Transparantiekennisgeving Otus Capital Limited

17 april 2018

financial news

Op 16 april 2018 heeft Realdolmen NV een kennisgeving van Otus Capital Limited ontvangen volgens dewelke Otus Capital Limited sedert 13 april 2018 nog 3,18% van alle stemrechten in Realdolmen NV aanhoudt.

Voor de volledige details, zie het persbericht in bijlage als PDF.

Gerelateerde downloads
Related news