Realdolmen news

Algemene Vergadering van 13 september 2017

13 september 2017

financial news

Op 13 september 2017 werd de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. 

De agenda bevatte, samengevat, de volgende punten:

  • Goedkeuring van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2017 en uitkering van een bruto dividend van 0,69 EUR per aandeel;
  • Kwijting aan bestuurders en aan de commissaris;
  • Ontslag en benoeming van bestuurders;
  • Goedkeuring van het remuneratieverslag en van de niet-toepassing van artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen voor het boekjaar 2017-2018.

De aandeelhouders hebben alle voorstellen van besluit goedgekeurd.

Voor meer details over de algemene vergadering wordt verwezen naar het proces-verbaal van de vergadering, beschikbaar op http://www.realdolmen.com/nl/about/agenda-shareholders