Application Performance Management zorgt voor tevreden klanten

Application Performance Management zorgt voor tevreden klanten

Application Performance Management zorgt voor tevreden klanten

Performantie van applicaties is in deze snelle, mobiele wereld van vandaag meer dan ooit cruciaal. Een bedrijf zonder website is vandaag ondenkbaar geworden. En dus zijn snel reagerende websites of mobiele applicaties die te allen tijde beschikbaar zijn, voor gebruikers de standaard geworden. Maar ook binnen bedrijven kan de performantie van applicaties een grote impact hebben op de productiviteit van werknemers.

Onze visie op Application Performance Management

Bij het (laten) ontwikkelen van software bent u vanuit business-standpunt vooral bezig met de benodigde functionaliteit. “Non-functionals” zoals de performantie en de beveiliging van de applicatie laat u over aan de IT-afdeling. Jammer genoeg hebben IT-afdelingen in het verleden niet altijd voldoende tijd en middelen geïnvesteerd in de non-functionals en ontbreekt er vaak ervaring op dat vlak. Te hunner verdediging moeten we zeggen dat ze hier vaak ook geen concrete vereisten (requirements) uit de business voor kregen.

Traditioneel werden performantieproblemen vaak opgelost door extra te investeren in de infrastructuur en de servers. Dat brengt echter weinig soelaas op de lange termijn als het werkelijke probleem in de applicatie zelf schuilt.

Application Performance Management zorgt voor tevreden klanten

Vandaag de dag wordt elk bedrijf wel eens geconfronteerd met ongeduldige klanten die gefrustreerd zijn over traag werkende websites of (mobiele) applicaties. Vaak heeft dit geen positieve invloed op de relatie tussen business en IT. In het ergste geval verliest men klanten (en dus geld)/productiviteit (en dus geld)/gebruikers. Of gebruikers kiezen voor alternatieve software  (shadow IT). End-to-end tracking van alle transacties binnen een applicatie of over applicaties heen geeft een continu zicht op de performantie van de transacties en mogelijke wijzigingen hierin. Interpretatie van de gegevens op technisch niveau geeft u de mogelijkheid om het probleem snel of zelfs proactief op te lossen. Idealiter alvorens uw eindgebruikers/klanten problemen ondervinden.

Digital Performance Management

Interpreteert u de data uit de APM-tool op business-niveau, dan kunt u nog een stap verder gaan. De gegevens leren u hoe en vooral waarom gebruikers en klanten bepaalde acties ondernemen in uw applicatie zodat u gericht kan inspelen op de vereisten van uw klanten. We spreken in dit geval van Digital Performance Management.

Hoe kunnen wij u helpen?

De juiste tool voor APM

Traditioneel vergt het detecteren en diagnosticeren van performantieproblemen veel tijd van ontwikkelaars. De juiste APM-tool helpt om die tijd tot een minimum te reduceren.

Binnen het kader van deze oplossing hebben we strategisch gekozen voor Dynatrace. Wij zorgen voor de implementatie en configuratie van Dynatrace, maar misschien nog belangrijker, wij geven u advies over het gebruik van de tool en de interpretatie van de gegevens opdat u snel tot resultaten kunt komen. Hierbij is niet enkel de kennis van de tooling essentieel, maar ook de het feit dat onze consultants voldoende kennis en ervaring bezitten rond software-architectuur, ontwikkeling en de coaching skills om ontwikkelteams aan te leren hoe zij meer aandacht  kunnen besteden aan performantieproblemen tijdens het ontwikkelproces.

Application Performance Management zorgt voor tevreden klanten
Application Performance Management zorgt voor tevreden klanten

Training en coaching voor APM

Onze Dynatrace-experten leiden uw gebruikers volledig op in de Dynatrace-software. Wij leren u hoe u de gegevens moet interpreteren op technisch niveau en op businessniveau. Wij helpen u om dashboards op te zetten.

APM as a service

Wilt u het Application Performance Management liever volledig uit handen geven, dan bieden wij Dynatrace ook “as a service” aan.  Wij zorgen dan niet alleen voor implementatie en configuratie. We updaten de software, creëren voor u de nodige dashboards, doen actief aan monitoring en interpretatie van de data en geven proactief feedback en advies over mogelijke aankomende problemen.

Application Performance Management zorgt voor tevreden klanten

2701_SI_SaasTrialCo-branded_RealDolmen_TW_1024x512_Final.png

Onze partners

Gerelateerde case studies