Inetum-Realdolmen zorgt samen met Fluvius voor digitaal premieloket

Inetum-Realdolmen zorgt samen met Fluvius voor digitaal premieloket

De afschaffing van de terugdraaiende teller zorgde de voorbije jaren voor heel wat opschudding bij eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter. Om hen tegemoet te komen, stemde de Vlaamse regering in met een eenmalige premie voor mensen die een energiebesparende investering deden. De premie kan sinds de zomer van 2021 aangevraagd worden via een applicatie die Inetum-Realdolmen bouwde samen met Fluvius, het netbedrijf dat in Vlaanderen de publieke nutsleidingen in de straat beheert (elektriciteit, aardgas, riolering, kabeldistributie en warmte).

Meer dan 10.000 succesvolle aanvragen binnen de 24 uur

Eigenaars van zonnepanelen en warmtepompen kunnen aanspraak maken op een compensatie voor het wegvallen van de terugdraaiende teller. Om die aanvragen in goede banen te leiden, was er nood aan een nieuwe premie in het digitaal premieloket. Dit werd in enkele maanden opgezet. Op het klantenportaal Mijn Fluvius wordt een aanvrager door middel van enkele vragen naar de juiste premie geleid en heeft die de mogelijkheid om eenvoudig de nodige bewijsmaterialen op te laden.

Sinds de lancering van het premieplatform vroeg een groot percentage van de gerechtigden hun compensatie al aan. De applicatie moest er dus vanaf dag één staan, en dat lukte ook. Alle aanvragen werden op een correcte manier verwerkt.

Fluvius

"Een kwalitatieve, robuuste implementatie binnen een scherpe timing – dat zijn we ondertussen gewoon geworden van het sterke team!” 

Peter Wuyts, Teamleider Development Factories, Fluvius

Een doortastende projectaanpak

Uiteraard heeft de ontwikkeling van het succesvolle premieloket wel wat voeten in de aarde gehad. Het is het resultaat van de nauwe samenwerking tussen experten van Inetum-Realdolmen en deze van Fluvius. De initiële krijtlijnen voor de look & feel van de applicatie werden door Fluvius uitgezet. De team lead van Inetum-Realdolmen zorgde voor een gemeenschappelijk startpunt door in dialoog te gaan met de business stakeholders en het design team bij Fluvius. Door van in het begin kort te sluiten over input en ideeën is er gaandeweg immers minder kans op miscommunicaties.

Na het officiële startschot was er vier maanden tijd om het digitale premieloket leven in te blazen. Na vier maanden was er immers een volgende grote release bij Fluvius, dus die boot kon niet gemist worden. Om zo’n strakke deadline te halen, was het belangrijk dat er tijdig bijgestuurd werd. De architect die in de beginfase de fundering vormgaf, is tijdens het traject betrokken gebleven. Door de vinger aan de pols te houden en regelmatig te reviewen, kon de kwaliteit en onderhoudbaarheid hoog gehouden worden. Ook voor zaken als security was er doorheen het hele ontwikkelproces aandacht. Het team nam zelf het ownership om zoveel mogelijk te testen, zowel de functionele als de niet-functionele (zoals security en performantie) zaken. Alle genomen stappen leverden samen een geslaagde go-live op.

Open dialoog als basis voor vlotte samenwerking

Fluvius gunde Inetum-Realdolmen een positie als een van de partners voor de bouw en het onderhoud van het klantenportaal via een aankoopprocedure. Vooral de kwaliteit van het team en van de voorgestelde oplossingen waren de doorslaggevende factor. Tijdens de vaste overlegmomenten, maar ook daarnaast, was er steeds ruimte voor een open dialoog. We zijn er immers van overtuigd dat we enkel met zo’n aanpak de vertrouwde technologie expert en business partner voor onze klanten kunnen zijn.

Enkel voor eindklanten?

Naast onderhoud van het digitaal premieloket dient het framework up-to-date gehouden te worden met nieuwe premies indien de wetgever beslist deze uit te keren. Dit digitale loket is een portaal voor eindklanten, momenteel bouwen we ook het portaal voor de medewerkers van partners van Fluvius verder uit. Dat portaal heeft de naam Partnerportaal meegekregen en dient als een centraal toegangspunt voor die externe medewerkers om op een veilige manier interne toepassingen te kunnen gebruiken en informatie uit te wisselen. Zo zijn ondertussen heel wat aannemers, maar ook alle OCMW’s van Vlaanderen, aan de slag met het portaal. Een interessante volgende stap in een mooie samenwerking!