Inetum-Realdolmen zet VMSW op weg naar hybride cloud

Inetum-Realdolmen zet VMSW op weg naar hybride cloud

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) wil de komende jaren geleidelijk de stap naar de publieke cloud zetten. Tegelijk wil dit agentschap van de Vlaamse overheid flexibel kunnen schakelen tussen de verschillende onderdelen van zijn datacenterinfrastructuur. Inetum-Realdolmen begeleidt het agentschap bij die strategische transitie met raad en daad.

VMSW

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen stimuleert, adviseert en ondersteunt sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s), sociale verhuurkantoren (SVK’s), gemeenten en OCMW’s. “Samen met die lokale woonactoren maken wij kwaliteitsvol en betaalbaar wonen in Vlaanderen mogelijk”, zo vat ICT-directeur Jan Dooms de missie van het agentschap samen. Al die woonactoren kunnen bij de VMSW terecht voor heel diverse informatie en ondersteuning: van advies bij de realisatie van bouwprojecten tot de eigenlijke aanleg van wooninfrastructuur. Ook voor kredietverlening en andere financiële ondersteuning kunnen zij een beroep doen op de diensten van het agentschap. “Wij fungeren bovendien als kenniscentrum”, benadrukt Jan Dooms. “Zo organiseren wij heel wat infosessies en overlegmomenten over relevante thema’s voor de sector, van nieuwe regelgeving tot nieuwe bouwtechnieken.”

Focus op applicatieontwikkeling

Een andere kerntaak van de VMSW is ondersteuning bieden bij de operationele werking van de verschillende woonactoren. Zo ontwikkelt en beheert het agentschap ook informaticatoepassingen voor SHM’s en SVK’s. De VMSW, die in totaal zo’n 250 mensen tewerkstelt, heeft daar het nodige gekwalificeerde personeel voor. “Als ik onze externe consultants meetel, dan kom ik toch aan een veertigtal ICT-medewerkers”, rekent Jan Dooms, “wat in verhouding tot ons totale personeelsbestand vrij uitgebreid is en meteen ook het belang van ICT voor onze organisatie aangeeft.”

 

“Een dertigtal van die medewerkers is rechtstreeks betrokken bij applicatieontwikkeling”, vervolgt de ICT-directeur. “Dat is onze kernopdracht en daar gaat dus ook onze voornaamste aandacht naar uit. Uiteraard kunnen wij die opdracht niet naar behoren uitvoeren zonder servers, netwerken en andere ICT-apparatuur. Maar dat houdt intern slechts enkele specialisten bezig. Onze ICT-infrastructuur en het beheer ervan besteden wij al jaren zoveel mogelijk uit.”

Infrastructuur: uitbesteed is goed besteed

Sinds de zomer van 2020 rekent de VMSW daarvoor op een nieuwe ICT-partner: Inetum-Realdolmen. Die keuze voor een nieuwe dienstenleverancier was onder meer ingegeven door een nieuwe strategie. Daarin speelt de cloud een steeds grotere rol. “Wij willen de nieuwste ontwikkelingen kunnen meepikken, vooral in de publieke cloud”, stelt Jan Dooms. “Want daar gebeurt tegenwoordig alle innovatie. Publieke cloudleveranciers ontwikkelen continu nieuwe diensten aan interessante voorwaarden.”

Zoals de VMSW ernaar streeft om haar ICT-infrastructuur zoveel mogelijk uit te besteden, zo wil ze die op termijn ook zoveel mogelijk naar de publieke cloud brengen. “Helemaal zal niet lukken, ook al omdat er legale beperkingen zijn die meespelen, vooral in het kader van de privacy en gegevensbescherming. Maar we willen wél naar een coherente hybride datacenterinfrastructuur evolueren. Daarbij kunnen we zowel van een private als een publieke cloud gebruikmaken en vlot tussen beide omgevingen schakelen.”

Migratie: gefaseerde aanpak

In afwachting dat de VMSW voluit de stap naar die publieke cloud zet, heeft het agentschap zijn bestaande traditionele datacenterinfrastructuur alvast gemigreerd naar Rcloud, de private cloud van Inetum-Realdolmen, gebaseerd op HPE-technologie. “Die migratie is heel goed verlopen, ondanks de strakke deadline. En daar zat de professionele aanpak van Inetum-Realdolmen voor veel tussen. Hun projectleider volgde alles nauwgezet op, in voortdurend overleg met onze projectleider en mijzelf. Daarbij signaleerde hij niet alleen alle mogelijke risico’s en reële problemen die zich aandienden, maar hij droeg ook telkens constructieve oplossingen aan.”

De rol van Inetum-Realdolmen beperkt zich niet tot louter operationele ondersteuning. “Uiteraard rekenen wij erop dat zij onze nieuwe infrastructuur op een correcte en vooral veilige manier beheren. De bedoeling is uiteindelijk dat zij ons op dat vlak zoveel mogelijk ontzorgen”, legt Jan Dooms uit. “Maar daarnaast verwachten wij dat zij ook een zekere adviesrol kunnen opnemen. Zo rekenen wij evengoed op Inetum-Realdolmen om ons te helpen bepalen welke workloads we het best van hun private cloud naar de publieke cloud brengen.

Die migratie naar de publieke cloud zal in fasen gebeuren, op basis van een weldoordacht stappenplan. “Die gefaseerde aanpak genoot absoluut onze voorkeur, al was het maar om de risico’s te beperken. En Inetum-Realdolmen ondersteunde ons daarin.

We zaten echt op dezelfde golflengte. Dat is ook een van de kwaliteiten die maken dat er een klik is met een partner: Inetum-Realdolmen daagt ons consequent uit, maar ze luisteren ook effectief naar ons en denken met ons mee. En zo komen we samen tot de geschikte oplossing.

Jan Dooms | Directeur ICT @ Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Expertise geeft doorslag

Om die rol van trusted advisor met succes te kunnen invullen, moet je natuurlijk over de nodige expertise beschikken. Die was bijgevolg doorslaggevend in de keuze om met Inetum-Realdolmen in zee te gaan. “Alle partijen die we consulteerden, beweerden wel de nodige expertise in huis te hebben om een hybride cloudomgeving op te zetten. Maar als we dan met hen gingen praten, bleek het toch dikwijls nog veeleer om een marketingstrategie te gaan dan om een reëel aanbod. Niet zo bij Inetum-Realdolmen: zij konden ons meteen een aantal concrete referenties voorleggen.”

 

“Bovendien beperkt hun expertise zich niet tot één cloudleverancier”, besluit Jan Dooms. “Ze hebben zowel ervaring met Microsoft Azure als met Amazon Web Services. En last but not least is een ICT-partner als Inetum-Realdolmen zelf ook voldoende groot om zich neutraal te kunnen opstellen tegenover die leveranciers en ons voldoende objectief te adviseren en begeleiden.”

Mee evolueren met uw business

Hoe moet u uw infrastructuur inrichten na een fusie of een overname? Voldoet ze aan de businessvereisten? Welke meerwaarde biedt de public cloud voor u? We tonen u de weg in de massa cloudaanbiedingen die vandaag bestaan. Op basis daarvan ontvangt u een roadmap waarop we scherp gedefinieerde en gebudgetteerde projecten plaatsen.

 

Gerelateerde downloads

Alle cases

Lees ook onze andere klantenverhalen uit verschillende sectoren

Andere cases en testimonials