Engie

Hoe Realdolmen het potentieel van klanten mee helpt te realiseren: Engie Electrabel

15 september 2017

ALM
it governance

In tijden van digitale transformatie is het belangrijk dat marktleiders zoals Engie Electrabel hun energie steken in het inspelen op de veranderende klant- en IT-behoeften. Door de omvang van de marketing- en salesafdeling van het bedrijf, met actoren in zowel binnen- als buitenland, was Engie Electrabel op zoek naar een cloudoplossing die de samenwerking en de communicatie tussen de verschillende teams sneller en efficiënter deed verlopen. : Hieronder lees je hoe Realdolmen het potentieel van Engie Electrabel mee hielp realiseren, waardoor het bedrijf zich nog meer kan focussen op haar missie: “… helpen minder uit te geven aan energie”.

De vraag van Engie Electrabel was duidelijk: een snelle, efficiënte en veilige cloudoplossing waarin de verschillende teams beter met elkaar kunnen samenwerken, communiceren en ontwikkelen.

ALM_image_1.png Onder leiding van Koen Callens bracht het Realdolmen Application Lifecycle Management team het project tot een goed einde. Samen met onze partners HP, Microsoft en SonarCube, die het technologische luik verzorgden, kwamen we uit op één enkel ecosysteem dat meerdere softwareteams en technologieën ondersteunt. Dit resultaat werd bereikt op de gekende Realdolmen pragmatische, constructieve en proactieve manier, om zo het potentieel van alle betrokkenen te realiseren. 

Een constructieve voorstudie, in overleg met Engie Electrabel, bepaalde welke onderdelen behouden konden worden en wat geëmigreerd kon worden in het nieuwe platform. Door de omvang van het project werd een gefaseerde migratie afgesproken.
Deze pragmatische aanpak resulteerde in een snelle oplevering en zorgde ervoor dat de impact op de betrokken teams zo klein mogelijk bleef.
Ten slotte zorgde onze proactieve benadering van het project, voor een verdere samenwerking tussen Realdolmen en Engie Electrabel, waarin Realdolmen als Trusted Advisor mag optreden en Engie zich zo verder kan focussen op haar eigen business.

“Wat mij is opgevallen in de samenwerking met Realdolmen is de snelheid waarmee zij de problematiek waar wij voorstonden, konden capteren en vertalen naar een reële oplossing." Kris Jansen, Engie Electrabel.


Hoe het project succesvol werd afgerond, zie je in deze video.

FotoHandshake.jpg