Paardekooper

Paardekooper

Paardekooper Van der Windt - Dat pakt goed uit!

Paardekooper Van der Windt Groep is sinds 1925 als groothandel actief op de Nederlandse verpakkingsmarkt. Ze zijn intussen uitgegroeid tot één van de grootste en meest innovatieve bedrijven in deze branche met een gemiddelde jaaromzet van een 250 miljoen euro. Met een assortiment van 25.000 artikelen is het toonaangevend op het gebied van verpakkingen voor de detailhandel (food en non-food), de groothandel en de industrie.”

Naast verpakkingsmaterialen voert de het bedrijf een breed scala aan gebruiksartikelen, zoals verpakkingsapparatuur, etalagematerialen en kantoorbenodigdheden. De magazijnruimte van de hele groep bedraagt intussen zo’n 50.000m³ en biedt met 61.000 palletplaatsen ruimte aan een zeer grote voorraad artikelen. De verpakkingsfilialen zijn ingericht als efficiënte ‘one-stop-shopping’ afhaalcentra en bieden de klant optimale service. 

Zo heeft elk filiaal, naast de goederen die door klanten worden besteld, ook een beperkte voorraad van basisartikelen, waarbij het logistieke verkeer in tweerichtingen kan gaan. Paardekooper levert vanuit het centrale magazijn aan de filialen, maar er kunnen ook retourzendingen komen vanuit de filialen. Naast de aangeboden standaardproducten kunnen de verpakkingsadviseurs van de groep ook maatwerkoplossingen aanbieden, die net zoals de standaardproducten voorzien kunnen worden van de huisstijl van de klant.

Bedrijfsprocessen automatiseren

De verpakkingsindustrie waarin Paardekooper Van der Windt actief is, is een groeiende maar tegelijk zeer complexe en veeleisende markt. Een onderbouwde en dynamische automatisering van de bedrijfsprocessen is daarom noodzakelijk. In 2001 werd samen met de andere leden van de toenmalige groep beslist een nieuw informatiesysteem te implementeren. 

Na een uitgebreide marktanalyse bleef Realdolmen als enige strategische kandidaat over. Aanvankelijk werd enkel geopteerd voor de financiële module van de ERP-suite die door Realdolmen speciaal voor groothandels en distributiebedrijven werd ontwikkeld. 

De beslissing om de volledige ERP-suite te implementeren, ging niet over één nacht ijs. Paardekooper had het toenmalige ERP-pakket immers zodanig afgestemd op de activiteiten dat het exact voldeed aan de noden en verwachtingen van de medewerkers. Het eigenlijke project werd voorafgegaan door een uitgebreide pilotfase, waarin het nieuwe pakket functioneel volledig werd doorgelicht. Daar waar nodig werd maatwerk uitgetekend. Zo werden o.a. de specifieke processen in de filialen in maatwerk omvat. Mede door de intensieve samenwerking tussen beide partijen kon men uiteindelijk volmondig “ja” zeggen tegen Realdolmen en zijn aangeboden ERP-oplossing. Van deze keuze heeft men bij Paardekooper en de andere leden van de groep tot op de dag van vandaag geen spijt.

Er werd gekozen voor een big-bang-introductie van de ERP-oplossing. De goede voorbereiding en het uitgebreide testen stonden ervoor garant dat de performantie tegenover de klanten tijdens de implementatiefase op hetzelfde niveau bleef. Intern moest men in het begin weliswaar een tandje bijzetten, maar binnen een maand was men vertrouwd met het systeem. De training van de eindgebruikers speelde daarbij een belangrijke rol. Geen klassikale luistersessies, maar een praktisch hands-on trainingstraject dat volledig op de bestaande werkprocessen was afgestemd.  Key-users werden actief betrokken bij het proces. Hierdoor konden zij op hun beurt gericht kennis overdragen op kleinere groepen eindgebruikers.

Een Geïntegreerde productsuite

De ERP-suite van Realdolmen is een geïntegreerde productsuite waarin Supply Chain Management naadloos wordt gecombineerd met voorraadbeheer, logistiek, WMS, CRM, e-commerce en Business Intelligence. De suite werd speciaal ontwikkeld voor het middensegment, zoals distributiebedrijven en groothandelsbedrijven en werd in 1995 door Realdolmen succesvol op de markt gebracht. Het succes van de ERP-oplossing ligt in zijn volledigheid, flexibiliteit, geavanceerdheid en implementatiesnelheid. De suite is gebaseerd op een open, modulaire architectuur die dankzij een uitgebreide parameteriseerbaarheid eenvoudig op maat kan aangepast worden. Maatwerkuitbreidingen behoren steeds tot de mogelijkheden.”

Paardekooper vrachtwagen
Paardekooper

Sterktes van de oplossing

Voor  Paardekooper Van der Windt was één van de differentiërende factoren de gezonde prijs-/kwaliteitsverhouding. De groep is bijzonder positief over de aftersales en prijst de samenwerking, waarin duidelijke afspraken worden gemaakt en nagekomen. Daarnaast scoren de diepgang en de breedte van de aangeboden functionaliteit zeer goed. Dit wordt ook bevestigd door een aantal medewerkers die vanuit een vorige betrekking ervaring hebben met ERP-pakketten van gerenommeerde namen uit de markt. 

Speerpunten waren het ver doorgedreven gebruik van elektronische data-uitwisseling, de ondersteuning van meerdere filialen en magazijnen en de uitgebreide analysemogelijkheden met betrekking tot artikelen, klanten, leveranciers en markten. Daarnaast was ook flexibiliteit met betrekking tot het inrichten van verkoopcondities en adresbeheer noodzakelijk. Met de uitbreidingen wat betreft verkoopinformatie en e-Shop heeft men een belangrijke stap gezet naar nog meer synergie en een nog grotere professionaliteit. De inzet van RF-technologie en stemsturing vormt een centraal punt van het ICT-project. 

Eindpunt nog lang niet in zicht

De implementatie van de Realdolmen ERP-suite kent nog geen eindpunt. Zo werd er intussen een digitale cockpit geïmplementeerd. Deze grafische monitoring tool zorgt ervoor dat de planner duidelijk zicht heeft op de activiteiten in het magazijn. Op die manier wordt het pickingproces adequaat gemonitord. Het verwachte werk wordt hierdoor beter geïnventariseerd en gecoördineerd en er kan zeer gericht ingespeeld worden op veranderende opdrachten en prioriteiten. Zo draagt de planner proactief bij tot een verbetering van de logistieke processen in het magazijn. 

Aanvankelijk werden ook enkel de inbound-processen geïmplementeerd. In 2007 werd echter beslist om ook het outbound-proces waaronder de picking en verzending met RF-technologie en stemsturing uit te breiden. Het bedrijf ging initieel op zoek naar gespecialiseerde warehouse management tools van externe partijen, terwijl Realdolmen intussen een analyse maakte op basis van de WMS-module van zijn ERP-oplossing. Zowel op functioneel als op financieel vlak bleek dit voldoende reden om de gespecialiseerde WMS-tools resoluut aan de kant te schuiven en in te gaan op het Realdolmen voorstel.

Maar niet enkel functioneel wordt de oplossing uitgebreid. “We hebben in 2008 Depa Disposables met een 25-tal gebruikers  toegevoegd. Halma Packaging wordt in 2014 Q1 toegevoegd met een 20-tal gebruikers en Van der Windt Verpakking BV volgt in 2015 met naar schatting nog eens 130 gebruikers”, verklapt De Munnik.  In het voorjaar van 2013 nam Paardekooper het bedrijf Van der Windt Verpakking over, een bedrijf qua omzet 1,5 keer zo groot was als Paardekooper.  Het werkte veel minder geautomatiseerd, waardoor werd beslist voor de ganse Paardekooper Van der Windt  Groep de ERP-suite van Realdolmen te implementeren en op die  manier meer controle te krijgen over de operaties van de volledige organisatie.

Jerry De Munnik

“We hebben eerst even over het muurtje gekeken, maar uiteindelijk ontdekt dat er geen enkel pakket op de markt bestaat dat functioneel zo aansluit bij onze bedrijfsactiviteit. We zullen in de toekomst ook actief deelnemen aan de Realdolmen Advisory Boards om toekomstige evoluties van deze ERP-oplossing mee te kunnen bepalen. Het is altijd zeer boeiend om samen met de andere stuurgroepleden de huidige uitdagingen en trends te bespreken en de oplossingen mee vorm te geven. De Paardekooper Van der Windt Groep en Realdolmen hebben nog een mooie toekomst voor de boeg!“

Jerry De Munnik | ICT Manager @ Paardekooper Verpakkingen BV
Gerelateerde case studies

Alle cases

Lees ook onze andere klantenverhalen uit verschillende sectoren

Andere cases en testimonials