blow

Laat het stof van uw legacy-applicaties blazen

28 mei 2021

Application modernization

Legacy-systemen zijn vandaag vaak cruciaal voor het goed functioneren van een organisatie. Echter dragen ze een hoog operationeel kostenplaatje met zich mee en wordt het steeds moeilijker om de juiste mensen te vinden die ze kunnen beheren en onderhouden.

Het is een hele uitdaging om dit soort verouderde en vaak monolithische applicaties te aligneren met het huidige en toekomstige digitale tijdperk, alsook om hen up-to-date te houden in lijn met de snelheid waarmee bedrijven aan het bewegen zijn. De kans bestaat hierdoor dat een bedrijf niet langer voldoende snel kan beantwoorden aan de behoeften en de verwachtingen van z’n sector en/of klanten.

Het correct beheren van uw applicatielandschap en het inzetten van een modernisatietraject zorgen er mede voor dat u snel kan schakelen. Moderniseren verlaagt daarnaast ook nog eens uw technische schuldenberg. Vandaag staan dan ook alle sterren goed om ervoor te gaan. Er zijn verschillende manieren om hiermee aan de slag te gaan, we lichten ze u toe.

De juiste tactiek voor uw context

Eens u de beslissing hebt genomen om een applicatie te moderniseren, is het tijd om in de diepte te duiken. Het huidige applicatielandschap wordt tot in detail in kaart gebracht en geëvalueerd om zo te kunnen bepalen hoe deze het best te moderniseren valt. Een aantal vraagstukken zoals: Kan een bepaalde applicatie bijvoorbeeld naar de cloud gebracht worden?, worden beantwoord.

Daarnaast wordt best ook een functionele discussie gevoerd: Waar moet het applicatielandschap naartoe evolueren? Welke businessnoden worden er vandaag de dag wel of (nog) niet afgedekt?

Al die informatie wordt in de weegschaal gegooid om enkele architecturale keuzes te maken en de technische vereisten van het modernisatietraject in kaart te brengen. De gekozen weg vooruit wordt best nog eens voorgelegd ter review aan alle stakeholders, zodat alle neuzen in dezelfde richting staan en er een concreet plan van aanpak kan gecreëerd worden.

Eenmaal alles in kaart gebracht is en het duidelijk is welke modernisaties nodig zijn, kunnen een hele reeks aan modernisatiestrategieën ingezet worden. De meest passende wordt bepaald op basis van het beschikbare budget en de vereisten die uit het voorgaande onderzoek kwamen.

 • Rehost: De welbekende Lift & Shift. Dit gaat puur over infrastructuur, servers worden in de cloud gezet, maar aan de applicaties zelf wordt niet geraakt.
   
 • Replatform: Klassieke infrastructuurcomponenten worden vervangen door Platform as a service (PAAS) componenten, bv. databank, identity en application server. De meerwaarde op vlak van applicaties is nog beperkt maar een replatform-strategie zorgt alvast voor een forse kostenbesparing op het vlak van infrastructuur en het beheer van de infrastructuur.
   
 • Refactor: De bestaande code wordt onder de loep genomen en wijzigingen worden aangebracht om de code op een hedendaags niveau te krijgen. Meestal wordt daarvoor de applicatie in stukken opgedeeld en gebeurt de refactoring module per module.
   
 • Rebuild: Dit betreft het volwaardig herschrijven van de bestaande applicatie(s).
   
 • Retire: Als het sop de kolen niet meer waard is, wordt er niks gedaan en sterft de applicatie een stille dood.
   
 • Retain: Het kan uiteraard ook steeds een valabele keuze zijn om nog niet te moderniseren en de applicatie (tijdelijk) te behouden in zijn huidige vorm.
Development-image

Kap de olifant in behapbare stukken

Of u nu kiest om uw applicatie(s) volledig te herschrijven of u kiest om stapsgewijs te gaan moderniseren, een iteratieve aanpak is de beste manier om de modernisatietraject(en) in werking te laten treden. Hierbij werkt u op twee sporen: een functioneel en een technisch spoor. Met het eerste komt u uw business tegemoet en anderzijds bent u in parallel concreet technisch aan het moderniseren.

Door de olifant in stukken te kappen, gaat u stap voor stap bijvoorbeeld nieuwe functionaliteiten ontwikkelen volgens de nieuwe architectuur zodat de business vooruit kan. Of u kiest ervoor om de eindgebruikers een nieuwe gebruikerservaring te bieden en pakt daarna pas de oudere backend-systemen aan.

Zo is er ook ruimte om agile aan de slag te gaan. Door regelmatig iets te releasen en hier feedback op te verzamelen, sluist u extra kennis binnen in het ontwikkelproces. Over de waarom, hoe en wat van feedback loops in een BizDevOps context, leest u alles in deze blogreeks.
 

Beheren als goede huisvader, met een scherp oog voor modernisatieopportuniteiten

Zoals aangehaald in de inleiding van deze blog is een correct beheer van een monolithische applicatie vaak ook een struikelblok op zich. Een deel of zelfs het volledige beheer uitbesteden, kan een uitkomst bieden.

Een goede partner zal daarbij de applicatie(s) grondig onder de loep nemen om de huidige status en de ondersteuningsbehoeften scherp te stellen. Door voor volledige of gedeeltelijke ontzorging te gaan, komt er langs uw kant ook meer ruimte vrij voor innovatie. Het oude wordt in de lucht gehouden door uw partner en uw IT-team kan zich focussen op nieuwere applicaties of in gesprek gaan met de business rond nieuwe benodigde functionaliteiten.

Door het beheren van één of meerdere applicaties leert uw partner deze natuurlijk goed kennen, zowel op technisch als op functioneel gebied. Een technologische partner kan dan ook proactief meehelpen bij het blootleggen van de noden en geregeld enkele gezondheidschecks uitvoeren. Dergelijke adviezen, ook al hebt u geen echte innovatieverwachtingen, komen altijd goed van pas. Ze brengen namelijk meer in kaart dan enkel de technische schuld.

Als de richting van het modernisatietraject nog scherp dient gesteld te worden, is Managed services een goede eerste stap waarbij kennis kan opgebouwd worden die kan helpen om een concreet modernisatietraject uit te stippelen.

Leg uw modernisatietraject niet alleen af

Wij staan voor u klaar om uw applicaties en IT workloads te transformeren en te optimaliseren op een manier die future proof is. 

Ontdek alle blogs
Lees meer

Schrijf je in en ontvang onze blogs in je mailbox