DF

Paradoxaal competent: van tegenstellingen naar en-en denken

27 november 2019

digital flow
digitale tranformatie

Lange tijd waren we ervan overtuigd dat je keuzes moet maken, eerst focussen op het ene en dan weer op het andere. In de huidige bedrijfscontext komen er zoveel uitdagingen op ons af dat kiezen echt wel verliezen is geworden. Kruissnelheid wordt pas bereikt als het beste van elke wereld samenkomt en er soepel wordt geschakeld tussen ogenschijnlijk tegengestelde doelen.

Tijdens de laatste dag van onze Masterclass Digital Flow gingen we in Parijs aan de slag met de inzichten van filosoof en managementconsultant Ivo Brughmans. Hij inspireerde over Paradoxaal leiderschap en ‘en-en’-denken. We gingen na hoe dit kader via een Digital Flow in een context van digitale transformatie kan worden toegepast.

Paradoxen, je moet er wat mee

Elke beweging, idee of gevoel roept zijn tegengestelde op. Uiteraard zit er tussen twee extremen vaak een continuüm van mogelijkheden maar toch kunnen de twee uitersten die lijnrecht tegenover elkaar staan, aanvoelen als een onverzoenbare combinatie. Ook in uw bedrijf zijn er heel wat paradoxen te vinden. In het kader van de digitale transformatie zien we bijvoorbeeld volgende spanningsvelden:

  • snelheid vs. stabiliteit
  • weerstand vs. betrokkenheid
  • chaos vs. structuur
  • reactief vs. proactief
  • korte termijn vs. lange termijn

Deze tegengestelden zorgen voor diversiteit maar kunnen ook vertragend of zelfs destructief werken indien men de slinger te ver laat doorslaan. Te grote stabiliteit en de organisatie komt niet in beweging en geraakt hopeloos achterop; te grote snelheid en medewerkers en klanten stappen niet mee in het verhaal of zetten hun hakken in het zand. Kortom, alles en iedereen zit vol paradoxen en afhankelijk van de context, wordt er dus best bewogen over het continuüm van mogelijkheden. Het ene vindt nooit plaats zonder het andere. Door de extremen te doseren en samen te brengen tot een stabiele mix, winnen beide aan kracht.

together

Omarm het en-en denken

Klinkt allemaal logisch maar in de praktijk is dit vaak niet vanzelfsprekend. Historisch of cultureel gezien heeft een bedrijf vaak de neiging om meer naar het ene of het andere te neigen. Het komt erop aan om tegenstrijdige standpunten te waarderen en deze te verbinden met elkaar. Doe het ene EN denk ondertussen na over het andere, neem nu een beslissing EN verlies de lange termijn gevolgen van die beslissing niet uit het oog. Jezelf zo’n soort denken eigen maken, vraagt effort. Aan de top zou een mogelijke (tussen-)oplossing bijvoorbeeld een duo-leiderschap kunnen zijn. Zet een creatieve CEO aan het werk met een strenge en op de bottom line gerichte CFO en er ontstaat een krachtige combinatie met een impact die één partij alleen niet zou kunnen realiseren. Belangrijk is wel dat beide personen, alhoewel ze hun eigen rol en focus met grote kracht neerzetten, het belang van elkaars bijdrage erkennen en hierover met elkaar de dialoog kunnen aangaan. Bouw voor elke kracht een tegenkracht in zodat elk idee of elke beweging kan gevoed worden met feedback en invloeden van de andere kant van het spectrum. Hierbij is het belangrijk dat organisatiepolariteiten expliciet worden gemaakt en hierover een professionele dialoog wordt gestimuleerd om in alle transparantie te kunnen omgaan met de spanning die een tegenstelling onvermijdelijk met zich meebrengt.

Schakelvaardigheid zorgt voor een Digital Flow

Ook in volle digitale transformatie is het belangrijk om te streven naar een gezonde balans in enerzijds de bestaande technologie te laten draaien op korte termijn en anderzijds de innovaties en de lange termijn ook een plaats te geven. Wanneer u vooral middelen investeert in het operationeel houden van bestaande technologieën, denk dan ook eens aan manieren om die technologieën blijvend te optimaliseren: en dan niet alleen technologisch, maar ook financieel, operationeel en vanuit mensen (het gebruik, onderhoud).  Of durf je ook eens echt te laten inspireren om nieuwigheden in te bouwen. Enkel zo is het mogelijk om de status-quo aan te vechten en te accelereren ten opzichte van uw concurrenten. En misschien experimenteert u al met innovatieve technologieën, maar denkt u er dan ook over na hoe u deze gaat integreren en hoe u ervoor zorgt dat ze een stabiele kracht worden binnen uw bedrijf? Met andere woorden, gebruik de heersende paradoxen en spanningen als motor voor een continue flow tussen het bestaande en het nieuwe. Door constant te schakelen binnen een paradox is het immers mogelijk om stabiel in beweging te blijven. Niet onbelangrijk in deze VUCA wereld. Enjoy the ride.

Al overtuigd dat en-en denken een verrijking is?

Ontdek hoe een Digital Flow kan zorgen voor een optimaal evenwicht.

Inschrijven op de nieuwsbrief

Blijft u graag op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en events over onderwerpen die u zelf kiest?

Schrijf u hier in