Bericht uitkering dividend aan aandeelhouders

19 september 2017

Persbericht 19 september 2017 – 19:00 – Huizingen, België
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 13 september 2017 heeft beslist een dividend uit te keren als volgt: bruto dividend van 0,69 EUR per aandeel, hetzij netto 0,483 EUR per aandeel na roerende voorheffing.
 
De uitkering zal gebeuren vanaf 27 september 2017 en Euroclear zal optreden als betalingsinstelling (Principal Paying Agent).
 
De « ex-date » is 25 september 2017 en de « record date » 26 september 2017. « Ex-date » is de datum vanaf wanneer de verhandeling van het Realdolmen aandeel  ex-coupon” gebeurt, met andere woorden de datum vanaf wanneer de koper van het effect geen recht meer heeft op dit dividend. « Record date » is dan de datum waarop Euroclear de posities vastlegt van de aandeelhouders die recht geven op dividendbetaling (namelijk  ex-date + 2 werkdagen). « Payment date » is de datum waarop de betaling van het dividend effectief gebeurt.
 
 
Contacteer:
Thierry de Vries
Secretaris-generaal
thierry.devries@realdolmen.com
Tel. +32 2 801 55 55

 

Over Realdolmen

Realdolmen is een onafhankelijke ICT-expert met ongeveer 1.250 hooggeschoolden die in de Benelux meer dan 1.000 klanten bedient op strategisch, tactisch en operationeel ICT-vlak. Realdolmen realiseert in elke samenwerking het potentieel van mensen en organisaties en streeft ernaar ICT terug menselijk te maken. Dit alles onder het bedrijfsmotto “To get there, together”.

To get there, together!

Laat ons weten wat we voor u kunnen betekenen. We nemen graag uw ICT-zorgen uit handen en werken mee aan de toekomst van uw organisatie.

Contacteer ons