Transparantiekennisgeving GFi Informatique - Quaeroq - QIPCO - Matexi Group

14 maart 2018

financial news

Op 7 maart 2018 heeft Realdolmen NV een kennisgeving van GFi Informatique S.A. ontvangen volgens dewelke GFi Informatique S.A. sinds 22 februari 2018 in onderling overleg handelt met QIPCO, Quaeroq CVBA en Matexi Group NV in het kader van het vriendschappelijk openbaar overnamebod op Realdolmen NV.

Voor de volledige details, zie het persbericht in bijlage als PDF.

Gerelateerde downloads
Related news