiëntere dienstverlening die future proof is dankzij een robuuste, nieuwe IT-infrastructuur’.

Die centralisering versnelt onder andere de inning van verkeersboetes, cruciaal als je weet dat 93 % van de verkeersboetes na één of twee aanmaningen worden betaald.  Voor 2018 duurde het enkele weken vooraleer de overtreder de boete in zijn brievenbus ontving. Sinds de IT-transformatie in maart 2018 ontvangt de overtreder deze al vanaf 6 dagen na de overtreding. Nu bovendien alle historiek op een plek is samengebracht, kan op basis van het profiel van de overtreder sneller tot een meer strikt vervolgingsbeleid met dagvaarding voor de politierechtbank worden overgegaan.

Snel verkeer

Toekomstgerichte backoffice op punt dankzij Realdolmen en HPE

Realdolmen en HPE droegen elk hun steentje bij om de problematiek bij de back office – letterlijk de achterkant van programma’s die niet zichtbaar is voor de gebruikers ervan – van de FOD op te lossen. Concreet zorgde HPE voor de technologische infrastructuur: met name de robuuste server met extra opslagruimte voor toekomstige toe te voegen applicaties, de snelle netwerkconnectiviteit en de software. Realdolmen, een Platinum partner van HPE, ontfermde zich over de IT-integratie in de vorm van design en implementatie van meerdere diensten.

Stéphane Lahaye, Managing Director van HPE Belux: ‘We zijn trots dat de FOD voor HPE heeft gekozen als leverancier van het infrastructuurplatform. We kijken er naar uit om MaCH nog schaalbaarder te maken en extra applicaties aan de centrale dossierbeheerapplicatie toe te voegen.’

Eén van de applicaties die nu al vanuit MaCH benaderd wordt, is de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) waardoor medewerkers van justitie informatie kunnen opzoeken op basis van een naam, rijksregisternummer of nummerplaat. ‘Net als de FOD dragen we toekomstgerichte centralisering en gebruiksvriendelijkheid hoog in het vaandel’, duidt Johnny Smets, General Manager van Realdolmen Belgium: ‘Samen met de FOD en HPE brachten we alle juridische applicaties en die van partners in beeld. Op basis van dat totaalplaatje ontwikkelden we een langetermijnoplossing die makkelijk te beheren en up te daten is’, besluit Smets.

Welke ICT-infrastructuur past u het best?

Voldoet uw infrastructuur nog aan uw businessvereisten? Richt u zich beter op de cloud? Houdt u zich aan bewezen technologieën of opteert u voor nieuwe concepten, zoals software-defined en (hyper-)converged? De ICT Infrastructure Roadmap biedt u een antwoord op al deze vragen.