Transparantiekennisgeving ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS

20 juni 2018

financial news

Op 20 juni 2018 heeft Realdolmen NV een kennisgeving van ODDO BHF ASSET MANAGEMENT ontvangen volgens dewelke deze laatste sedert 14 juni 2018 0,08% van alle stemrechten in Realdolmen NV aanhoudt.

 

Voor de volledige details, zie het persbericht in bijlage als PDF.