De transformatie in klare taal

SimplICiTy Magazine

De transformatie in klare taal

Het verhaal van verandering

Het kon niet uitblijven: nadat we al tal van bedrijven hebben geholpen bij hun digitale transformatie hebben we in 2016 ook zelf een grondige verandering ondergaan. Onze structuur, onze aanpak, ons verhaal: het was allemaal danig aan vernieuwing toe om beter tegemoet te komen aan de noden van onze klanten.

Het verhaal achter deze transformatie staat integraal te lezen in de nieuwste editie van het SimplICiTy Magazine, de publicatie waarmee we klanten, prospecten, partners en andere betrokkenen op de hoogte houden van wat reilt en zeilt in onze organisatie. In het jongste nummer hebben we het uitgebreid over de vernieuwingen die we de voorbije maanden hebben doorgevoerd. Enkele van de zaken die aan bod komen zijn:

  • Het verhaal achter het nieuwe logo en de nieuwe baseline
  • Waarom we – zelfs al blijven we een technologiebedrijf – de mens centraal zetten in onze aanpak
  • Hoe we ons aanbod hebben bijgestuurd om onze klanten zowel op operationeel, tactisch als strategisch vlak optimaal te ondersteunen
  • Het Internet of Things (IoT), artificiële intelligentie (AI), smart machines, de hybride cloud, big data: met welke trends en hypes moet u als organisatie rekening houden?
  • Welke rol ICT kan spelen in het digitale transformatieproces van uw organisatie

Het SimplICiTy Magazine biedt een helder en gedetailleerd beeld van onze organisatie, en hoe we ons hebben aangepast aan de veranderingen in de markt (en de wereld in het algemeen). Meer dan ooit zijn we ervan overtuigd dat een uitgekiende ICT-strategie, het verstandig en correct implementeren van de juiste technologie, en uiteraard de keuze van de juiste partner u kan helpen om uw concurrenten voor te blijven en de uitdagingen van morgen het hoofd te bieden.

Het verhaal van verandering
Gerelateerde downloads