Nearshoring

Excelleren door nearshoring

9 februari 2017

software factory
agile development
DevOps

Door de toenemende digitalisering zijn bedrijven in een technologische versnelling terechtgekomen waarin IT steeds vaker het concurrerend en innovatief vermogen van de onderneming bepaalt. Tegelijk is de druk op IT om te aligneren met de business hoog. De aangeboden IT-oplossing moet snel en flexibel businesswaarde opleveren aan de organisatie en haar gebruikers. De time-to-market wordt steeds korter en dat heeft een verregaande impact op de ontwikkeling en het onderhoud van software. Dit alles maakt dat de vraag naar goed gekwalificeerd IT-personeel blijft stijgen terwijl de lokale resources eerder beperkt zijn. 

Tijd om een andere invulling van de personeelsvraag te overwegen en voorbij de eigen landsgrenzen te kijken. Niet ‘Made in China’ of een ander ver land zoals India, maar dichterbij huis. ‘Nearshoring’ dus. België en andere West-Europese landen richten zich hiervoor voornamelijk op Oost- en Zuid-Europa. Deze landen bieden vergelijkbare voordelen als offshore-landen in een ander continent – lagere loonkosten bijvoorbeeld, maar hebben een kleiner verschil in cultuur, tijd en afstand. Het inschakelen van deze buitenlandse krachten zorgt voor een gunstige en kwaliteitsvolle instroom van IT-capaciteit. Landen zoals Polen en Portugal hebben ondertussen hun sporen verdiend, ook binnen de Realdolmen DevOps Factory. We zetten een aantal voordelen voor u op een rij. 

Aan het woord is Roel De Cuyper, Realdolen DevOps Factory manager. 

Flexibele talentenpool

Het is tegenwoordig zaak om snel te kunnen inspelen op verandering. Om dat te kunnen doen, is slagkracht nodig. Die slagkracht realiseren we in eerste instantie met onze eigen mensen, maar omdat de lokale beschikbaarheid van goed opgeleide medewerkers niet oneindig is, zoeken we naar alternatieven. Een van die alternatieven is onze structurele nearshoring in Polen en Portugal. Deze landen hebben een flexibele arbeidsmarkt met hooggeschoolde, gemotiveerde en tegelijk betaalbare ICT’ers. Het is de ideale manier om onze eigen bedrijfscapaciteit te verhogen. Het gaat hierbij over diverse resources en profielen zoals softwareontwikkeling in .Net en Java, solutionkennis van Salesforce.com, MS Dynamics en MS SharePoint en 24/7 remote support. Toch is onze focus niet zozeer het leveren van mankracht op zich, maar wel het aanbieden van werkbare oplossingen voor onze klanten en hun business. We werken in een ‘extended’ teammodus en stimuleren hybride teams die in wisselwerking met elkaar zorgen voor de toegevoegde waarde die we beogen.

globe-489503_640.jpg

Kostenoverweging

Naast flexibiliteit is voor vele bedrijven het kostenplaatje een belangrijk argument om ICT uit te besteden naar het buitenland. En het klopt uiteraard dat nearshoring zorgt voor een kostenreductie, zeker op vlak van lonen. Dat is niet alleen gunstig voor ons, maar ook voor onze klanten. Maar we moeten het kostenargument in perspectief plaatsen omdat er door het werken op afstand andere factoren bijkomen die extra aandacht vragen. Het goed managen van projecten is een belangrijke voorwaarde om nearshoring te doen slagen. Werken op afstand stelt ook hoge eisen aan samenwerking en communicatie. We zetten de modernste tools in zodat alle teamleden de mogelijkheid hebben om permanent live met elkaar in verbinding te staan. Betrokkenheid en integratie zijn immers belangrijke fundamenten van nearshoring. Ze kunnen als het ware virtueel bij elkaar binnenlopen om een vraag te stellen of te overleggen. De fysieke afstand heeft daardoor nauwelijks impact, hoewel er regelmatig ook persoonlijke uitwisselingen met de nearshore-locaties zijn.

Weinig verschil in cultuur, tijd en afstand

Uitbesteden in Aziatische landen is misschien goedkoper dan uitbesteden in Europa, maar het vrijwel ontbreken van tijdsverschillen is wat ons betreft een belangrijk voordeel van nearshoring. De overlappende werkuren maken het gemakkelijker om te communiceren en het werk te organiseren. Communicatieproblemen omwille van grote tijdsverschillen zijn er bijvoorbeeld niet. Ook het beperkte cultuurverschil en de relatief korte afstanden spelen daarin een rol. Dat Polen en Portugal EU-landen zijn, brengt een bijkomend voordeel op het vlak van wetgeving met zich mee. Ook de Europese privacyregels zijn er van kracht. Deze uniformiteit is voor bepaalde projecten met gevoelige informatie zeker niet onbelangrijk.

Werving en selectie uit handen

We merken dat bedrijven het moeilijk vinden om zelf de juiste inhouse-profielen aan te trekken. Denk bijvoorbeeld aan .Net of Java-competenties. Door onze hybride teams beschikken we over voldoende kritische massa en hoeven bedrijven het wervings- en selectieproces zelf niet meer te doorlopen vooraleer ze kunnen overgaan tot het feitelijke project. Zij kunnen focussen op hun businessnoden en onze Realdolmen DevOps Factory helpt hen op een alternatieve, maar georganiseerde manier hun project realiseren. 

Aan u de keuze

De belangstelling voor nearshoring groeit, maar we zijn er ons van bewust dat niet ieder bedrijf openstaat voor de voordelen van nearshoring. Als een bedrijf, om welke reden dan ook, geen gebruik wenst te maken van buitenlandse specialisten, dan leggen we het project volledig in lokale handen. We laten de finale keuze steeds aan de klant en garanderen daarbij transparantie. 

 

Roel de Cuyper_0.jpgHebt u een idee dat u graag wilt realiseren, of wilt u meer informatie over de Realdolmen DevOps Factory, contacteer dan Roel De Cuyper, Realdolmen DevOps Factory Manager via roel.decuyper@realdolmen.com.

Wilt u nog meer weten over Realdolmen DevOps Factory? Lees dan de eerder verschenen blogposts:

Time-to-market versnellen: R Project (DevOps) Factory uw ideeënincubator

Van digitale (on)geletterdheid op C-niveau naar digitale maturiteit

Samenwerking die echt werkt

De boordinstrumenten van een software factory toegelicht

Hoeveel euro verliest uw bedrijf jaarlijks door ongebruikte software?

Inschrijven op de nieuwsbrief

Blijft u graag op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en events over onderwerpen die u zelf kiest?

Schrijf u hier in