SYNTRA Vlaanderen

SYNTRA Vlaanderen

SYNTRA Vlaanderen stapt in de hybrid cloud

Sinds kort heeft SYNTRA Vlaanderen een echte hybride cloudoplossing. IT-partner Realdolmen bracht alle kerntoepassingen onder in het Rcloud-datacenter. Dankzij het IaaS-model schaalt de prijs voor de nodige infrastructuur maandelijks mee met de behoefte van SYNTRA Vlaanderen. Ook de volledige IT-infrastructuur wordt beheerd door Realdolmen. Daardoor kan het eerder kleine IT-team van SYNTRA Vlaanderen zich focussen op kerntaken en op vragen van de eindgebruikers en de business. De mailboxen migreerden naar Office 365 en iedere gebruiker is uitgerust met een Windows-10-laptop. Iedereen heeft nu de modernste technologie ter beschikking en heeft een oneindig grote mailbox in de cloud. Single sign-on zorgt er bovendien voor dat gebruikersnaam en wachtwoord voor computer, kerntoepassingen en mailbox voortaan identiek zijn.

SYNTRA Vlaanderen is een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van de Vlaamse overheid. Het agentschap helpt Vlaanderen om meer en sterker te ondernemen via opleidingen, vormingen en initiatieven die de ondernemingszin stimuleren. Er zijn vijf erkende centra voor vorming van zelfstandigen en kmo’s. Jaarlijks verwelkomt het SYNTRA-netwerk ruim 80.000 cursisten.

Cloud is al enkele jaren een veelbesproken onderwerp op de IT-markt. 

De voordelen van cloud zijn dan ook duidelijk. Standaard IT-diensten afnemen uit de cloud en enkel betalen voor effectief verbruik, zonder kosten vooraf. De factuur past zich aan naargelang de behoefte toeneemt of afneemt. Cloudleveranciers leveren de IT-diensten met de nodige SLA’s. Zij zijn ervoor verantwoordelijk dat de IT-dienst dag in dag uit beschikbaar is en dat de beloofde SLA’s waargemaakt worden. De doorlooptijd voor aanpassingen zijn in de cloud aanzienlijk korter omdat installaties en materiaalbestellingen wegvallen. Als bedrijf kunt u dus sneller reageren op veranderende business-noden.

Emmanuel Cambron, ICT-manager bij SYNTRA Vlaanderen, zag het voordeel van cloud zeer snel in. Dankzij de hybride cloudoplossing moet zijn team zich niet langer bezighouden met de opzet, het beheer en regelmatige vervangingen van de ICT-infrastructuur. De medewerkers hebben nu de handen vrij om te focussen op kerntaken en op de behoeften van de eindgebruikers en het bedrijf zelf.

Hoe doe je dat, verhuizen naar de cloud? 

Een verhuis naar de cloud is complex.
Kiest u voor public cloud of private cloud? Moeten de gegevens vanuit juridisch standpunt in België staan of mag u ze ook in het buitenland opslaan? Neemt u een IaaS-, PaaS- of SaaS-model? Belangrijke vragen die een grote impact kunnen hebben op uw organisatie.

Om de overstap naar de cloud voor te bereiden, vroeg SYNTRA Vlaanderen daarom raad aan Realdolmen. Na analyse was het al snel duidelijk dat een enkele cloudoplossing niet zou volstaan voor de specifieke behoeften van SYNTRA Vlaanderen, maar dat een hybrid cloud het beste van alle oplossingen combineert.

 In de praktijk

Alle kerntoepassingen van SYNTRA Vlaanderen werden ondergebracht in het RCloud-datacenter van Realdolmen in België, in een IaaS-model. Ook het dagdagelijks beheer van de volledige ICT-infrastructuur neemt Realdolmen voor zijn rekening om de IT-beheerders van SYNTRA te ontlasten. Het e-mailplatform migreerde naar Office 365, een SaaS-model aangeboden door Microsoft.

De plaats waar de IT-diensten aangeboden worden, is nu totaal transparant voor de gebruikers. Bovendien zijn verschillende gebruikersnamen en wachtwoorden voor de verschillende applicaties niet langer nodig. Dankzij Microsoft Active Directory Federation services kan aanloggen bij de ICT-diensten van SYNTRA Vlaanderen nu via single sign-on.

Een standaard Windows-10-laptop voor elke gebruiker ten slotte zorgt ervoor dat alle medewerkers beschikken over de modernste technologie met maximale mogelijkheden, ook mobiel – ‘anywhere on any device’.

Last but not least zorgt de hybride oplossing voor een sterke kostenoptimalisatie want SYNTRA Vlaanderen betaalt enkel het effectieve verbruik.

Samenwerking met toegevoegde waarde 

“Realdolmen is in dit dossier opgetreden als een singlesourceleverancier. Van in het begin kregen we correct advies over hoe over te stappen naar de cloud.
Voor zowel de lokale hosting van onze kernapplicaties als de publieke hosting van onze mailboxen kunnen we terecht bij Realdolmen en zij ontlasten ons van het dagdagelijkse beheer van deze omgevingen. Zij hebben gezorgd voor de migratie naar deze omgevingen en ook voor de integratie van de authenticatie zodat onze eindgebruikers duidelijk en transparant zien van waaruit welke service nu effectief wordt aangeboden. Er komen heel wat competenties kijken bij een verhuis naar de cloud, en Realdolmen heeft die echt wel!”, aldus Emmanuel Cambron.

SYNTRA Flanders embraces the hybrid cloud

Realdolmen is in dit dossier opgetreden als een singlesourceleverancier. Van in het begin kregen we correct advies over hoe over te stappen naar de cloud.

Emmanuel Cambron | ICT manager @ SYNTRA Vlaanderen