Internet of Things

Internet of Things ontleed

3 april 2018

Internet of Things
IoT
connected company

Het Internet of Things (IoT) is een domein met nog ongekende hoogtes en diepten. Ter bevatbaarheid van het onderwerp legden wij de meest prangende vragen voor aan twee van onze experten op het gebied van Internet of Things, Josef Szekeres (IP, Technology & Innovation Sales Manager) en Farzad Habibi Pour Roudsari (IoT and AWS Architect).

IMG_1424.jpg
Farzad (links) en Josef (rechts)

Hoe kan je IoT kort en bondig beschrijven?

Vandaag zijn er héél veel mensen die achter een pc zitten en al geconnecteerd zijn en samen een belangrijk netwerk vormen. Wanneer IoT volledig geïntegreerd wordt voegen we daar de dimensie “dingen” aan toe, we beschikken dan over een platform waar mensen en “dingen” samenwerken en elkaar zo versterken.

Hoe zal IoT de duurzaamheid van de business beïnvloeden?

Wanneer alles in verbinding staat met elkaar, komt er veel meer data vrij. De nieuwe ontgonnen data is eigenlijk de kern van alle businesstoepassingen. Met die rijkere gegevens kunnen er nieuwe producten ontwikkeld worden, er is meer data voorhanden om je marketing op te baseren, de procesefficiëntie kan opgedreven worden, enz. Het mooie hieraan is dat de meeste bedrijven al op die krachtige data zitten, de gegevens moeten enkel gecapteerd en transparant gemaakt worden.

Zijn er ook toepassingen die invloed zullen hebben op ons dagelijkse leven?

De kwaliteit van onze algemene levensstandaard gaat verbeteren. IoT zal ingrijpen in vele aspecten van ons leven. Zo zal bijvoorbeeld het aantal botsingen een flinke duik nemen, slimme auto’s merken elkaar op en grijpen in. Daarnaast gaan slimme algoritmes veel kunnen voorspellen, je smartphone gaat sneller weten dat je ziek bent dan jezelf. Zo kunnen epidemieën en virussen vroegtijdig ingeperkt worden. Door IoT te koppelen aan nanotechnologie gaan ook medicijnen transformeren. Wanneer je een klein zendertje inslikt, zal je allerhande data kunnen tracken rechtstreeks vanuit je lichaam.  

Wat zijn de grootste uitdagingen wat betreft de implementatie?

Zoals bij elke grote gamechanger duurt het even voordat de nodige kennis algemeen vergaard is. Aan het begin zit al het inzicht bij experten, mensen die er dagdagelijks mee bezig zijn. Kennis is nodig om meegaandheid te bekomen, inzicht in alle mogelijkheden is een voorwaarde. Op technologisch vlak zijn er ook uitdagingen. Internet of Things bestaat uit verschillende lagen, elke laag moet apart geïnstalleerd worden, om daarna alles te integreren. Er moeten sensoren geplaatst worden, deze moeten verbonden worden met elkaar, er moet een platform opgezet worden om de gegevens te verzamelen, … Ook zijn er heel wat ethische vraagstukken die, naargelang hun uitkomst, de implementatie zullen beïnvloeden.

Moet alles geconnecteerd worden of moeten er bewust dingen niet verbonden worden?

Eerst en vooral moet de rol van computers binnen de samenleving herbekeken worden. Een belangrijke daarbij is regulatie, deze zal sterker en sterker worden. Eén van de nodige veranderingen is het ‘informed consent’, bij dataverzameling zal iedereen uitdrukkelijk toestemming moeten geven om zo baas te blijven over eigen data. Hoe dit zal gebeuren en welke andere regulaties er moeten komen, is de vraag waar enkel beleidsmakers een antwoord op kunnen bieden. Alles kan verbonden worden, of je uit alle verbindingen even veel toegevoegde waarde zal halen, is een persoonlijk vraagstuk. Ook op het vlak van energie moet hierover nagedacht worden, is er genoeg energie voorhanden om alles constant met elkaar te verbinden? Er zal berekend moeten worden hoeveel energie er verbruikt kan worden en op basis daarvan zullen toestellen altijd actief zijn of enkel periodiek.

Is de verhoogde aandacht voor cybersecurity van invloed op de ontwikkeling en implementatie van IoT?

In 2016 slaagden onderzoekers er in om implementeerbare toestellen zoals pace makers te hacken. Hackers die invloed kunnen uitoefenen op hartritmes is een risico dat te allen tijde vermeden moet kunnen worden. Zo’n levensbedreigende situaties zullen dus op voorhand moeten ingeschat worden om deze zo volledig te kunnen vermijden. Onze toestellen worden ook slimmer en slimmer, aangezien er naast de connectiviteit ook artificiële intelligentie aan gekoppeld wordt. Het grootste risico hierbij is dat zo’n verbonden devices autonoom beslissingen gaan nemen die een negatieve impact hebben.

Een mix van verschillende opkomende technologieën zou een mogelijk antwoord kunnen zijn op de securityvraag. Door een extra blockchainlaag toe te voegen, kan er veel meer beveiliging ingebouwd worden.

Zal IoT een job creator zijn of een job killer?

Elke technologische ‘revolutie’ zorgt voor een verschuiving op de arbeidsmarkt. Er zal een wisselwerking optreden, vooral de invulling van jobs zal veranderen. Door de nieuwe inzichten kan je uw business opdrijven, wat jobs zal creëren. In het domein van datamanagement zullen de gezochte profielen mensen zijn die data verstaan, er een interpretatie aan geven. Men zal zich hierin moeten specialiseren. Bepaalde bestaande jobs zullen verdwijnen, de pure rapportage wordt geautomatiseerd. Maar er zijn daarnaast ook meer mensen nodig om toestellen en het netwerk te onderhouden.

Meer lezen? http://www.realdolmen.com/nl/strategic-ict/ict-hypes/internet-of-things-iot

 

Gerelateerde case studies

Inschrijven op de nieuwsbrief

Blijft u graag op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en events over onderwerpen die u zelf kiest?

Schrijf u hier in