Envision business potential

Envision Business Potential

Business en ICT creëren samen de digitale transformatie

Connected Company: verander voordat u moet veranderen

Het tempo waarin de wereld aan het veranderen is, ligt hoog en is onomkeerbaar. Willen bedrijven overleven, dan moeten ze zich constant opnieuw uitvinden en niet blind zijn voor (technologische) verandering en de opportuniteiten die dat met zich meebrengt. Deze whitepaper probeert een antwoord te formuleren op het ‘waarom veranderen?’ en het ‘hoe?’. Hij stelt het uittekenen van een connected company in een businessperspectief, eerder dan in een technologisch perspectief – voor iedere probleemstelling of ieder vraagstuk bestaat immers wel een technologische oplossing.

ICT ondersteunt business

In veel bedrijven loopt een belangrijke discussie over digitale transformatie. Daarbij denkt men in eerste instantie vaak in termen van technologie, maar dat is slechts een deel van het verhaal. Als het goed is, voltrekt de digitale transformatie zich namelijk op het raakvlak van business en ICT. Anders gezegd: om succesvol te transformeren, is het van cruciaal belang dat de ICT maximaal bijdraagt tot de strategische doelstellingen van de business.

Enterprise-architectuur bepaalt de toekomst

Een van de belangrijkste aspecten van een geslaagde digitale transformatie is kiezen voor de juiste enterprise-architectuur, waarbij de onderlinge relaties tussen het bedrijfsmodel van de onderneming en het IT-landschap worden vastgelegd. Daarbij moet u niet alleen de huidige en de toekomstige situatie in kaart brengen, maar er ook voor zorgen dat de weg daartussen in lijn is met de strategische businessdoelstellingen. Kort samengevat: enterprise-architectuur helpt een organisatie om op een gecontroleerde en toekomstbestendige manier te transformeren van wat ze is naar wat ze moet zijn.

Portfoliomanagement

Uiteraard is het de bedoeling om de strategische doelstellingen effectief ook te realiseren. Een van de belangrijkste instrumenten daarvoor is strategisch portfoliomanagement. Dat wil zeggen: vanuit een vogelperspectief een portfolio samenstellen van alle projecten, processen en activiteiten die nodig zijn om op een efficiënte en rendabele manier van de huidige naar de toekomstige situatie te gaan. Dat portfolio wordt constant afgewogen tegenover de enterprise-architectuur en de bestaande businessprioriteiten die er zijn – ook budgettair.

Change management

Wat niet mag worden onderschat, is het belang van change management. Een organisatie kan namelijk maar veranderen als ook de medewerkers de geplande verandering willen en kunnen adopteren. Mensen voelen vaak weerstand tegenover verandering. Dat geldt overigens niet alleen voor de eigen medewerkers, maar ook voor andere stakeholders, zoals leveranciers en partners. Iedereen informeren en bij het proces betrekken – het liefst zo vroeg mogelijk – helpt om die weerstand weg te nemen. En vooral om de transformatie te doen slagen.

Strategische ICT-keuzes voor een wendbare organisatie

In de ideale wereld ondersteunt IT uw bedrijfsstrategie. Uw IT-processen helpen dan om snel in te spelen op nieuwe mogelijkheden of veranderende marktomstandigheden. Maar in werkelijkheid is IT in veel bedrijven eerder een hinderpaal dan een middel om de organisatie wendbaar, innovatief en succesvol te maken. Hoe zit dat bij u? In onze whitepaper leest u op welke manier Realdolmen uw IT en uw bedrijfsstrategie op elkaar helpt af te stemmen.

Gerelateerde case studies
Related Events
Related blogs