workshop

How to: grasduinen naar innovatie in het hoofd van uw medewerker

15 november 2019

Innovation

In alle lagen van uw organisatie borrelen heel wat ideeën. Sommige medewerkers zullen een verfrissende kijk hebben op enkele van uw processen en anderen lopen dan weer rond met sluimerende ideeën die uiteindelijk zouden kunnen evolueren tot een nieuw businessmodel. Het grote voordeel hiervan is dat deze mensen de bedrijfscontext door en door kennen, wat betekent dat het idee hoogstwaarschijnlijk toepasbaar is. Het komt erop aan om deze ideeën op een efficiënte manier aan de oppervlakte te brengen en ze uit te puren totdat enkel degenen met de meeste toegevoegde waarde overblijven. Maar hoe doe je dat?

Een aanpak die verschillende doelen dient

Het doel is om alle ideeën die er zijn bespreekbaar te maken, alle neuzen binnen een organisatie in dezelfde richting te krijgen en ideeën van onderuit naar boven te stuwen. Er is een nood aan een gestructureerd denkproces voordat er iets in het wilde weg wordt geïmplementeerd.

De Design Thinking methode helpt te zoeken naar betekenisvolle kansen die belangrijk zijn voor medewerkers en klanten. Het is op maat van complexe problemen (verbonden met emoties, menselijk gedrag en gewoonten) die zich voordoen in een snel veranderde wereld. Daarnaast is de methode erop gericht om het probleem achter het probleem aan te pakken, zo tot de kern door te dringen en dit aan te pakken met een overtuigende oplossing. Het gewenste resultaat kan uiteenlopend zijn. U kan op zoek zijn naar een uitgewerkt idee waar u mee aan de slag kan, een geopende blik, een startschot voor een veranderding qua mindset of een officieel kader voor bottom-up ideeën die doorgaans veel stabieler zijn.

IT

Design thinking in de praktijk

Uiteraard is er een plan van aanpak nodig om deze innoverende ideeën te capteren en een impactinschatting te kunnen maken. Een innovation roadmap bestaat uit 3 fasen; inspireren, ideevorming en validatie. Aan de hand van visuele facilitatie en allerhande canvassen worden deze fasen op een interactieve en stimulerende manier doorlopen. Deze werkwijze stelden we voor op onze Innovation Thursday van oktober, samen met enkele klanten doorliepen we een fictieve case om samen de kracht van deze methode te ontdekken.

Boeiend thema met heel interactieve workshop! Geert Desancte, Projectleider - Meat&More

Fase 1: inspireren

In deze eerste fase gaan we de empathie aanwakkeren en een opportuniteit definiëren. We duiken in de context en capteren elk interessant feit. Wie zijn de stakeholders en wat is hun rol? Wat zijn de trends in de sector? Welke maatschappelijke en technologische trends merken we op? We gaan aan de slag met persona en trendanalyse. Uit al die informatie destilleren we een opportuniteit, een waardevol haakje om uw ideeën aan vast te hangen.

Fase 2: ideevorming

In deze fase gaan we actief aan de slag met de bestaande en (in de eerste fase) gevormde ideeën. Hier is creativiteit troef, alles mag en kan. Elke mogelijkheid krijgt een plaats. Het is uiteraard moeilijk om on the spot creatieve ideeën te krijgen, ook hiervoor bestaan allerlei stimulerende oefeningen, zoals de 30 cirkels test van McKim. Na de braindump van ideeën, maak je het terug kleiner door te gaan selecteren, convergeren en stemmen.

IT

Fase 3: validatie

Het verkozen idee is ontstaan uit allerlei hersenspinsels en theorie. Het komt erop aan om ook de levensverwachting in de praktijk af te toetsen. Dit kan door het tastbaar te maken en het te laten evolueren tot een prototype. Breng het tot leven en beschrijf de situatie voor en na implementatie van het idee, wat gebeurt er en wat levert het op? Ook het business model canvas geeft een duidelijk beeld van de richting die u hiermee zal uitgaan. Een uitgeschreven pitch helpt om het idee ook verstaanbaar over te brengen naar de rest van de organisatie.

Na het doorlopen van dit proces bent u er zeker van dat er een idee op tafel ligt dat in staat is om het verdere potentieel van uw organisatie te helpen realiseren. Er is, door het betrekken van verschillende stakeholders, draagvlak gecreëerd en weer een betekenisvolle stap vooruit gezet.

Benieuwd wat onze methode voor u kan betekenen?

We stellen u graag onze aanpak voor en lichten toe welke impact dit kan hebben in uw organisatie.

Inschrijven op de nieuwsbrief

Blijft u graag op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en events over onderwerpen die u zelf kiest?

Schrijf u hier in