partnership

Een volgende stap richting sterke partnerships

11 mei 2022

Om klanten op hun volledige traject naar digitaal leiderschap te begeleiden, bouwen we een straffe business consulting divisie uit. Met een rugzak vol business- en sectorkennis, denken onze experten proactief en innovatief mee vanuit de lange termijn en het strategische kader van onze klanten. Naast de expert vanuit technologie willen we immers ook een vertrouwde businesspartner zijn.

Een interview met
Jouri Goos, business consulting divisie manager. Hij licht toe waarom en hoe we inzetten op zo’n totaalervaring.

Wat is het belang van een vertrouwde businesspartner?

“We zijn het post-digitale transformatie tijdperk binnengetreden. In deze voortdurend veranderende wereld moet elk bedrijf zich constant aanpassen aan de permanente digitale flow die nieuwe economische, bestuurlijke en sociale kansen genereert”, steekt Jouri van wal. “Een vertrouwde businesspartner fungeert in zo’n wereld als kompas door, binnen de vooropgestelde strategie, de juiste koers te bepalen. Het komt eropaan de magie op te zoeken die tot stand komt als je de grenzen tussen klanten, medewerkers en technologie oversteekt. Technologie is daarbij niet de puur operationele motor om processen te automatiseren, maar is in deze wereld de differentiator en drijvende kracht achter een solide businessmodel.”

Wat zal onze nieuwe business consulting divisie concreet betekenen voor onze klanten?

“De levende bedrijfsuitdagingen van onze klanten staan centraal. Het draait daarbij niet enkel om de huidige uitdagingen, maar ook en vooral om de toekomstige”, zegt Jouri. “We duiken in de context van de klant om deze goed te kunnen doorgronden. Om het totaalplaatje voor ogen te krijgen, zoomen we telkens verder uit: naar de sector waarin ze actief zijn en het bredere ecosysteem dat hen beïnvloedt. Met al die informatie zetten we ons samen rond de tekentafel. Welke koers is aangewezen? Welke antwoorden zou de organisatie op elke uitdaging kunnen formuleren? En hoe kunnen digitale oplossingen helpen om de doelen te bereiken? Het is vanuit de combinatie van onze businesskennis en digitale sterktes dat we klanten inspireren en ontzorgen. Dit is trouwens ook een mooie stap voor onze eigen medewerkers. Vanuit dit nieuwe vertrouwen dat klanten ons geven, kunnen onze mensen in nieuwe uitdagende opdrachten stappen en zich ten volle verder ontplooien. ”

In welk opzicht is dat een toegevoegde waarde bovenop onze huidige dienstverlening?

“Inetum-Realdolmen heeft een jarenlange ervaring en uitgebreide expertise wat betreft de uitvoering van ICT-gerelateerde projecten en diensten. Dat is onze sterkte en ons fundament. Met consulting willen we die dienstverlening uitbreiden en klanten een totaalervaring bieden. We kijken samen met hen naar de toekomst en helpen hen bij de koerswijziging, om van hun huidige situatie te evolueren naar het gedroomde toekomstbeeld”, vertelt Jouri. “De term wendbaarheid weerspiegelt ons leidmotief. We itereren als het ware van de ene naar de andere situatie met een focus op snelheid. We werken gelaagd, op drie verschillende fronten: aanpassen en optimaliseren van bedrijfsvoering en –processen (business), begeleiden van medewerkers in deze transitie (change) en ten derde de vertaling naar digitale oplossingen (digital). In een snel veranderende wereld is het niet altijd evident voor organisaties om focus te houden op hun evolutie. Meer dan eens vervalt men terug in de orde van de dag.”

Hoe onderscheiden we ons van andere experten op de markt?

“Het unieke aan onze aanpak is dat we alles doen vanuit een evolutieve aanpak, dat we wendbaarheid in handelen meenemen, iteratief werken vooropstellen, focussen op snelheid, experimenteren, bijsturen en stoppen waar nodig. Alles op een gecontroleerde wijze en telkens met de juiste digitale reflex”, zegt Jouri. “We denken ook proactief vooruit. Vanuit onze innovatiewerking werken we concrete use cases uit die perfect passen in de leefwereld van klanten. We vertalen het potentieel van nieuwe digitale technologieën, zoals AI of robotics, naar businesswaarde.”

“Daarnaast zetten we sterk in op diversiteit wat betreft onze experten. Niet alleen qua etnische achtergrond of gender maar ook op vlak van perspectief, levenservaring en kennisdomein. Net omdat we focussen op een sectoraanpak past bijvoorbeeld een verpleegkundige of handelsingenieur perfect in ons team. Zij voelen de noden van hun sector feilloos aan en inspireren onze IT-ers met een frisse kijk”, onderstreept Jouri.

Welke kennis is er nu al aanwezig in het team?

“Binnen onze consulting divisie beschikken we over een multidisciplinair team. Daarin zitten alle disciplines die nodig zijn om een goed begrip te krijgen van de uitdagingen van de klant, om hen te helpen richten door middel van inspiratie en te helpen inrichten op de drie fronten die ik eerder vernoemde”, antwoordt Jouri. “Onze business consultants, business analisten, architecten, enz. werken in sectorgerichte teams. Daarnaast bieden we ook meer sector-agnostische diensten zoals het adviseren van CIO’s, het opzetten van een enterprise architectuur, enz. Niet alle bedrijfsvraagstukken vragen trouwens om een sectorspecifieke aanpak. Om die reden hebben we ook senior profielen die organisaties kunnen adviseren en begeleiden rond algemene thema’s. Eens het te bewandelen pad duidelijk is, geven onze digital consulting experten een onafhankelijk advies wat betreft de beste digitale oplossingen. Uiteraard begeleiden we onze klanten doorheen het hele proces, van selectie en implementatie tot het blijvend optimaliseren.”

“Gezien we met klanten werken rond veranderingen, is het van primordiaal belang dat er voldoende aandacht is voor de medewerkers van onze klanten”, gaat Jouri verder. “Zij moeten het waarmaken. Hen begeleiden, coachen en waar nodig opleiden in nieuwe digitale vaardigheden, is dan ook een zeer belangrijk aspect om deze verandertrajecten succesvol te maken. Onze change managers bieden onze klanten hierbij de nodige steun.”

Geboeid door ons business consulting team? Zet er ook je schouders onder!

Ontdek de openstaande vacatures:
Ontdek alle blogs
Lees meer

Schrijf je in en ontvang onze blogs in je mailbox