Smart City

Deze begeleide wegen leiden naar een Smart City

16 december 2019

Smart City
Innovation

Vooruitgang is noodzakelijk maar niet altijd de gemakkelijkste weg. Vaak is de horizon nog troebel en liggen er ongedefinieerde obstakels te wachten. In november stonden onze Smart City experten klaar om in de uitdagingen van steden en gemeenten te duiken en samen een plan van aanpak uit te tekenen. Een slimme stad, ook iets wat u zou kunnen aanbelangen?

Als partner denken wij graag met u mee zodat u meer snelheid kan maken. In dat kader zetten we tweemaandelijks onze deuren in Gent wagenwijd open om samen met enkele klanten te sparren over uitdagingen die uit hun eigen (bedrijfs-)leven gegrepen zijn. Ook in 2020 staan er weer heel wat Innovation Thursdays op de planning. Blijft u graag op de hoogte? Laat het even weten.

Smart City

Slimmer worden, een noodzaak

Steden en gemeenten dienen steeds efficiënter en kostvriendelijker te werk te gaan. Ook dienen zij na te denken over zaken als de vergrijzing van hun inwoners, de evolutie van de woningmarkt en het mobiliteitsvraagstuk. Om hier een duurzaam antwoord op te bieden, is er vooruitgang nodig op het vlak van informatieverzameling, organisatie en dienstverlening. Het uiteindelijk doel is om inwoners een aangename leefomgeving te bieden.

In 2007 wordt de term “Smart City” voor het eerst geponeerd door Prof. Rudolf Giffinger. Op zes maatschappelijke domeinen (leefkwaliteit, milieu, bestuur, economie, mobiliteit en maatschappij) gaat men op zoek naar efficiëntiewinst door processen en infrastructuur te herzien. Investeringen in menselijk en sociaal kapitaal, een duurzame economische groei, het verhogen van de levensstandaard en het verstandig beheren van natuurlijke hulpbronnen staan centraal. Dit alles komt tot stand onder de begeleiding van een participerende overheid. Een ideaal scenario dat mijlenver weg lijkt? Tijdens onze inspiratiesessie plaatsten we enkele wegwijzers die leiden naar een Smart City.

Verenigde krachten

Smart City projecten worden vaak gedragen door verschillende steden, op provinciaal vlak of zelfs door de Vlaamse overheid. Samenwerken zorgt immers voor verschillende schaalvoordelen. Het is dan ook mogelijk om uw kar aan grotere organisaties te hangen. Voor specifieke problematieken willen zij op Gewest of Vlaams niveau bepaalde zaken realiseren en zoeken hiervoor partners die mee oplossingen kunnen bedenken en uitwerken. Zo’n initiatieven bestaan trouwens ook op Europees niveau. Door in zo’n co-creatie modus te treden, komt er veel kennis en middelen samen. Realdolmen bouwt hier ook actief aan mee, we zijn actief lid van overkoepelende organisaties zoals Smart City Vlaanderen, Mobilidata en De Blauwe Cluster.

Bekijk zeker ook uw mogelijkheden op het vlak van overheidssteun. De Vlaamse overheid voorziet middelen (4 miljoen euro in zowel 2018 als 2019) om alle Vlaamse steden en gemeenten – groot én klein – de kans te geven slim aan de slag te gaan met Smart City-toepassingen. Wij begeleiden u graag in het proces ter voorbereiding van uw projectaanvraag bij de overheid. 

Market

Start centraal, op de marktplaats

Technologie is een krachtige tool om te evolueren naar een Smart City. Vandaag is data in dit verhaal erg belangrijk. Het start allemaal bij betrouwbare Internet of Things (IoT) sensoren die in staat zijn om ruwe data te verzamelen. Dit kunnen bijvoorbeeld camera’s zijn die het aantal voertuigen tijdens het spitsuur registreren of meters die de luchtkwaliteit bijhouden. Daarnaast is er een doorgeefluik nodig, dit bestaat uit verschillende data- en communicatieprotocollen om data naar een centraal punt te sturen zodat de gegevens kunnen uitgelezen worden. Het centrale punt is een platform waar uw ruwe data wordt omgezet naar slimme data. Die gegevens dienen als basis voor verschillende toepassingen, zoals een applicatie waarin bewoners kunnen bekijken hoe het met de luchtkwaliteit in hun straat gesteld is.

IoT sensoren zijn vandaag relatief goedkoop, het grootste gewicht qua investering ligt bij het platform. Om dat op te vangen, richtten we het AGORA project op. De bedoeling is om tot een data en services marktplaats te komen waarop u data op een intelligente manier kan beschikbaar stellen. Aangezien dit een gedeeld platform is, met de nodige aandacht voor privacy en beveiliging van uw gegevens, ligt de instapkost veel lager. U bepaalt zelf van welke faciliteiten u wil gebruik maken en kan dus klein beginnen. Zo’n platform is geknipt voor een Smart City, een ecosysteem met verschillende stakeholders kan hierop aansluiten en data zo op een uniforme en flexibele manier aan elkaar aanbieden. Data verzameld door partij A, kan in realtime worden gebruikt in de applicatie van partij B. Samenwerken gebeurt naadloos, u bouwt samen op een efficiënte manier aan de stad van morgen.

Wat zijn uw mogelijkheden in het Smart City landschap?

We sparren graag eens over uw huidige uitdagingen en informeren u over ons AGORA project. Realdolmen kan op korte of lange termijn strategisch advies verlenen en Smart City projecten opstarten voor grote of kleine gemeentes.

Inschrijven op de nieuwsbrief

Blijft u graag op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en events over onderwerpen die u zelf kiest?

Schrijf u hier in