transformation

Organisaties transformeren niet, mensen wel

31 juli 2019

digitale tranformatie
digital flow

Eind juni vond de eerste Masterclass Digital Flow plaats in het Havenhuis in Antwerpen. We zoomden in op het culturele aspect van de digitale transformatie 4.0. Heeft uw organisatie de draagkracht om mee te bewegen met de digitale transformatie? Hoe blijft er in een snel veranderende wereld genoeg oog voor de optimale employee experience en hoe ziet die er dan uit? Experten gingen samen met beslissingsnemers uit heel wat verschillende bedrijven aan de slag rond dit thema.

De haven als achtergrond

Het Havenhuis, ontworpen door architecte Zaha Hadid, vormde de perfecte achtergrond voor de dag. Het gebouw symboliseert namelijk het dynamische, betrouwbare, ambitieuze en innovatieve karakter van de haven van Antwerpen. Dit zijn ook enkele waarden van Port of Antwerp, de gebiedsbeheerder van de haven, die centraal stonden in hun laatste transformatie. Erwin Verstraelen, CDIO Port of Antwerp, lichtte als gastheer heel het inspirerende verhaal hierrond toe. Naast Erwin, waren ook Tim Claes (CCO Realdolmen), Peter De Prins en Kurt Verweire (Vlerick Business School) van de partij. Deze twee laatsten gaven een uiteenzetting over de ‘Six Batteries of Change’, een integratief en inclusief kader voor change implementation in de 21ste eeuw. Samen zorgden ze voor een uitgebalanceerde combinatie van theorie en praktijk. Academische inzichten werden meteen toegepast op de eigen businesscase van elke deelnemer. We geven de highlights van elke spreker graag mee om ook u aan het denken te zetten.

Eindelijk eens een opleiding die waar voor zijn geld geeft. Steengoede thema's, interactie, tempo en bovenal direct implementeerbaar op de werkvloer. Top!
Cindy Vanderstraeten, De Watergroep

De digitale transformatie 4.0 in de praktijk – Tim Claes

 • De digitale transformatie is in transformatie. We zitten momenteel aan versie 4.0, die draait om het injecteren van een en-en digitale attitude.
   
 • Technologie is vanaf nu een vaste gast aan elke businesstafel. Het heeft een onmiskenbare strategische dimensie gekregen.
   
 • Technologie staat niet op zichzelf. Er zijn raakvlakken met mens, organisatie en business zoals gepredikt in andere stromingen zoals Service Design Thinking en Agile.
   
 • Digital Business Agility geeft houvast om een en-en attitude in de praktijk binnen te loodsen. Hyperawareness, informed decision making en fast executing zijn daarbij de drie pijlers die telkens terugkeren. Deze termen van Michael Wade geven weer wat een bedrijf nodig heeft om te overleven en te gedijen in de huidige bedrijfsomgeving. Bij hyperawareness gaat het over zeer alert zijn op uw interne en externe omgeving, met name op veranderingen die kansen of bedreigingen naar boven brengen. Informed decision making draait om samenwerking en bekrachtiging van mensen om zo snelle evidence-based beslissingen te nemen. De laatste pijler, fast executing, staat voor snel beslissingen in de praktijk brengen, het dynamisch mobiliseren van middelen en het continu monitoren van opties en vooruitgang ten opzichte van de doelstellingen.

De transformatie van Port of Antwerp – Erwin Verstraelen

 • Het leven is aan de durvers. Om echt te kunnen veranderen, op alle niveaus, zijn er soms gedurfde beslissingen nodig. Zo heeft het topmanagement opnieuw moeten solliciteren voor hun functie tijdens de transformatie. Enkel zo bleven de mensen over die wendbaar genoeg zijn.
   
 • Always paint a picture. Blijf niet in het rond dromen en plannen. Ga zo snel mogelijk van iets abstract naar een concrete toepassing zodat mensen de ‘what’s in it for me’ gemakkelijker kunnen inschatten. Port of Antwerp creëerde in dit kader een virtuele haven assistent, APICA (Antwerp Port Information Control & Assistant), om hun ideeën wat betreft de haven van de toekomst duidelijk te maken.

Digitale transformatie en verandering? – Peter De Prins & Kurt Verweire

De deelnemers gingen een hele namiddag aan de slag met de ‘Six Batteries of Change’. Er zijn 3 rationele batterijen die gaan over de ‘hardware of change’, namelijk strategie, managementinfrastructuur en project en proces management. Daarnaast zijn er 3 emotionele batterijen die de ‘software of change’ belichten, namelijk de dynamiek in het topteam, mens en cultuur. Al deze batterijen moeten opgeladen worden om succesvol te kunnen veranderen.

module 1

Ze namen in groep telkens twee aan elkaar gelinkte batterijen onder de loep en gingen voor hun eigen onderneming na wat die batterijen opladen of leegzuigen. Hoeveel energie heeft elke batterij momenteel? Waaraan is dat energiepeil te wijten? Door deze inzichten met elkaar te delen, werden er heel wat adviezen en best practices uitgewisseld. Elke deelnemer ging naar huis met heel wat stof tot nadenken en was ook opgeladen voor al wat nog komen gaat.

 • Duidelijkheid en energie zijn de succesfactoren in veranderingstrajecten. De grootste reden van weerstand tegenover verandering is onduidelijkheid. Duidelijkheid is zelfs belangrijker dan ‘waarheid’. Met verandering kan je ook energie geven aan je bedrijf, breng de boodschap met inspiratie en passie.
   
 • Erg snelle veranderingen kunnen trauma’s veroorzaken. Stabiliteitsmanagement is even belangrijk als change management. Na een verandering bouw je best een periode in van stabiliteit met daarin ‘organisational silence’.
   
 • Niets staat op zichzelf. Het model met de 6 batterijen is een serieel model. Alle batterijen moeten op een redelijk niveau opgeladen zijn, anders valt de motor stil. Verandering heeft op alles een impact, elk element moet mee bewegen.
   
 • De kunst is om ratio te emotionaliseren en emotie te rationaliseren. Dit zorgt voor duidelijkheid en vertrouwen.
   
 • Uiteindelijk draait het om mensen motiveren en verbinden. Op die manier ben je in staat om bright spots te creëren.

In een tijdsbestek van een paar uur duidelijke en nieuwe inzichten gekregen in het omgaan met en toepassen van change binnen de organisatie.
Olivier Knockaert, Vanheede Environment Group

What's next?

Naast change management is het ook belangrijk om te zorgen dat uw onderneming binnen 3, 5 en 10 jaar nog relevant is. We zoomen hierop in tijdens de Masterclass op 3 oktober door te onderzoeken hoe nieuwe businessmodellen kunnen gecreëerd worden door middel van technologie. Tijdens een volgende Masterclass in november gaan we dieper in op de digitale attitude die uw onderneming in een digital flow brengt. We brengen tevens een bezoek aan ons innovatiecenter in Parijs.
 

Related news

Inschrijven op de nieuwsbrief

Blijft u graag op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en events over onderwerpen die u zelf kiest?

Schrijf u hier in