Vernieuw je IT sneller

Vernieuw je IT sneller

1 februari 2018

Cyber security
cloud
cothinking

Eind oktober verzamelden ongeveer 200 klanten, professoren, studenten, IT experts en andere genodigden in Gent op ons evenement ‘Co-Thinking about the Future’. We dachten er samen na over de technologie van de toekomst. In deze blogreeks vindt u een aantal ideeën en thema’s die we tijdens het event hebben besproken.

10_IT vernieuwen, foto.jpg

Vernieuw je IT sneller

Wat kan je doen om het hackers moeilijker te maken jouw systemen te kraken en gegevens te stelen van jou en je klanten? Afdoende beveiligen, onder meer door recente versies van hardware en vooral recente software te gebruiken, ook in de cloud.

Nieuwer is veiliger

Hoe ouder je systemen, besturingssystemen en applicaties, hoe groter het risico op lekken: vooral oudere systemen gaan meer plat. Waarom wordt dat dan genegeerd door zoveel organisaties? Bij auto's begrijpt wellicht iedereen dat je veel meer kans hebt om na een ongeval zonder letsels uit een recente auto te stappen dan uit hetzelfde model van tien jaar ervoor. Dat is bij IT-systemen ook het geval.

Maak het hackers moeilijk

Als een hacker het niet specifiek op jouw bedrijf gemunt heeft, maar een zo groot mogelijke groep van potentiële slachtoffers wil die in de val trappen, dan helpen de nieuwste versies van software zeker en vast. Een hacker richt zich op zwakheden en die zijn meer te vinden in oude versies.

Makkelijker integreren

Moderniseren doe je bovendien niet alleen voor de veiligheid, nieuwe versies van applicaties zijn meestal geïntegreerd in een ecosysteem met andere software. Je krijgt er de integratie bij, soms helemaal gratis. Als je zelf toepassingen wil integreren, is dat eenvoudiger en goedkoper dan voorheen. Door integratie win je aan productiviteit.

Systeem- en gegevensbeveiliging zijn niet alleen een zaak van up-to-date antivirusprogramma's tot aan het endpoint en geavanceerde firewalls. Als je nieuwe software gebruikt waarvoor de patches er snel aankomen na een incident, is de kans veel kleiner dat een hacker een zwakheid vindt waarlangs hij in je systeem of applicatie kan inbreken. Als je een toepassing gebruikt die geen updates meer krijgt, mag je je zorgen maken.

Dankzij de enorme R&D-investeringen in IT is beter niet noodzakelijk duurder. Wie z'n business wil innoveren, zal z'n IT moeten innoveren. Een andere weg is er niet. In het volgende jaarbudget mag die grote migratie naar de cloud dus ingecalculeerd worden.

Waarom en hoe veranderen

Mensen zijn gewoontedieren. We blijven de dingen graag doen zoals we ze altijd deden. Gevolg: pas als je te veel nadelen ondervindt, met intussen nogal wat geleden productiviteitsverlies, ga je met nieuwe hard- en software aan de slag. Je nadien afvragend waarom je er zo lang mee hebt gewacht.

Om voldoende beschermd te zijn, blijft bijzonder goede IT-beveiliging uiteraard cruciaal. De grootste risicofactor zijn echter de mensen. Als ze onvoorzichtig zijn en zich laten vangen door social engineering, kan je eraan zijn voor de moeite. Daarom mag je change management en user adoption niet uit het oog verliezen. Informaticadienstverleners zoals Realdolmen en anderen nemen de zorg voor veilige gegevens van klanten over door de beveiliging van systemen, applicaties en gegevens over te nemen, maar eveneens door de medewerkers te informeren over wat ze anders moeten doen, waarom, en welke voordelen dat oplevert voor hen, hun collega’s, de klanten en het bedrijf. Als we achter een verandering staan, gaan we ons gedrag aanpassen. Als we er het nut niet van inzien of als we denken dat de wijziging nadelig is voor ons, gaan we al dan niet stiekem blijven doen wat we deden.

Vermijd schade en boetes

Besef dat je belangrijke informatie meer dan vroeger digitaal en steeds vaker alleen digitaal bewaart. Als je die gegevens verliest, als een hacker losgeld eist om die terug te krijgen of als je publiek te kijk wordt gezet door de publicatie van jouw gestolen gegevens, dan zal je bedrijf daar schade onder lijden. Als je de kans daarop eenvoudig kan verkleinen door nieuwe hardware en software, waarbij het mogelijk is om voor het gebruik ervan te betalen in plaats van ze aan te kopen, dan doe je dat toch? Die onvermijdelijke General Data Protection Regulation (GDPR) die op 25 mei 2018 van kracht wordt, schrijft bovendien voor dat je alles moet doen om de persoonlijke gegevens die je bewaart en verwerkt zo goed mogelijk te beschermen. Snel overschakelen naar de nieuwste versies van software is een van de meer eenvoudige stappen die je daartoe kan zetten.

Related news

Overweegt u Windows 10?

Welke Windows past het best bij uw organisatie? Welk verschil kan Windows 10 voor uw organisatie betekenen op gebied van veiligheid, beheer, productiviteit en apparaten?

Contacteer ons.