DGZ

DGZ

Realdolmen en HP verzekeren back-up bij DGZ

Sinds de dioxinecrisis van 1999 is voedselveiligheid meer dan ooit een absolute prioriteit. Betrouwbare informatie over alle stadia van de voedselketen is daarbij van groot belang. Voor wat de veehouderij betreft, bekleedt Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) daarbij een sleutelpositie. Om de beschikbaarheid van haar gegevens te garanderen, rekent DGZ op Realdolmen en HP.

DGZ is een vzw van en voor veehouders. Zij moet hen helpen om met gezonde dieren en op duurzame wijze veilig voedsel te produceren. Dat doet zij in de eerste plaats door de wettelijk verplichte identificatie en registratie te ondersteunen, een onmisbare schakel bij het bewaken van de voedselveiligheid. Daarnaast levert DGZ diergeneeskundige ondersteuning en voert zij jaarlijks meer dan een miljoen laboratoriumonderzoeken en autopsies in het kader van dierengezondheidszorg uit.

Back-up cruciaal

De IT-dienst van DGZ bestaat uit twaalf personen. Zij ondersteunen zo’n honderdtachtig gebruikers, die niet enkel gebruik maken van klassieke kantoortoepassingen maar ook van specifieke systemen zoals LIMS (Laboratorium Informatie Management Systeem), Sanitel (Belgisch systeem voor geïnformatiseerd beheer van de identificatie, de registratie en het toezicht op dieren) en ARES (een interne aanvulling op Sanitel, waarmee DGZ haar dossiers beheert). Een omvangrijke opdracht, waarvoor DGZ dan ook een beroep doet op externe partners. “We maken zowel gebruik van lange als kortlopende contracten”, aldus Kris Declercq, systeembeheerder bij DGZ. “Voor een aantal kritieke systemen rekenen we op Managed Services van Realdolmen. Dat betekent dat zij op een flexibele manier alle noodzakelijke operationele en supporttaken op zich nemen. Dat is bijvoorbeeld zo voor onze firewall, de networking, switches en back-ups.”

Die back-up speelt een niet te onderschatten rol bij DGZ. Kris Declercq: “We werken met verschillende databanken die ettelijke terabytes gegevens bevatten. Die zijn absoluut noodzakelijk om onze kerntaken te vervullen. Beeld u in wat er zou gebeuren als onze laboratoriummedewerkers geen toegang zouden hebben tot ons LIMS-systeem. Ze zouden op slag technisch werkloos worden. Dat kunnen we ons echt niet permitteren.”

HP D2D

DGZ heeft verschillende vestigingen, waarvan die in Drongen en Torhout op gebied van IT-infrastructuur de grootste zijn. Tot voor kort was het back-upproces op beide sites gebaseerd op tapetechnologie. Elke dag werd een back-uptape gemaakt die vervolgens in een kluis buiten het gebouw werd geplaatst. De wekelijkse back-up werd naar de andere site (Drongen of Torhout) gebracht om daar veilig te worden bewaard. “Deze procedure was onvoldoende efficiënt”, vertelt Kris Declercq. “Niet alleen was ze overdreven arbeidsintensief, ze was ook erg gevoelig voor fouten. Want hoe meer menselijke handelingen er worden verricht, hoe meer er fout kan gaan. Ook een eventuele restore nam veel tijd in beslag omdat eerst de juiste tape moest worden opgezocht. Ten slotte swingden ook de onderhoudskosten de pan uit.”

IT-partner Realdolmen analyseerde mee de situatie en stelde vervolgens een HP StoreOnce Disk-based Backup Systeem voor. Meer bepaald werden er twee StoreOnce-systemen geplaatst, in Drongen en Torhout, die elkaar dupliceren. De HP StoreOnce-technologie zorgt ervoor dat schijfruimte erg efficiënt wordt en dat het back-upproces bijna volledig wordt geautomatiseerd en bovendien veel sneller verloopt. Het is ook een erg schaalbare oplossing. DGZ kan vandaag de investering relatief beperkt houden en later gemakkelijk uitbreiden. Het is ten slotte een geïntegreerd systeem dat snel kan worden uitgerold. “Realdolmen nam de implementatie volledig op zich en die verliep uiterst vlot”, aldus Kris Declercq. “Net voor de zomervakantie konden de eerste testen worden uitgevoerd en eind oktober werd de tweede box definitief in gebruik genomen.”

Tijdwinst

Volgens het huidige back-upplan van DGZ wordt er elke week een totale back-up op tape genomen die buiten het gebouw bewaard wordt. Maar daarbovenop wordt elke dag een incrementele back-up (enkel wijzigingen) op disk gemaakt, die meteen via een glasvezellijn naar de andere site (Drongen of Torhout) wordt verzonden. Kris Declercq merkt meteen de tijdwinst: “Omdat er veel minder tapehandling nodig is, kunnen we onze tijd aan nuttiger zaken besteden. Maar ook de restoretijden zijn veel korter geworden en dat is iets waar ook onze gebruikers van profiteren. We zijn ook veel zekerder van de kwaliteit van onze data. In de toekomst willen we dan ook de redo logs van onze databases quasi in realtime back-uppen naar de andere site zodat we steeds beschermd zijn tegen mogelijke calamiteiten.”

Voor DGZ is dit project een prima voorbeeld van de meerwaarde die een sterke IT-partner als Realdolmen voor hen betekent. Kris Declercq: “Via hen hebben we toegang tot een zeer brede waaier van hoogwaardige, innovatieve oplossingen, van topmerken zoals HP. En dat terwijl we toch altijd één bereikbaar aanspreekpunt behouden. Dat maakt van Realdolmen een sterke bondgenoot in ons streven om al de afdelingen van onze organisatie een optimale kwaliteit te garanderen.”

Betaalbare gecentraliseerde opslag die kan meegroeien met uw bedrijf

Het HP StoreVirtual systeem is een IP-SAN-oplossing die de flexibiliteit en efficiëntie van virtualisatie eindelijk ook naar uw storageomgeving brengt. Het beheer van een SAN is vanaf nu geen specialistenwerk meer: vanuit één intuïtieve console creëert, verplaatst, kopieert en verwijdert u virtuele storagevolumes zoals u dat nodig acht.

Realdolmen, HP Converged Infrastructure Partner

Dankzij zijn toegewijde en hooggespecialiseerde medewerkers is Realdolmen erin geslaagd de nodige certificaten te halen die samen de specialisatie ‘HP Converged Infrastructure Partner’ vormen. Meer nog, Realdolmen heeft de hoogst gecertificeerde HP datacenterspecialisten in huis, die u kunnen begeleiden bij de transitie naar een converged infrastructure.

Realdolmen en HP verzekeren back-up bij DGZ
Gerelateerde downloads

Alle cases

Lees ook onze andere klantenverhalen uit verschillende sectoren

Andere cases en testimonials