Inetum-Realdolmen zorgt voor gebruiksvriendelijke ervaring op CoZo

Inetum-Realdolmen zorgt voor gebruiksvriendelijke ervaring op CoZo

De gebruikersinterface van het Collaboratief Zorgplatform was aan vernieuwing toe. Onze experten doken samen met CoZo en zorgverleners in de praktijk en bouwden via een iteratief traject een intuïtieve, veilige en responsieve gebruikersinterface. Wanneer iemand zich nu inlogt, krijgt diegene meteen z’n gedocumenteerde medische geschiedenis uit alle uithoeken van het medische landschap te zien. Een UX-traject met impact, het platform wordt vandaag op piekmomenten zo’n 100 keer per minuut bezocht.

De toegangspoort tot medische gegevens

Het Collaboratief Zorgplatform (CoZo) is een digitaal samenwerkingsplatform dat patiënten, zorgverleners en zorginstellingen toelaat om snel en veilig medische gegevens uit te wisselen en te delen. Door te zorgen voor een betere informatiedoorstroming verbetert CoZo het zorgproces. De medische info blijft trouwens altijd in de instelling waar het geproduceerd is. CoZo vraagt het in realtime op bij de zorginstellingen maar neemt de data niet over.

CoZo

Het platform is gegroeid vanuit een open visie op de zorg van de toekomst, met respect voor de eigenheid van elke partner en met zorg voor een maximale bescherming van de privacy van de patiënt. Sinds de coronaperiode is het gebruik van CoZo door patiënten exponentieel gegroeid, je kan op het platform immers onder andere (Covid-)testresultaten terugvinden. Vandaag worden er elk uur gemiddeld zo’n 5000 tot 6000 medische resultaten opgevraagd door patiënten en zorgverleners.

Een gebruiksvriendelijke en intuïtieve ervaring

Om al die gebruikers een zo vlot mogelijke ervaring te bieden, vroeg CoZo ons om de user experience van het platform en de bijhorende applicatie te verbeteren. De focus lag daarbij op de kernzaak: hoe kunnen we de veelheid aan medische data met zo min mogelijk klikken en op een zo overzichtelijk mogelijke manier weergeven. Ook de methode om te zoeken in de medische resultaten werd onder de loep genomen om deze te verbeteren en uit te breiden.

Uiteraard is veiligheid in de context van medische gegevens zeer belangrijk, daarom wordt blijvend ingezet op een veilig authenticatieproces. CoZo gebruikt de CSAM-software van de overheid om hun gebruikers te laten aanloggen, achterliggend gebruiken ze daarvoor een identity server. Onze experten hebben die identity server helpen opzetten om het platform op een gestandaardiseerde en bewezen manier te beveiligen.

Een mooie en praktische gebruikerservaring die ook qua veiligheid goed zit, daar gingen we voor.

 

CoZo

Afgetoetst aan de praktijk

Een goede user experience bouw je niet los van de realiteit. Om die reden gingen we in verschillende workshops aan de slag met eindgebruikers zoals artsen en verpleegkundigen. Zo kregen we een heel goed beeld in welke situaties, op welke locaties en onder welke omstandigheden zij en de patiënt CoZo gebruiken. De deelnemers konden ook meegeven wat zij idealiter met CoZo willen bereiken. Een arts vertelde ons bijvoorbeeld dat het vlotter zou werken als je makkelijk van het ene resultaat naar het andere zou kunnen navigeren, zonder steeds terug te moeten keren naar het overzicht. Die praktijkvoorbeelden gaven ons de nodige inzichten om een gebruikerservaring te bouwen die het werk van zorgverleners wat verlicht en die ervoor zorgt dat zij en hun patiënten vlot de medische resultaten kunnen consulteren.

Onze experten vertaalden de inzichten naar technische vereisten. Een eerste prototype zorgde ervoor dat CoZo de nieuwe functionaliteiten kon uittesten zodat we samen de ervaring verder konden verfijnen tot een eindresultaat waar alle partijen tevreden over waren.

We duiken mee in de context

User experience is een vak apart. CoZo had deze expertise niet in huis en deed daarom beroep op onze specialisten. Zij doken mee in het complexe businessproces en gingen in co-creatie op zoek naar de beste ervaring.

“Ik ben bijzonder tevreden over de expertise en domeinkennis van de specialisten van Inetum-Realdolmen. Ze stonden steeds voor ons klaar, kwamen op cruciale momenten met de juiste inzichten en zijn alle gemaakte afspraken nagekomen.” Marco Busschots, Diensthoofd ICT-EPD en (voormalig) CoZo projectmanager

Meer weten over het CoZo-platform? Bezoek www.cozo.be

Gerelateerde downloads