Connected Company Whitepaper

Whitepaper Connected Company

Verander voordat u moet veranderen

Het tempo waarin de wereld aan het veranderen is, ligt hoog en is onomkeerbaar. Traditionele businessmodellen krijgen het moeilijker om stand te houden in deze nieuwe economie. Klassieke, top-down gestructureerde bedrijven zijn hiërarchisch georganiseerd waardoor de beslissingsketen lang is – in sommige gevallen te lang, met alle gevolgen van dien. Willen bedrijven overleven, dan moeten ze zich constant opnieuw uitvinden en niet blind zijn voor (technologische) verandering en de opportuniteiten die dat met zich meebrengt. Zeker in het huidige economische klimaat waarin net verandering de enige constante is. Als bedrijven innovatie ontkennen, creëren ze mogelijkheden voor anderen die dat niet doen. Het zoeken naar de status-quo kan nefaste gevolgen hebben.

Kortom, bedrijven zijn gedwongen om maatregelen te treffen. In zijn boek “De Connected Company” spreekt Dave Gray over het machtsevenwicht dat verschuift van ondernemingen naar de netwerken eromheen. Klanten zijn steeds meer geconnecteerd en bedrijven moeten dat ook zijn om succesvol te zijn. In eerste instantie met hun klanten, maar ook met hun partners en zelfs concullega’s. Hoe dichter u als bedrijf bij hen staat, hoe sneller u kunt interageren en reageren. Op dit idee is de connected company gebaseerd: het is een structuur die een bedrijf moet hebben om mee te kunnen in een genetwerkte omgeving en technologie is daarin een van de drijvende krachten.


Maar om als bedrijf het verschil te maken, moet u meer doen dan wat software van het schap nemen. Een succesvolle deelnemer aan de digitale economie wordt u niet door alleen maar in IT te investeren. De wijze waarop bedrijven zich organiseren is ook van cruciaal belang. De kunst van een digitale architectuurstrategie is te bepalen wat er nodig is om de businessdifferentiestrategie te ondersteunen.
 
Wat dat betreft zijn de randvoorwaarden om een connected company te worden in feite dezelfde als bij een digitale transformatie: aligneer technologie met uw business-strategie, zorg voor structuur en erken dat de wetmatigheden van ‘running the business’ en ‘changing the business’ twee verschillende zaken zijn, die desalniettemin gecoördineerd moeten verlopen.

Deze whitepaper probeert een antwoord te formuleren op het ‘waarom veranderen?’ en het ‘hoe?’. Hij stelt het uittekenen van een connected company in een businessperspectief, eerder dan in een technologisch perspectief – voor iedere probleemstelling of ieder vraagstuk bestaat immers wel een technologische oplossing.
Connected Company Whitepaper
Related blogs

Inschrijven op de nieuwsbrief

Blijft u graag op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en events over onderwerpen die u zelf kiest?

Schrijf u hier in