DRaaS

Disaster Recovery as a Service (DRaaS)

Ontzorging van uw IT-continuïteit

IT speelt een steeds toenemende rol in het realiseren van de strategische groeiplannen van een onderneming. Dit maakt dat een onderneming voor haar bedrijfskritische processen en diensten ook steeds afhankelijker wordt van technologie. Het falen of uitvallen ervan, van welke aard dan ook, kan desastreus zijn voor de bedrijfscontinuïteit.

Gevolgschade en impact

Wanneer we spreken over bedrijfscontinuïteit gaat het over het inschatten van de gevolgschade voor uw bedrijf wanneer een kritisch bedrijfsproces of systeem uitvalt. Ieder bedrijf brengt best voor zichzelf in kaart wat daarvan de impact is. Die impact zal voor een groot stuk bepalen welke maatregelen u moet treffen bij het borgen van de continuïteit en beschikbaarheid binnen uw bedrijf. Bedrijven waarbij de verwevenheid met IT groot is, zullen waarschijnlijk ook meer inzetten op de beschikbaarheid ervan. Terwijl andere bedrijven andere afwegingen zullen maken. Een goede kosten-batenanalyse kan u helpen om te bepalen hoeveel de continuïteit van uw bedrijfsvoering voor u waard is en welke verzekering u er het best tegenover plaatst. Is de impact van een defect of een uitval relatief klein, dan zijn de middelen die nodig zijn om de continuïteit te garanderen dat waarschijnlijk ook, en omgekeerd.

Disaster Recovery en bedrijfscontinuïteit

Welke de bedrijfsimpact ook is, het ontwikkelen van een Disaster Recovery-plan is belangrijk voor het borgen van de bedrijfscontinuïteit. Disaster Recovery betekent letterlijk herstel na een calamiteit. Hiermee worden de acties bedoeld die nodig zijn om een IT-infrastructuur terug operationeel te krijgen en verloren data te herstellen. Het komt erop neer de gevolgen van een disaster tot een minimum te beperken. Op die manier maakt Disaster Recovery deel uit van een overkoepelend bedrijfscontinuïteitsplan, waarbij het niet enkel over IT en data gaat, maar ook over procedures en processen, mensen en gebouwen.

Toch zijn veel bedrijven zich nog onvoldoende bewust van een goed beleid omtrent Disaster Recovery. Nochtans zijn er steeds meer bedrijven die een IT-infrastructuur hebben die 24 uur per dag beschikbaar moet zijn. De voorbeelden zijn legio: financiële instellingen, ziekenhuizen, verzekeringsmaatschappijen, online retailers klein of groot, … Wanneer zij met een storing worden geconfronteerd, zijn de financiële gevolgen vaak groot. Maar het gaat natuurlijk niet enkel over het financiële plaatje, downtime gaat ook over imago- en reputatieverlies, verlies van vertrouwen, over de operationele impact op het eigen personeel en andere belanghebbenden.

Misschien heeft het er ook mee te maken dat we disaster nog te vaak associëren met natuurrampen zoals een brand, storm, of overstroming, terwijl deze slechts in 3% van de gevallen de oorzaak van IT-falen en dataverlies zijn. Meer voorkomend zijn incidenten zoals menselijke fouten, een elektriciteitspanne, hardware- en softwarestoringen of cyberaanvallen. Het zijn storingen waarbij de gevolgen even nefast kunnen zijn, ongeacht de schaal waarop een bedrijf werkt.

Onze oplossing: DRaaS

Onze conclusie is dat, gezien de steeds grotere verwevenheid tussen business en IT, Disaster Recovery bij de meeste bedrijven wel op de agenda staat, maar dat veel bedrijven twijfels hebben over de betaalbaarheid, kostenefficiëntie, uitvoerbaarheid en betrouwbaarheid ervan. Om op dit soort vraagstukken een antwoord te bieden, hebben we Disaster Recovery as a Service (DRaaS) ontwikkeld. DRaaS is Disaster Recovery in de cloud en dus 100% opex, volgens een pay-as-you-go-model. Het wordt door ons volledig op maat van uw bedrijfsnoden ingericht, inclusief SLA-gedreven diensten die garant staan voor een complete en toekomstgerichte ontzorging van uw IT-continuïteit. Door Disaster Recovery als een dienst aan te bieden, proberen we de mogelijkheden die de cloud biedt te maximaliseren tegenover de klassieke, vaak tijdrovende en dure workloads in een lokale infrastructuur zoals de weerkerende verwerking van tapes of disks en het overbrengen naar een beveiligde locatie.

Onze aanpak

Realdolmen beschikt over alle expertise en kennis die nodig zijn om een DRaaS-oplossing van A tot Z te implementeren.

R Aanpak 1.png

Voordat u overstapt naar DRaaS, is het belangrijk na te gaan of aan alle voorvereisten is voldaan en dat we een goed inzicht hebben in de doelstellingen wat betreft bedrijfscontinuïteit en de impact van onbeschikbaarheid bij IT-falen.

Het is belangrijk om het juiste Recovery Point Objective (RPO) en Recovery Time Objective (RTO) te bepalen per applicatie om op basis daarvan te kunnen classificeren en de gewenste recovery-oplossing uit te tekenen. RPO is de herstelpuntdoelstelling en gaat over de hoeveelheid data die u bij een IT-uitval maximaal wenst te verliezen. RTO is de hersteltijddoelstelling en gaat erover hoe lang het mag duren vooraleer uw IT-infrastructuur terug operationeel is. RPO en RTO hangen samen, maar vragen toch een afzonderlijke analyse. Alles hangt af van hoe bedrijfskritisch de omgeving en de data zijn (laag, hoog, kritisch) en welke budgetten ertegenover staan.

R Aanpak 2.png

Realdolmen staat niet alleen in voor de DRaaS-oplossing, maar kan vervolgens ook ondersteuning bieden bij de werking van uw DRaaS-omgeving. De opties variëren van reactieve ondersteuning tot volledig uitbestede formules voor permanente ondersteuning van uw IT-architectuur.

Onze partners

Voor onze implementaties werken we samen met technologiepartners Veeam en Commvault die ons in staat stellen om veilige state-of-the-art DRaaS-oplossingen uit te rollen. Veeam is geschikt voor kleinere en minder complexe omgevingen. Waar continuïteit van minder voorkomende technologieën vereist is, raden we het Commvault-platform aan.

Veeam Commvault.png

Onze referenties

Referenties DRaaS.png

Meer weten?

Hebt u verder nog vragen, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen. Wij geven u graag advies.

Inschrijven op de nieuwsbrief

Blijft u graag op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en events over onderwerpen die u zelf kiest?

Schrijf u hier in