Smart Cities

Wie bouwt de smart city?

11 januari 2018

cothinking
IoT
connected company
Internet of Things

Eind oktober verzamelden ongeveer 200 klanten, professoren, studenten, IT experts en andere genodigden in Gent op ons evenement ‘Co-Thinking about the Future’. We dachten er samen na over de technologie van de toekomst. In deze blogreeks vindt u een aantal ideeën en thema’s die we tijdens het event hebben besproken.

07_smart cities-foto.jpg

Wie bouwt de smart city?

Tegen 2020 woont drie kwart van de wereldbevolking in een stad. Een voorspelling die veel uitdagingen impliceert op het vlak van mobiliteit, ecologie en huisvesting. Slimme technologie kan ons helpen om op een leefbare manier met meer mensen op minder vierkante meters te wonen. Toch staat de smart city bij ons nog in de kinderschoenen, hoewel Vlaanderen nu al een van de meest verstedelijkte regio’s ter wereld is.

Verkiezingskoorts

Een ‘smart city’ realiseren is dan ook een werk van lange adem waarbij veel verschillende partners betrokken zijn. Daarom staat zo’n project op het eerste zicht ook haaks op de politieke realiteit waar er om de zes jaar verkiezingen zijn. Voor politici is het verleidelijk om te focussen op kleine hyperlokale slimme apps die kiezers opleveren, in plaats van een tienjarenplan uit te werken voor een doorgedreven slimme stad.

Dat hoeft echter geen probleem te zijn. Kleinschalige slimme stads- of wijkprojecten brengen namelijk het idee van een met technologie doorweven stad meteen op het voorplan. Burgers van alle leeftijden komen daardoor op een laagdrempelige manier met het concept in contact. Bovendien trekken steden waardevolle lessen uit kleinschalige proefprojecten, bijvoorbeeld over de meest geschikte technologie of over de manier waarop ze moeten omgaan met privacy.

Bij kleinschalige projecten is het ook eenvoudiger om nog bij te sturen wanneer dat nodig is. En vaak is het een perfecte gelegenheid om waardevolle contacten te leggen met burgerbewegingen, bedrijven, andere beleidsniveaus, aangrenzende gemeenten en universiteiten. Het kortetermijndenken van de politicus kan dus evengoed zorgen voor innovatie en inspiratie op lange termijn.

Slimme eilandjes

Je zou denken dat een slimme parkeerapp uit Roeselare vrij makkelijk te kopiëren is voor gebruik in Tielt. Idealiter delen beide gemeenten hun kennis en de kosten. Toch lijken de meeste lokale initiatieven ook echt lokaal te blijven. Opereren onze gemeenten momenteel op kleine eilandjes? Moeten ze niet uit hun cocon stappen en naar hogere beleidsniveaus kijken om smart city technologie te sturen?

De Europese overheden formuleerden al een aantal standaarden rond privacy, open data en toegankelijkheid. Bij de effectieve uitvoering zorgen ze echter eerder voor concurrentie dan voor meer samenwerking onder de Belgische steden en gemeenten. Ze proberen namelijk financiële steun geografisch te spreiden, zodat iedereen op zijn eiland blijft zitten. Toch valt er schaalvoordeel te rapen door over de grenzen heen te kijken.

Samenwerking stimuleren

Natuurlijk kunnen we het model van Berlijn niet volledig copy-pasten op Antwerpen. Grote smart cities zoals Kopenhagen, Barcelona en Chicago delen echter wel hun kennis en advies met andere lokale overheden die daardoor sneller aan de slag kunnen. Daar ligt ook een rol weggelegd voor IT-leveranciers die stilaan ervaring opdoen in verschillende gemeenten. Op termijn ontstaan er bij hen best practices en templates waar stedelijke overheden uit kunnen kiezen.

De Vlaamse overheid ondersteunt met Smart Flanders sinds begin dit jaar dertien centrumsteden in hun ontwikkeling tot smart cities. Ze focussen op real-time open data en gedeelde referentiemodellen en stimuleren de samenwerking tussen steden. ‘Leren door te doen’, is het devies. Ook regionaal vormen gemeenten steeds vaker clusters om schaalvoordeel te creëren, bijvoorbeeld in Zuid-West-Vlaanderen. Zo worden Vlaamse steden en gemeenten misschien toch wat sneller slim.

Gerelateerde case studies

Inschrijven op de nieuwsbrief

Blijft u graag op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en events over onderwerpen die u zelf kiest?

Schrijf u hier in