rat

Van fluit naar app, rattenvangers van de 21ste eeuw

7 augustus 2019

digitale tranformatie

Het lijkt een beroep uit lang vervlogen tijden maar niets is minder waar. In Vlaanderen zetten meerdere rattenbestrijdingsteams zich dagelijks in om ratten, en andere diersoorten die u liever niet over de vloer krijgt, te bestrijden en er kennis over te vergaren. Sinds enkele jaren gebruiken ze hiervoor een app. De betovering van de fluit heeft plaats gemaakt voor de daadkracht van technologie.

Ratten, bevers en krabben

De Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) heeft een 90-tal rattenvangers in dienst die diersoorten zoals de rioolrat, de muskusrat en de beverrat bestrijden. Door het graven van on­dergrondse gangensystemen brengen ratten veel schade toe aan dijken, oevers en andere constructies in de aarde. Dit zorgt onder andere voor oeververzakkingen en dijkdoorbraken. Tegelijkertijd verspreiden ratten ziektes en brengen ze de landbouwsector en de natuur schade toe. Daarnaast is door internationale handel de Chinese wolhandkrab in vrijwel alle Vlaamse rivieren terechtgekomen. Ondertussen zijn er miljoenen exemplaren die voor de nodige overlast zorgen. Redenen genoeg dus voor de VMM om al deze dieren op een wetenschappelijk onderbouwde en ecologisch verantwoorde manier in kaart te brengen en te bestrijden.

De rattenapp

Sinds 2016 gebruiken de rattenvangers van de VMM voor de ondersteuning van hun werkzaamheden een applicatie die “de rattenapp” wordt genoemd. Deze app bestaat uit een mobiele applicatie en een beheermodule voor browsers. De vangers registreren dagelijks op een simpele manier hun activiteiten en verzamelen data. Zo kan er bijvoorbeeld per regio worden geregistreerd welke diersoorten er voorkomen en waar er vallen staan opgesteld. Dit gebeurde voordien allemaal op papier. Alle verzamelde gegevens worden ook geanalyseerd, hierdoor is het mogelijk om trends in het oog te houden. Zo werd duidelijk dat de muskusrat bijna volledig uitgeroeid is.

Sinds de ingebruikname van de app is de werkwijze van de rattenvangers geëvolueerd. Een team van Realdolmen staat in voor het adaptief onderhoud van de applicatie. Zo’n onderhoud spitst zich toe op het aanpassen van de functionaliteiten aan de gewijzigde omgeving. Het team voegde onder andere bij het type dieren de optie “wolhandkrab” toe en maakte de app dynamischer aangezien de dieren nu ook op het veld gewogen worden.

Rattenapp

Mee op pad

In juli ging een groepje stakeholders met de rattenbestrijders ten velde om de werking van de app in de praktijk te kunnen waarnemen. Ook enkele Realdolmenaars waren van de partij tijdens de wandeling langs de Oude Dender te Dendermonde. Ze zochten onder andere naar sporen, op die manier wordt de beste plaats voor een val bepaald. Ze wandelden ook voorbij enkele NFC tags die op vaste locaties staan. Deze Near Field Communication (NFC) technologie maakt draadloze communicatie van dichtbij mogelijk. Wanneer de NFC-lezer in het toestel dichtbij de NFC tag wordt gehouden, worden gegevens over de locatie opgehaald en getoond in de app. Zo kan men bijvoorbeeld zeer eenvoudig in realtime zien waar er vallen staan en hoeveel dieren er op de locatie reeds werden geteld. Kortom, de app met al z’n functionaliteiten is een nuttig staaltje technologie dat ervoor zorgt dat onze leefomgeving aangenaam is en blijft!

Inschrijven op de nieuwsbrief

Blijft u graag op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en events over onderwerpen die u zelf kiest?

Schrijf u hier in