Application Perfomance

Uw eigen online applicaties door de ogen van de gebruiker

27 november 2017

APM

De performantie van applicaties is in de snelle, mobiele wereld van vandaag meer dan ooit cruciaal. Snel reagerende applicaties, websites of apps die te allen tijde beschikbaar zijn en vlot werken, zijn voor gebruikers de standaard geworden.

Dat geldt dus zeker ook voor mobile banking apps. Als eindgebruiker wilt u in ieder geval dat de app waarmee u uw geld beheert u een betrouwbaar gevoel geeft. Een goede performantie is een van die parameters die bij de eindgebruiker zorgen voor een veilig gevoel. Slechte performantie zorgt bovendien voor frustratie en verlies van de klant.

De oorzaak van performantieproblemen detecteren, is niet altijd evident. Die oorzaak kan liggen in de infrastructuur, maar net zo goed in de applicatiecode. Of in het verouderde of minder krachtige toestel van de eindgebruiker. De uitdaging is de zwarte gaten in performantie van uw applicatie zichtbaar maken.

APM_Strip_green.jpg

Uitdaging 1

Banken hebben van oudsher veel technische kennis in huis over mainframe. De snelle evolutie naar “altijd en overal mobiel”  heeft er echter voor gezorgd dat bijvoorbeeld banking apps nu steeds vaker op de “client”  - het eindgebruikerstoestel – draaien in plaats van op mainframeservers. En daarop heeft de IT-afdeling van een bank veel minder een zicht. Wat voor toestel gebruikt de eindgebruiker? Is het mogelijk verouderd? Heeft het voldoende capaciteit voor de banking app? Met welke browser en bij welke bandbreedte werkt de eindgebruiker? Vragen waarop niet meteen een antwoord is maar die wel hun impact kunnen hebben op de performantie van een applicatie en die indirect kunnen zorgen voor klachten van eindgebruikers/klanten.

Uitdaging 2

Een andere onzekere factor zijn de “mid-tiers”, het zogenaamde doorgeefluik tussen het toestel van de eindgebruiker, het internet en de mainframe. Ook hierop heeft een IT-afdeling weinig zicht.

Uitdaging 3

Single-page-applicaties (bijvoorbeeld gebouwd met Angular) zorgen ook voor een dode hoek bij het opsporen van performantieproblemen. Een single-page-applicatie heeft slechts één URL die niet (of nauwelijks) verandert wanneer de eindgebruiker een link op de pagina aanklikt. Dat betekent dat de tijd die het aangeklikte item nodig heeft om te laden niet meetbaar is vermits de pagina technisch niet verandert. Slechte performantie van een link op zo’n single-page-applicatie zou dus niet detecteerbaar zijn.

De oplossing

Dynatrace AppMon (Dynatrace Application Monitoring) is een tool die een oplossing biedt voor de drie uitdagingen. Dynatrace AppMon  doet end-to-end tracking van alle transacties binnen een applicatie of over applicaties heen om zo een continu zicht te krijgen op de performantie van deze transacties en de wijzigingen die hierin kunnen optreden.

De gebruiker centraal: KBC geeft het goede voorbeeld

KBC ging in zee met Dynatrace en Realdolmen om de performantie van haar online-bankingplatform KBC Touch proactiever te monitoren en, waar nodig, bij te sturen. De bank wilde mogelijke “bottlenecks” detecteren, ad-hoc-performantieproblemen opsporen om ze onmiddellijk te kunnen oplossen en inzicht krijgen in de ontwikkeling van de applicatie om performantieproblemen te voorkomen.

Een tool zoals Dynatrace AppMon alleen brengt echter geen soelaas als ze niet met de nodige expertise wordt gebruikt. Application Performance Monitoring levert een schat aan gegevens op die pas waardevol zijn als ze overzichtelijk beheerd worden. Realdolmen heeft voor KBC procedures uitgeschreven en processen opgezet om deze gegevens te structureren, beheren en interpreteren en dashboards ontworpen om de juiste informatie bij de juiste mensen te visualiseren.

Daarnaast hebben de Realdolmen-experten een community-werking opgezet om meer teams gebruik te laten maken van deze technologie en voorzagen ze opleiding over Dynatrace zodat KBC nu intern in het kwaliteitsteam beschikt over haar eigen Dynatrace-experten. Voor de ondersteuning en het oplossen van complexere problemen blijven de Realdolmen-experten ter beschikking.

"We zitten nu zelf aan het stuur en zien vanzelf welke impact gebruikerservaring heeft op onze business. Deze tool is zeer krachtig en volledig geautomatiseerd en brengt voor het eerst IT, marketing, business management en klanten op één lijn.", Thomas Rotté, Chief Performance Officer at KBC Bank

Proactief ageren zonder dode hoek met “Visually complete

Application Performance Management stopt niet bij de technische resultaten. Het “gebruikersgevoel” detecteren alsof de klant live voor u staat in het bankkantoor, dát is de uitdaging vandaag de dag. En geïnformeerde gebruikers voelen minder frustratie. Proactief monitoren is daarbij de beste methode om potentieel vervelende situaties te ontmijnen en zo gebruikers en klanten maximaal ten dienste te staan.

KBC en Dynatrace spelen daarbij een voortrekkersrol in de APM-branche. Met de laatste nieuwe feature “Visually complete” slaagt Dynatrace erin om letterlijk te traceren wanneer voor een gebruiker een beeld visueel geladen is op scherm, ook voor hybride single-page-applicaties zoals KBC Touch. Het levert KBC ongezien accurate meetresultaten op om nog beter tegemoet te komen aan de (groeiende) vereisen van haar online-klanten.

“Online-banking is een bron van inkomsten voor een bank. Maar hoe vaker cliënten aanloggen op het bankingplatform, hoe meer dat ook kost – ook als klanten alleen maar mobiel hun rekeningstand controleren. Wist u dat sommige providers korting geven als u als bank het percentage mobile gebruik exact kunt aantonen? Dynatrace helpt u om het mobiele percentage te traceren.”, Bert Van der Heyden, Consulting Business&IT Alignment, specialist Dynatrace bij Realdolmen.

 

BertVDH.jpg  Bert Van der Heyden, Consulting Business&It alignment

Wilt u weten hoe Dynatrace ook uw performantie kan verbeteren? Neem contact op met onze experten via info@realdolmen.com