AWS Data & AI Discovery

AWS Data & AI Discovery

Benut uw volle Data potentieel met de AWS & Inetum-Realdolmen Data & AI Discovery

De wereld bestaat vandaag uit gegevens. Elke seconde worden petabytes data gegenereerd. Heel wat organisaties begrijpen de waarde van het verzamelen van data om hun concurrentiekracht te verhogen en hun producten en diensten innovatief en winstgevend te maken. Het is echter een hele uitdaging om inzichten uit data te puren. Uw bedrijf verzamelt niet alleen data, maar moet er ook voor zorgen dat de data die worden gebruikt bij het oplossen van problemen relevant zijn en correct worden behandeld om de betreffende vraag aan te pakken. Data zijn alleen waardevol als u ze gebruikt om verbanden te leggen, voorspellingen te doen of te automatiseren.

Hoe haalt u waarde uit uw data?

Zou u graag willen weten welke mogelijkheden Data & AI uw bedrijf kan bieden, of wilt u liever uw eigen ideeën met AWS AI-experts bespreken? Weet u hoe u met de diensten van AWS Data & AI intelligentie kunt toevoegen aan uw applicaties en workflows? Wij begeleiden u doorheen het traject, van ideeënworkshops tot de ontwikkeling van een Proof of Concept (POC).

AWS biedt een brede reeks van diensten met gepersonaliseerde ervaringen aan, met name voor:

  • Digitale klantervaring en automatisering (bv. natuurlijketaalverwerking)
  • Klantbetrokkenheid (bv. vraagvoorspelling, prognose klantverloop)
  • Personalisering of risicomodellering (bv. profilering)
  • Fraude of foutdetectie (bv. abnormaal gedrag detecteren)

Hoe gaan we te werk?

Gedurende 10 dagen helpen wij u bij het plannen en organiseren van uw data-analyseproject: 

  • Uitwisseling (2 uur): Omdat we ervan overtuigd zijn dat de aanpak moet beginnen met een sterk inzicht in uw business komen we (virtueel) samen om een idee te krijgen van uw bedrijfsdoelstellingen, de technische en bedrijfscontext en de belangrijkste stakeholders. Tijdens deze uitwisselingsfase denken we ook na over de beschikbare AIdiensten. 
  • Gegevensverzameling & inzicht (4 dagen): Onze AWS AIexpert legt de basis voor de fase van inzichtverwerving en focust daarnaast op het opsporen, verzamelen en bestuderen van de datasets die u kunnen helpen om uw doelstellingen te bereiken.
  • Modellering & evaluatie POC (6 dagen): onze AWS AIexpert zal een model opstellen en beoordelen met de gepaste modelleringstechniek. Tot slot zal in de evaluatiefase worden nagegaan of het ontwikkelde model voldoet aan de criteria voor het beoogde zakelijke succes alvorens het wordt ingevoerd.

Vraag uw AWS & AI Discovery pack aan