informal learning

Onderzoek Agoria bevestigt sterke informele leercultuur bij Inetum België

5 juli 2023

De razendsnelle veranderingen die aangedreven worden door digitalisering, technologische evolutie en onze nieuwe manier van werken, zorgen ervoor dat de kennis van medewerkers constant moet mee evolueren. Traditionele opleidingen zijn niet langer de enige oplossing voor het vergaren van nieuwe kennis. Leren blijkt vaak plaats te vinden tijdens het werk zelf, door kennisdeling tussen collega’s of door zelf dingen uit te proberen. Als bedrijf willen we dit informele leren doelgericht stimuleren om zo een dynamische omgeving te creëren waarin medewerkers voortdurend kunnen groeien. Agoria deed onderzoek naar ons sociaal leernetwerk en kwam met interessante bevindingen!

Prof. Dr. Eva Kyndt (Swinburne University of Technology) en Prof. Dr. Simon Beausaert (Universiteit Maastricht) hebben in opdracht van Agoria onderzoek gedaan naar informeel leren en leergoesting in de technologische industrie in België. Inetum België nam deel aan het onderzoek en bleek een sterke informele leerstructuur te hebben.

Informeel leren, wat is het?

Informeel leren is een spontane, onbewuste en ongestructureerde vorm van leren. Het vindt plaats door observatie, experimenteren, feedback en interactie met anderen. Het grote voordeel van informeel leren is dat het gebeurt in alledaagse situaties buiten formele onderwijs- of trainingscontexten. Het sluit daarom beter aan bij individuele behoeften en interesses, en bevordert een continu leerproces dat zich aanpast aan veranderingen in de omgeving. Informeel leren 'in the flow of work' wint steeds meer aan belang doordat het direct relevant is voor het werk en de efficiëntie en effectiviteit van het leerproces vergroot. Het integreren van leren in de werkcontext stelt medewerkers in staat om hun kennis en vaardigheden direct toe te passen, wat positieve effecten heeft op samenwerking, productiviteit en creativiteit. Informeel leren en werken zijn nauw met elkaar verbonden, en vormen een complementair en dynamisch proces waarbij beide elkaar versterken.

We pave relevant roads. You shift gear, you are in the driver’ seat of your career.

 

Bij ons zit je zelf achter het stuur van je leerervaring

“Bij ons wordt informeel leren gestimuleerd en gewaardeerd als een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van onze medewerkers. Als organisatie voorzien we interessante leerpaden en medewerkers bepalen zelf het tempo en de richting van hun leertraject, dat is een engagement dat van twee kanten komt. We hechten niet alleen belang aan het plezier van leren op zich, maar ook aan de toegevoegde waarde ervan voor individuen, teams en de organisatie als geheel. Het is cruciaal om nieuwe kennis om te zetten in gedrag en attitudes”, zegt Helen Van Dessel, Senior HR Partner Learning & Development, Inetum België.

“Bij onze aanwervingen besteden we veel aandacht aan de leergoesting van kandidaten. We koesteren een sterke leercultuur en zoeken nieuwsgierige mensen die bereid zijn om te blijven leren. We stimuleren de leergoesting door een divers leeraanbod en innovatieve leerinitiatieven aan te bieden. Elke medewerker heeft een personal development plan dat regelmatig met hun manager wordt besproken. Dit plan biedt een kader waarbinnen de ontwikkeling kan plaatsvinden, rekening houdend met sterke punten, groeipunten en ambities. We kijken naar de benodigde stappen om deze ambities te realiseren en voeren elk jaar een fit gap-analyse uit om te bepalen hoe we medewerkers kunnen begeleiden naar hun gewenste positie. Verschillende acties, zoals coaching, het lezen van boeken en het volgen van formele opleidingen, worden ondernomen om de ontwikkeling te ondersteunen”, vertelt David Vandaele, Business Line Manager Business Insights & Applications, Inetum België. 

Zo creëren we een boeiende leeromgeving

“Informeel leren wordt bij ons gestimuleerd door samenwerking en kennisdeling in informele settingen. Medewerkers organiseren bijvoorbeeld zelf studiegroepen om elkaar te helpen bij het behalen van certificaten. We organiseren regelmatig avondsessies waarbij interne experts hun kennis delen en collega's van elkaar leren. Dit gebeurt vaak in een leuke sfeer, met bijvoorbeeld pizza erbij. Ook communities van medewerkers met dezelfde domeinkennis komen regelmatig samen om ervaringen en kennis uit te wisselen. Op die manier krijgen medewerkers ook de kans om hun intern netwerk verder uit te bouwen, wat kennisdeling alleen maar ten goede komt.

Bij ons is informeel leren dus een integraal onderdeel van onze bedrijfsvisie. We faciliteren deze vorm van leren door de benodigde middelen en ondersteuning te bieden, inclusief locatie en tijd. Het succes blijkt uit de grote opkomst en de positieve feedback die we ontvangen”, vervolgt David.

Leren zit in het DNA van onze organisatie. Je kan altijd aangeven dat je iets niet weet, zolang je de motivatie hebt om bij te leren. Er wordt dan ook veel gedeeld tussen collega’s. Daar leer je naar mijn gevoel het meeste van, je kan samen immers tot nieuwe oplossingen komen.

Niels Speleers, Developer

Vertrouwen is de sleutel

Iets nieuws leren vereist dat je uit je comfortzone stapt, je kwetsbaar opstelt en erkent dat je iets nog niet goed beheerst. Dit kan alleen plaatsvinden in een sfeer van vertrouwen, dat zowel vanuit de medewerker als vanuit de organisatie moet komen. Psychologische veiligheid is dus essentieel om te kunnen leren. Onze medewerkers weten dat fouten maken tijdens het leerproces is toegestaan”, zegt Helen.

Helen vervolgt: “Leidinggevenden spelen een essentiële rol bij het stimuleren van leren binnen een organisatie. Ze kunnen leren ondersteunen door het creëren van een cultuur waarin leren wordt aangemoedigd en gewaardeerd. Bij ons is leren een continu proces, ook voor onze leidinggevenden die allemaal deelnemen aan ons Leadership Excellence Program. Dit programma biedt leiders de mogelijkheid om te groeien en te leren in diverse aspecten, zoals people management en financiën. Ze vormen een buddyduo met een collega zodat ze vergelijkbare ervaringen kunnen uitwisselen. De verbinding met anderen speelt hierbij dus een cruciale rol.”

“Wanneer medewerkers zien dat groei en ontwikkeling worden gewaardeerd, wordt de drempel om zelf te leren verlaagd. Het is krachtiger om transparant te zijn over groeipunten dan te pretenderen dat je alles al kunt. Dit principe past binnen onze visie op leiderschap, waarin we erkennen dat we niet alle wijsheid in pacht hebben, maar wel een open houding, leergierigheid en de bereidheid om samen met het team op zoek te gaan naar oplossingen en antwoorden”, besluit Helen.

Werken bij Inetum-Realdolmen

Ook zin in een boeiende uitdaging in ons bedrijf? Neem dan zeker even een kijkje op onze jobsite.

Werken bij Inetum-Realdolmen