D’Ieteren Auto versterkt autonomie dealers dankzij virtualisatie Office 365 met CoreView

D’Ieteren Auto versterkt autonomie dealers dankzij virtualisatie Office 365 met CoreView

Als grootste autodistributeur in België streeft D’Ieteren naar een optimaal klantenbeheer. Daarom verhuisde het bedrijf zo’n 4.500 medewerkers naar Office 365, het toonaangevende SaaS-platform van Microsoft. Tegelijk wil het de zelfstandigheid blijven garanderen van al zijn entiteiten en partners, waaronder meer dan 200 autodealers. Zonder afbreuk te doen aan hun autonomie, wou D’Ieteren Auto zijn O365-gebruikers ook een goede ondersteuning verschaffen. “De SaaS-beheersoplossingen van CoreView bleken zich het best daartoe te lenen”, vertelt Stijn Soens, de Enterprise Technology Architect van Realdolmen die mee instond voor de implementatie.

Een bedrijf als D’Ieteren Auto heeft veel interactie met zijn partners, zoals zijn netwerk van onafhankelijke dealers. Een optimaal en pragmatisch beheer van een O365 tenant is daarvoor essentieel. Zo’n tenant kan je zien als een container waarin alle door het bedrijf gebruikte clouddiensten van Microsoft opgeslagen zitten. Daarvoor wordt in het Windows Azure datacenter ook de nodige ruimte gereserveerd.

 D’Ieteren Auto

Beheersautonomie garanderen

De harmonisatie van het accountbeheer (gebruikers, mailboxen, toegang, toepassingen), het veiligheidsbeleid, de traceerbaarheid, de beschikbaarheid, het reactievermogen: al die aspecten van het tenantbeheer zijn van cruciaal belang voor D’Ieteren Auto. Tegelijk is het essentieel om ook de beheersautonomie te verzekeren van zijn partners, legale entiteiten die niet afhankelijk zijn van de autodistributeur.

Giovanni Palmieri

Er bestaat hier een paradox tussen harmonisering, rationalisering en autonomie van het beheer.

Giovanni Palmieri | Chief Information Officer @ D’leteren Auto

Onder impuls van de autodistributeur zelf waren meer dan 200 onafhankelijke dealers allemaal naar Office 365 gemigreerd binnen één enkele tenant. Het was voor D’Ieteren Auto erg belangrijk om die ene monolithische O365-beheeromgeving om te zetten naar één tenant of beheeromgeving voor elke dealer apart en ervoor te zorgen dat de dealers elkaars omgeving niet kunnen zien. “En laat dat nu net een van de mogelijkheden zijn die de beheersoftware van CoreView biedt: het afsplitsen van businesseenheden, ook al zitten die samen in één logisch geheel zoals zo’n tenant”, verklaart Stijn Soens.

Tenantbeheer transformeren

D’Ieteren Auto had een betere manier nodig om zijn tenant te beheren en te organiseren. En CoreView maakte die cruciale transformatie mogelijk. Vandaag beheert de autodistributeur ongeveer 4500 gebruikers met de nieuwe oplossing, opgesplitst in 35 vTenants (virtuele tenants: de legale of officiële entiteiten binnen één fysieke tenant). “Binnenkort komen daar nog eens 1.500 gebruikers bij, evenals een aantal nieuwe vTenants”, aldus Giovanni Palmieri.

Voor de implementatie van de nieuwe beheeroplossing stond Realdolmen in. Stijn Soens en zijn collega’s hadden D’Ieteren Auto eerder ook al begeleid in hun migratie naar Office 365. “Met onze servicedesk namen wij toen ook het volledige beheer van die centrale omgeving voor onze rekening, zowel voor D’Ieteren zelf als voor hun dealers. Vandaag is diezelfde servicedesk het eerste aanspreekpunt voor de dealers bij vragen of problemen met het beheer van hun virtuele tenant.” Om alle dealers snel vertrouwd te maken met dat nieuwe tenantbeheer, zonder een formele training te moeten voorzien, produceerde Realdolmen ook een handige flyer of ‘cheat sheet’ van één pagina.

Scripts op maat schrijven

De suggestie om met CoreView in zee te gaan, kwam van Realdolmen zelf. Zij hadden het SaaS-beheerplatform van die leverancier al een paar keer met succes geïmplementeerd. “Een geslaagde demo bracht de bal vervolgens aan het rollen”, herinnert Stijn Soens zich. “Na een voortraject samen met CoreView, waarin we de nieuwe logische verdeling hebben opgezet en de beheerstaken verdeeld, verliep de eigenlijke configuratie van de nieuwe beheerportal opvallend snel. Dat je op de O365-omgeving geen rechten nodig hebt om ze vanuit de CoreView-portal te beheren, geldt daarbij uiteraard als een groot voordeel.”

Niet alle gewenste functionaliteit zit al standaard vervat in het CoreView-platform. Om dat platform naadloos te doen aansluiten bij de behoeften van D’Ieteren Auto, schreef Realdolmen nog een aantal bijkomende scripts volledig op maat van die klant. “Vanuit mijn rol als architect doe ik er ook alles aan om de toegevoegde waarde van hun investering in CoreView te verhogen. Hun VPN-configuraties zijn bijvoorbeeld vrij specifiek. Als ik die kan integreren in hun CoreView-omgeving en zo de autonomie van hun dealers bevorderen, zal ik die kans niet laten liggen. Voor het onboarden van hun dealers zou je dan weer de CoreFlow-module kunnen gebruiken, die zij mee implementeerden om hun administratieve efficiëntie te verbeteren”, geeft Stijn Soens nog mee.

Meer weten over CoreView?

Lees alvast onze Technology review of schrijf in voor onze webinar op 25/11.

Alle cases

Lees ook onze andere klantenverhalen uit verschillende sectoren

Andere cases en testimonials