Healthcare - Realdolmen Zorgplatform
Ontzorging in de cloud

Healthcare - Realdolmen Zorgplatform

Ontzorging in de cloud

Uw uitdagingen

Er zijn in België weinig sectoren die zo sterk aan het veranderen zijn als die van de zorgsector. De vraag naar zorg stijgt, de bevolking veroudert, maar is tegelijk ook veeleisender en beter geïnformeerd. Goed gekwalificeerd personeel wordt schaarser, nieuwe technologieën komen op, de concurrentie op prijs en kwaliteit neemt toe en de middelen zijn beperkt.

Zorgactoren en andere betrokken partijen moeten van overheidswege ook steeds vaker netwerken vormen waardoor samenwerking en onderlinge informatie-uitwisseling aan belang toenemen. De opzet van nieuwe geïntegreerde zorgconcepten, het verbeteren van kwaliteit en efficiëntie, maar ook het betaalbaar houden van de gezondheidszorg staan hoog op de agenda van menige directie. 

Technologie kan deze uitdagingen mee helpen realiseren en zelfs bespoedigen, maar de gezondheidssector is geen sector als een andere. De vertrouwelijkheid van gegevens, de maatschappelijke relevantie, de budgettaire aspecten en de toenemende technische complexiteit vragen niet alleen een bijzondere knowhow maar ook een verantwoord engagement. Zo is het idee van het Zorgplatform ontstaan.

healthcare

Onze oplossing

Het Realdolmen Zorgplatform is een modulair platform in de cloud dat we samen met Microsoft hebben vormgegeven. De componenten ervan zijn gebaseerd op out-of-the box oplossingen van Microsoft, zoals Azure, Dynamics en Office365, en gelieerde partners. Ze kunnen volledig op maat van de klant worden samengesteld en spelen in op de behoeften van de zorgactiviteit. Of dat nu een ziekenhuis, een woonzorgcentrum, thuiszorgbedrijf of een zorgpraktijk is. 

Met het Zorgplatform willen we zorgverstrekkers meer en betere zorg laten aanbieden door slimmer gebruik te maken van innovatieve ICT-oplossingen. Naast deze beoogde schaalvergroting en efficiëntieverbetering heeft het Zorgplatform ook tot doel om zorgverstrekkers te ontzorgen wat hun ICT-taken betreft.

Tal van basissystemen kunnen vandaag perfect als een prijsgunstige huurdienst worden afgenomen. Dit ontlast de interne ICT-afdeling van basale verantwoordlijkheden en laat haar toe meer focus te leggen op die activiteiten die een toegevoegde waarde zijn voor de zorginstelling.

Het Zorgplatform is conform de Belgische en Europese wetgeving waaronder GDPR en speelt proactief in op nieuwe wetgeving. Het is bovendien volledig in lijn met het e-gezondheidsplan van de overheid en biedt een antwoord op concrete actiepunten zoals delen om samen te werken en administratieve vereenvoudiging. Het platform houdt ook rekening met nieuwe trends zoals de toenemende onafhankelijkheid van de zorgbehoevende die steeds vaker copiloot van zijn eigen gezondheid wil zijn en zorg op afstand (mHealth of mobile Health) met behulp van mobiele toestellen en toepassingen. 

Functioneel modulair platform

    
Het Zorgplatform stelt de zorgbehoevende centraal en is bedoeld om de zorgverstrekker en zijn staf te ondersteunen en ontzorgen op administratief niveau. Het is een groeiplatform wat wil zeggen dat er gradueel meer oplossingen bij komen. Dit gebeurt op specifieke vraag van de sector of omdat we zelf weerkerende vragen bij onze klanten detecteren. 

Bestaande vragen van klanten, alsook de oplossingen die wij reeds bij hen hebben gerealiseerd, zijn de basis voor ons Zorgplatform waarvan we de componenten willen integreren in een omvattend aanbod, op maat van de klant. 

Ontdek alle modules hier

Infrastructuur: ontzorging in de cloud

Zorgplatform - storage

STORAGE

Door gebruik te maken van cloud storage kan u al uw data op een goedkope en veilige manier bewaren, op een aparte locatie én conform de Belgische en Europese wetgeving.

Zorgplatform - PACS

PACS

De kwaliteit van PACS beelden wordt altijd beter, waardoor het datavolume toeneemt. Die data bewaren kan veiliger, goedkoper en bovendien ook op langere termijn in de cloud.

Zorgplatform - Disaster Recovery Plan

DISASTER RECOVERY PLAN

In geval van zware incidenten is er altijd een reservekopie van uw omgeving beschikbaar waarnaar u snel kan overschakelen om uw processen te laten verderlopen.

Zorgplatform - LIFT & SHIFT

LIFT & SHIFT

Optimaliseer en vereenvoudig uw omgeving terwijl u bespaart door ze eenvoudig over te zetten (lift & shift) naar andere datacenters.

Zo helpt Realdolmen u op weg:

plan van aanpak

Interesse?

Contacteer ons healthcare team voor meer informatie:

Nood aan een duidelijke cloud strategie?

Met de Realdolmen cloud roadmap beschikt een organisatie over een duidelijke analyse van de eigen IT-omgeving en kent ze de impact bij een overschakeling naar de cloud. 

Samen met de sleutelpersonen uit uw organisatie bepalen we hoe de cloud in uw bedrijf er kan uitzien en tonen we u de weg in de massa van cloudaanbiedingen die vandaag bestaan. Op basis daarvan schetsen we een roadmap. Afgestemd op uw business.

De roadmap geeft u een antwoord op volgende vragen:

  • Betekent de cloud een meerwaarde voor mijn bedrijf?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van de cloud?
  • Hoeveel kost het om mijn IT on-premise te houden of net in de cloud?
  • Welke systemen komen in aanmerking om naar de cloud over te brengen
  • Welke stappen moeten we concreet nemen om ons doel te bereiken?