Transparantiekennisgeving ODDO BHF ASSET MANANGEMENT SAS

17 april 2018

financial news

Op 16 april 2018 heeft Realdolmen NV een kennisgeving van ODDO BHF ASSET MANANGEMENT ontvangen volgens dewelke deze laatste sedert 13 april 2018 nog 3,15% van alle stemrechten in Realdolmen NV aanhoudt.

Voor de volledige details, zie het persbericht in bijlage als PDF.

Gerelateerde downloads
Related news