autonoom voertuig

Niets is nog zeker (zelfs niet in verzekeringen)

14 december 2017

cothinking
Insurance
connected company

Eind oktober verzamelden ongeveer 200 klanten, professoren, studenten, IT experts en andere genodigden in Gent op ons evenement ‘Co-Thinking about the Future’. We dachten er samen na over de technologie van de toekomst. In deze blogreeks vindt u een aantal ideeën en thema’s die we tijdens het event hebben besproken.

05_foto selfdriving car.jpg

Niets is nog zeker (zelfs niet in verzekeringen)

Wie is aansprakelijk als een zelfrijdende auto een ongeluk veroorzaakt – en wie vult in godsnaam het aanrijdingsformulier in? Aan wie betaal je in de toekomst de premie voor je autoverzekering, aan je verzekeraar, aan je garagist, of aan… Amazon?

Deze prangende - en ook wel minder prangende - vragen duiken op als je specialisten uit de verzekeringswereld samen rond de tafel zet om na te denken over de toekomst.

Elk zijn eigen weg

Zelfs het kleinste kind snapt dat de komst van autonome voertuigen aanzienlijke consequenties heeft voor verzekeringsfirma’s. Zodra er een ongeluk gebeurt, rijst namelijk meteen de vraag van de aansprakelijkheid. Is de persoon die aanwezig was in het voertuig er ook verantwoordelijk voor? En wie doet de vaststelling? Laten we dat over aan de passagier, aan een inderhaast opgetrommelde drone, of halen we er altijd de politie bij?

Een en ander zou je kunnen oplossen door autonoom rijdende auto’s enkel toe te laten in aparte ‘corridors’, afgescheiden delen van de openbare weg voor dit type voertuigen. In de scheep- en luchtvaart is dat al gangbaar en vrij makkelijk te organiseren, maar in het wegverkeer is het nauwelijks doenbaar. Bovendien: hoeveel ruimte voorzie je voor welk type voertuig? In het begin zullen zelfrijdende auto’s uitzonderlijk zijn, maar op een gegeven moment vormen ze vast de meerderheid, en misschien zijn het ooit zelfs de enige voertuigen die nog op de weg worden toegelaten.

Volgend weekend graag een roadster, aub

Bovendien, zo wierp een van de deelnemers aan de discussie terecht op, zijn dit allemaal oplossingen voor de problemen van morgen, terwijl iedereen die ochtend van Peter Hinssen te horen had gekregen dat ze stilaan aan ‘the day after tomorrow’ moeten beginnen denken. Welke gevolgen zullen huidige ontwikkelingen op langere termijn hebben? Welke trends zullen ontstaan zodra de huidige innovaties – concepten die we nu nog zonder blikken of blozen revolutionair noemen – gemeengoed zijn geworden? Dat leverde meteen heel andere inzichten op.

Toen de eerste berichten over zelfrijdende auto’s opdoken, was iedereen het erover eens dat die nieuwe technologie een grote impact zou hebben op onze mobiliteit. We zouden ons voortaan heel anders gaan verplaatsen. Waar niemand toen aan dacht, is dat het de hele auto-industrie op zijn kop zou zetten. Net zoals we geen cd’s of dvd’s meer kopen, maar muziek en films streamen wanneer we daar zin in hebben, gaan we in de toekomst misschien ook geen auto meer kopen maar er een bestellen als we die nodig hebben. Als dat ding zelf kan rijden, kan het namelijk ook naar ons komen, ons oppikken, ons verplaatsen naar onze bestemming en vervolgens weer opkrassen. Om terug naar huis te gaan, bestellen we wel een nieuwe. Je kunt dan ook meer variëren: een monovolume bestellen als je meubels gaat scoren in de Ikea, een roadster als je een uitje met je geliefde hebt gepland, enzovoort.

Verzekerd bij Amazon?

Dat heeft uiteraard enorme gevolgen voor de verzekeringssector. Als er niemand meer met de auto rijdt, wordt de aansprakelijkheid in eerste instantie doorgeschoven naar de eigenaar van de auto. Maar wat als ook die er niet meer is? De verhuurfirma dan maar? Of is het de fabrikant die voor de kosten moet opdraaien? Strikt genomen kan de factuur zelfs terechtkomen bij de leverancier van de software die de bewegingen van het voertuig bepaalt.

Er beweegt iets in de verzekeringswereld

Verzekeringsfirma’s wachten best niet te lang meer om zich hierover te beraden. Terwijl dit vroeger een heel stabiele wereld met relatief weinig innovaties was, begint er nu toch een en ander te bewegen. Fabrikanten denken luidop na over de nieuwe rol die ze zouden kunnen spelen in deze evolutie. Waarom zouden zij de taak van de verzekeringsfirma niet overnemen? Want over het algemeen kun je een verzekering eigenlijk gewoon zien als een uitbreiding van de garantie, waarvoor uiteraard een extra premie kan worden gevraagd. En wie zegt dat bedrijven als Google of Amazon niet opeens op de proppen komen met zo’n formule? Zoals uit recente ontwikkelingen en overnames blijkt, zijn deze techgiganten volop bezig om hun toekomst veilig te stellen door te zoeken naar meer sectoren waarin ze een rol van betekenis kunnen spelen. Met dat soort kerels is het altijd opletten, zoveel is zeker.