Application security

Application Security in de strijd tegen cybercriminaliteit

cyber security

In de snel veranderende wereld komen er vandaag dagelijks nieuwe apps uit. De time-to-market van nieuwe software is zo hoog dat soms de vraagt rijst of elke app wel voldoende beveiligd is. Daarnaast is cybercriminaliteit ook aan een grote opmars bezig. Uw applicaties zijn hier best afdoende tegen beschermd.

Onze visie op Application Security

Tot voor enkele jaren was vooral de beveiliging van de IT-infrastructuur door middel van onder andere firewalls de methode bij uitstek om organisaties te beschermen. Een firewall volstaat echter niet als het potentiële beveiligingsprobleem in een applicatie zit. En gezien de hoge snelheid waarmee vandaag app(licatie)s op de markt komen en het gemak waarmee gebruikers ze installeren – óók uw medewerkers – lijkt daarmee het veiligheidsrisico voor organisaties ook toe te nemen.

Dit betekent geenszins dat u de beveiliging van uw infrastructuur overboord moet gooien. Application Security is een tweede beschermingslaag die zo het tweede slot vormt op de deur van uw organisatie.

Hoe kunnen wij u helpen?

Application Security helpt u om uw applicatiecode veiliger te maken.

Audits en code reviews

Als partner van Micro Focus Fortify  bieden wij u een tool die potentiële veiligheidsproblemen in de applicatiecode opspoort vroeg in het softwareontwikkelingsproces, gebruik makend van de Static Code Analyzer. De code wordt dus gescand op potentiële kwetsbaarheden. Op basis hiervan worden resultaten gerapporteerd en kunnen de nodige correctieve acties ondernomen worden. 

Code reviews voor application security
Advies voor Applicatio n Security

Advies voor Application Security

Wij geven u advies hoe uw ontwikkelteams applicatiecode verder kunnen beveiligen en welke guidelines er eventueel van toepassing zijn. We integreren dit desgewenst in uw Application Lifcycle Management ecosysteem  en voeren code audits uit voor de release van een applicatie. In tweede instantie kan dit verhaal zelfs mee geautomatiseerd worden in uw build process zodat onveilige code niet per ongeluk gereleased kan worden.

Penetratietesten

Ook als apps al up and running zijn, kunt u hun veiligheid nog testen en verbeteren. Wij bieden u penetratietesten uitgevoerd met Micro Focus Fortify (Web Inspect).

Penetratietesten voor Application Security

Onze partners