transparantiemelding

Wijziging noemer voor transparantiekennisgeving

18 juni 2018

financial news

Op 13 juni 2018 heeft de Raad van Bestuur van Realdolmen NV een kapitaalverhoging gedaan door gebruik van het toegestaan kapitaal krachtens de machtiging daartoe verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 12 juni 2008 die een warrants plan 2008 heeft goedgekeurd.

In het kader van het lopende openbaar overnamebod op Realdolmen NV werden alle overblijvende, niet vervallen tachtigduizend (80.000) warrants overgedragen aan GFi Informatique. Ten gevolge van de uitoefening van de 80.000 warrants door GFi Informatique SA werd overgegaan tot de uitgifte van 80.000 nieuwe aandelen die dezelfde rechten bieden als de bestaande aandelen.

Voor de volledige details, zie het persbericht in bijlage als PDF.

Related news